WOLONTARIUSZE I WOLONTARIUSZKI SURVIVALU

Zobacz wyjątkowy film przedstawiający jubileuszową edycję z perspektywy zespołu wolontariatu.

SURVIVAL to ludzie. SURVIVAL to doświadczenie. SURVIVAL to rozszerzenie horyzontów. SURVIVAL to SURVIVAL.

Film powstał podczas jubileuszowej 20. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL w dawnym szpitalu Betania we Wrocławiu.

Dziękujemy z całego serca wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom i koordynatorce Michalinie Grabińskiej za bezbłędną współpracę, zaangażowanie, za każdą wspólną akcję. Dziękując, mamy wielką nadzieję, że widzimy się w przyszłym roku!

zdjęcia i montaż: Ola Dziula

Przegląd Sztuki SURVIVAL
PIGUŁY / PILLS
24-28.06.2022
dawny szpital Betania
ul. Generała Romualda Traugutta 118, 50-422 Wrocław

Organizator: Fundacja Art Transparent
arttransparent.org
survival.art.pl