O nas

Fundacja sztuki współczesnej Art Transparent powstała we Wrocławiu w 2005 roku. Organizuje Przegląd Sztuki SURVIVAL, prowadzi galerię sztuki współczesnej Mieszkanie Geppertów (od 2007 roku), a także galerię Szewska (od 2021 roku).

Fundacja zajmuje się również działalnością wydawniczą. Każdego roku katalog wydarzeń realizowanych przez Art Transparent obejmuje festiwale, interwencje artystyczne w przestrzeni publicznej, wystawy, a także bogaty program społeczny. Co roku fundacja współfinansuje i zajmuje się produkcją kilkudziesięciu prac artystycznych. Art Transparent realizuje swoje cele poprzez projekty lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe. Szerzej z działalnością fundacji można zapoznać się w archiwach on-line: archiwum.arttransparent.org oraz archiwum.survival.art.pl.

Fundację tworzą

 • KAROLINA BIENIEK

  Dyrektorka fundacji ART TRANSPARENT. Doktora nauk społecznych, specjalistka w zakresie polityki zagranicznej i dyplomacji kulturalnej. Posiada umiejętności z zakresu organizacji pracy i zarządzania w projektach o wartości 2 mln euro+. Prowadziła kilkadziesiąt projektów kulturalno-społecznych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Szczególnie skupia się na budowaniu zrównoważonych relacji europejsko-afrykańskich. Współorganizowała wydarzenia w ramach Europejskiego Kongresu Kultury, współautorka aplikacji Wrocławia w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Absolwentka międzynarodowego programu dla menedżerów kultury TANDEM oraz programu BASECAMP Eastern Europe & Central Asia 2021 School of System Change. Laureatka konkursu “30 Kreatywnych Wrocławian 2017”. W latach 2021-2022 członkini grupy koordynującej region Europy Centralnej Bosch Alumni Network.

 • MICHAŁ BIENIEK

  Artysta i kurator, prezes zarządu fundacji sztuki współczesnej Art Transparent. Jest twórcą i kuratorem generalnym Przeglądu Sztuki SURVIVAL, a także szefem galerii sztuki współczesnej Mieszkanie Gepperta. Absolwent ASP we Wrocławiu; studiował w Royal College of Art w Londynie, stypendysta Arts and Humanities Research Council. W latach 2013-2016 był kuratorem ds. sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W 2011 stworzył polską edycją formatu Emergency Room Thierry Geoffroy’a w ramach Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu. W 2012 kurator wystawy i sympozjum „Aktywna poezja. Sztuka w przestrzeni publicznej w Polsce” w Shoreditch Town Hall oraz w Courtauld Institute of Art w Londynie. Kurator wystawy “Niemcy nie przyszli” w Muzeum Współczesnym Wrocław (2014) i Kunsthaus Dresden (2016), a także Dispossession”, będącej częścią Międzynarodowego Biennale Sztuki w Wenecji w 2015. W ramach ESK Wrocław 2016 zrealizował ponad sto projektów – wystaw, działań edukacyjnych, interwencji w przestrzeni publicznej i in. Odpowiedzialny za sprowadzenie do Wrocławia takich wystaw jak “Eduardo Chillida. Brzmienia” w BWA Wrocław (2016) czy “Summer Rental. Kolekcja Marxa we Wrocławiu” w Pawilonie Czterech Kopuł, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu (także 2016). Kurator cyklu kilkudziesięciu szeroko zakrojonych interwencji artystyczno-społecznych w przestrzeni publicznej Wrocławia pn. “Wrocław – wejście od podwórza”. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2006 i 2010 roku) oraz laureat nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego w 2004 roku. W 2010 roku otrzymał nagrodę Gazety Wyborczej WARTO. Laureat stypendium „Młoda Polska” w 2011. Wyróżniony przez Radio Wrocław Kultura nagrodą “Emocje!” (2016), a przez magazyn F5 uplasowany na pierwszym miejscu aktywistów i działaczy kultury, którzy zmieniają Wrocław na lepsze (2017). Laureat nagrody Prezydenta Wrocławia „Meritio de Wratislavia – zasłużony dla Wrocławia” (2022).

