Ważne informacje praktyczne

18. Przegląd Sztuki SURVIVAL

informacje organizacyjne

07.09.2020

Komunikat o miejscu i czasie ogłoszenia wyników

Konkursu na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu

08.07.2020