 • ANNA KOŁODZIEJCZYK

  Malarka, profesorka uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, kuratorka sztuki. W latach 1999–2005 studiowała na Wydziale Malarstwa i Rzeźby krakowskiej i wrocławskiej ASP. Od 2005 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta na Wydziale Malarstwa prowadząc VII Pracownię Dyplomującą. W 2021 roku została Laureatką Kulturalnej Nagrody Sejmiku Dolnośląskiego SILESIA, przyznawanej za wkład w rozwój polskiej kultury i sztuki. Laureatka Nagrody Prezydenta Wrocławia w Konkursie Malarstwa im. E. Gepperta (2007). Stypendystka programu Kultura Polska na Świecie Instytutu Adama Mickiewicza (2017).

  W 2012 roku obroniła pracę doktorską pt. Obraz zniszczeń, którą poświęciła zagadnieniu zniszczenia jako kategorii estetycznej. Swoje prace realizuje głównie w technice malarstwa olejnego i akrylowego, od 2010 roku pracuje z tematem architektonicznej ruiny, zwłaszcza w kontekście upadku idei klasycznej europejskiej architektury z przełomu XIX i XX wieku. Pracuje także jako kuratorka sztuki od 2008 roku współtworząc Przegląd Sztuki SURVIVAL. Zrealizowała kilkanaście wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt zbiorowych w Polsce i za granicą. Jednym z ważniejszych, ostatnich osiągnięć, był pobyt rezydencyjny w 333Arts Chiyoda w Tokio w Japonii (2022). Obecnie pracuje m. in. nad polsko – japońskim projektem artystyczno – badawczym poświęconym sylwetce Bronisława Piłsudskiego, wybitnego etnografa i badacza kultury Ajnów w Japonii.

 • EWA PLUTA

  Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktywnie działa na rzecz upowszechniania historii i sztuki współczesnej wśród osób w wieku senioralnym oraz osób z niepelnosparnościami. Od 2009 roku rzeczniczka prasowa Muzeum Miejskiego Wrocławia, od 2020 roku także koordynatorka ds. dostępności MMW. W trakcie swojej pracy kuratorowała wystawy sztuki współczesnej oraz dawnej. Od 2018 stałe współpracuje z Fundacją Art Transparent, od 2020 kuratorka Przeglądu Sztuki SURVIVAL oraz prowadząca historyczne i dostępnościowe spacery w ramach tego wydarzenia. W Fundacji zajmuje się także prowadzeniem spacerów z cyklu SAW (Senior Art Walk), badaniem biografii Hanny Krzetuskiej oraz dostępnością sztuki współczesnej. Opowiadacza historii jako autorka i prowadząca liczne spacery, również herstoryczne i queerstoryczne po Wrocławiu, także z audiodeeskrypcja oraz tłumaczeniem na Polski Język Migowy. Stale współpracuje z Fundacją na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka. Audiodeskryptorka sztuki współczesnej oraz dawnej, obiektów muzealnych i wydarzeń performatywnych. Prowadzi oprowadzania po wystawach sztuki współczesnej i dawnej z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na PJM. Autorka licznych tekstów o historii i herstorii Wrocławia oraz pierwszej w dziejach Wrocławia książki poświęconej tylko kobietom: “Wrocławianki. Książka herstoryczno – artystyczna” (rok wydania 2022). W orbicie jej zainteresowań jest dostępność sztuki współczesnej oraz herstoria i queerstoria Wrocławia. Bada również dzieje ruchu emancypacji osób z niepełnosprawnościami.

 • MAŁGORZATA MIŚNIAKIEWICZ

  Doktora. Jest kuratorką i historyczką sztuki, której badania nad społeczno-politycznymi kontekstami sztuki współczesnej i powojennej awangardy środkowo-wschodniej Europy skupiają się na inter-lokalnych perspektywach. Absolwentka historii sztuki na Courtauld Institute of Art w Londynie (MA Global Conceptualism z prof. Sarah Wilson i prof. Borisa Groysa, 2011; PhD z dr Klarą Kemp-Welch, 2018), jej praca doktorska dotyczyła usieciowionej sztuki lat 70. – na przykładzie polskiego mail artu – wobec idei opozycji demokratycznej oraz społecznych i geopolitycznych przemian. W działalności kuratorskiej pracuje głównie ze sztuką współczesną i neo-awangardową skupiając się na video i fotografii. Pełniła rolę Kuratorki Kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław (2017-2019), realizuje projekty kuratorskie i badawcze współpracując z organizacjami w Polsce i zagranicą, jest autorką tekstów i redaktorką, łączy działalność kuratorską i badawczą współorganizując konferencje naukowe. Dwukrotna stypendystka Arts and Humanities Research Council. Ukończyła Podyplomowe Studia dla Managerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2014).

 • DANIEL BROŻEK

  Pracujący we Wrocławiu, aktywny na polach sztuki i studiów nad dźwiękiem oraz krytyki muzycznej. Kurator Sceny Dźwiękowej Przeglądu Sztuki SURVIVAL i cyklu warsztatowo-koncertowego Canti Spazializzati. Współpracuje z magazynem Glissando, Pracownią Badań Pejzażu Dźwiękowego Uniwersytetu Wrocławskiego, galerią PLATO w czeskiej Ostrawie, festiwalem Sanatorium Dźwięku, prowadzi bloga Canti Illuminati. Wykładowca studiów podyplomowych Dźwięk i Audiosfera. W projekcie Czarny Latawiec jest autorem albumów muzycznych, instalacji dźwiękowych i utworów dla teatru.

 • KAMIL KAWALEC – KONTAKT DLA MEDIÓW

  Kamil Kawalec – animator kultury, autor tekstów, kulturoznawca. Kurator i koordynator spotkań oraz wydarzeń muzycznych. Współzałożyciel i redaktor magazynu ZAKŁAD. Dwukrotny laureat stypendium artystycznego prezydenta Wrocławia z zakresu upowszechniania kultury i literatury. Nominowany do nagrody WARTO 2021 za antologię poświęconą młodemu wrocławskiemu środowisku poetyckiemu “Reguły gry”.  Finalista 10. konkursu Fundacji Duży Format (2022) na debiut, efektem którego ukazała się książka poetycka “Wieża gabba”.

 • PAWEŁ ROGOWSKI

  Zawodowo zajmuje się produkcją wydarzeń artystycznych i kulturalnych realizowanych dla firm, organizacji pozarządowych i instytucji kultury; absolwent studiów magisterskich na UWr (politologia, specjalizacja marketing polityczny) oraz studiów podyplomowych na UE (zarządzanie kadrami). Od 2012 roku zajmuje się produkcją wykonawczą wydarzeń w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu. W latach 2016 – 2021 pracował w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, gdzie w Muzeum Pana Tadeusza kierował najpierw Działem Obsługi Widowni, a następnie Działem Organizacji Wydarzeń. Odpowiadał również za produkcję Przeglądu Sztuki SURVIVAL (2012, 2013, 2014, 2021, 2022), administrację w anglojęzycznym radiu internetowym RadioWroclove.com (2009-2010); produkcję wystawy „Aktywna poezja. Sztuka w przestrzeni publicznej w Polsce”, Londyn, Shoreditch Town Hall oraz wystawy “Dispossession” (Wydarzenie Towarzyszące 56. Biennale w Wenecji, wystawa organizowana przez Wrocław ESK 2016); produkcję wystaw w ramach Triennale Rysunku 2019 we Wrocław (dla ASP we Wrocławiu).

 • ALEKSANDRA JACH

  Na co dzień pracuje w fundacji Art Transparent przy administracji projektów. Zajmuje się też organizacją wolontariatu i praktyk. Jest koordynatorką projektu „Youth in Culture”. Współtworzy działania fundacji „Maciek Biega!”. Od 2013 roku uczestniczy w tworzeniu projektu „Lelenfant” (wcześniej „Brave Kids”). W 2022 współpracowała przy administracji 18. Festiwalu Opowiadania. Działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami pomagając przy organizacji różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych we Wrocławiu. Posiada certyfikaty ukończenia kursów i szkoleń z zakresu zarządzania projektami, organizacji pracy z grupą, animacji czasu wolnego. Jest pasjonatką kotów, żeglarstwa i tańca.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności