O nas

Fundacja sztuki współczesnej Art Transparent powstała we Wrocławiu w 2005 roku. Organizuje Przegląd Sztuki SURVIVAL, prowadzi galerię sztuki współczesnej Mieszkanie Geppertów (od 2007 roku), a także galerię Szewska (od 2021 roku).

Fundacja zajmuje się również działalnością wydawniczą. Każdego roku katalog wydarzeń realizowanych przez Art Transparent obejmuje festiwale, interwencje artystyczne w przestrzeni publicznej, wystawy, a także bogaty program społeczny. Co roku fundacja współfinansuje i zajmuje się produkcją kilkudziesięciu prac artystycznych. Art Transparent realizuje swoje cele poprzez projekty lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe. Szerzej z działalnością fundacji można zapoznać się w archiwach on-line: archiwum.arttransparent.org oraz archiwum.survival.art.pl.

Fundację tworzą

 • MAGDALENA BASAK – kontakt dla mediów

  Rocznik 1995. Zawodowo producentka wydarzeń, PR-owczyni instytucji i wydarzeń literackich, dawniej rzemieślniczka budująca scenografie. Odpowiadała za promocję Przeglądu Sztuki SURVIVAL w roku 2023, a wcześniej, w latach 2021, 2022, koprodukowała go. Aktualnie uczestniczy w kilku projektach Art Transparent. Od 2019 roku współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem Opowiadania (Towarzystwo Aktywnej Komunikacji), współorganizując również Noce Opowiadań. Na co dzień obmyśla content w pewnej wrocławskiej firmie SaaS. Studiowała filologię polską, po latach wróciła na Uniwersytet Wrocławski zdobyć wiedzę z zakresu kulturoznawstwa.

  Wcześniej związana z Muzeum Pana Tadeusza (Ossolineum) oraz Wydawnictwem Uniwersytetu Wrocławskiego.

  kontakt:

  791 301 784

  m.basak@arttransparent.org

 • KAROLINA BIENIEK

  Dyrektorka fundacji ART TRANSPARENT. Doktora nauk społecznych, specjalistka w zakresie polityki zagranicznej i dyplomacji kulturalnej. Posiada umiejętności z zakresu organizacji pracy i zarządzania w projektach o wartości 2 mln euro+. Prowadziła kilkadziesiąt projektów kulturalno-społecznych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Szczególnie skupia się na budowaniu zrównoważonych relacji europejsko-afrykańskich. Współorganizowała wydarzenia w ramach Europejskiego Kongresu Kultury, współautorka aplikacji Wrocławia w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Absolwentka międzynarodowego programu dla menedżerów kultury TANDEM oraz programu BASECAMP Eastern Europe & Central Asia 2021 School of System Change. Laureatka konkursu “30 Kreatywnych Wrocławian 2017”. W latach 2021-2022 członkini grupy koordynującej region Europy Centralnej Bosch Alumni Network.

 • MICHAŁ BIENIEK

  Artysta i kurator, prezes zarządu fundacji sztuki współczesnej Art Transparent. Jest twórcą i kuratorem generalnym Przeglądu Sztuki SURVIVAL, a także szefem galerii sztuki współczesnej Mieszkanie Gepperta. Absolwent ASP we Wrocławiu; studiował w Royal College of Art w Londynie, stypendysta Arts and Humanities Research Council. W latach 2013-2016 był kuratorem ds. sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W 2011 stworzył polską edycją formatu Emergency Room Thierry Geoffroy’a w ramach Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu. W 2012 kurator wystawy i sympozjum „Aktywna poezja. Sztuka w przestrzeni publicznej w Polsce” w Shoreditch Town Hall oraz w Courtauld Institute of Art w Londynie. Kurator wystawy “Niemcy nie przyszli” w Muzeum Współczesnym Wrocław (2014) i Kunsthaus Dresden (2016), a także Dispossession”, będącej częścią Międzynarodowego Biennale Sztuki w Wenecji w 2015. W ramach ESK Wrocław 2016 zrealizował ponad sto projektów – wystaw, działań edukacyjnych, interwencji w przestrzeni publicznej i in. Odpowiedzialny za sprowadzenie do Wrocławia takich wystaw jak “Eduardo Chillida. Brzmienia” w BWA Wrocław (2016) czy “Summer Rental. Kolekcja Marxa we Wrocławiu” w Pawilonie Czterech Kopuł, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu (także 2016). Kurator cyklu kilkudziesięciu szeroko zakrojonych interwencji artystyczno-społecznych w przestrzeni publicznej Wrocławia pn. “Wrocław – wejście od podwórza”. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2006 i 2010 roku) oraz laureat nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego w 2004 roku. W 2010 roku otrzymał nagrodę Gazety Wyborczej WARTO. Laureat stypendium „Młoda Polska” w 2011. Wyróżniony przez Radio Wrocław Kultura nagrodą “Emocje!” (2016), a przez magazyn F5 uplasowany na pierwszym miejscu aktywistów i działaczy kultury, którzy zmieniają Wrocław na lepsze (2017). Laureat nagrody Prezydenta Wrocławia „Meritio de Wratislavia – zasłużony dla Wrocławia” (2022).

 • DANIEL BROŻEK

  Pracujący we Wrocławiu, aktywny na polach sztuki i studiów nad dźwiękiem oraz krytyki muzycznej. Kurator Sceny Dźwiękowej Przeglądu Sztuki SURVIVAL i cyklu warsztatowo-koncertowego Canti Spazializzati. Współpracuje z magazynem Glissando, Pracownią Badań Pejzażu Dźwiękowego Uniwersytetu Wrocławskiego, galerią PLATO w czeskiej Ostrawie, festiwalem Sanatorium Dźwięku, prowadzi bloga Canti Illuminati. Wykładowca studiów podyplomowych Dźwięk i Audiosfera. W projekcie Czarny Latawiec jest autorem albumów muzycznych, instalacji dźwiękowych i utworów dla teatru.

 • ALEKSANDRA JACH

  Na co dzień pracuje w fundacji Art Transparent przy administracji projektów. Zajmuje się też organizacją wolontariatu i praktyk. Jest koordynatorką projektu „Youth in Culture”. Współtworzy działania fundacji „Maciek Biega!”. Od 2013 roku uczestniczy w tworzeniu projektu „Lelenfant” (wcześniej „Brave Kids”). W 2022 współpracowała przy administracji 18. Festiwalu Opowiadania. Działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami pomagając przy organizacji różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych we Wrocławiu. Posiada certyfikaty ukończenia kursów i szkoleń z zakresu zarządzania projektami, organizacji pracy z grupą, animacji czasu wolnego. Jest pasjonatką kotów, żeglarstwa i tańca.

 • ANNA KOŁODZIEJCZYK

  Malarka, profesorka uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, kuratorka sztuki. W latach 1999–2005 studiowała na Wydziale Malarstwa i Rzeźby krakowskiej i wrocławskiej ASP. Od 2005 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta na Wydziale Malarstwa prowadząc VII Pracownię Dyplomującą. W 2021 roku została Laureatką Kulturalnej Nagrody Sejmiku Dolnośląskiego SILESIA, przyznawanej za wkład w rozwój polskiej kultury i sztuki. Laureatka Nagrody Prezydenta Wrocławia w Konkursie Malarstwa im. E. Gepperta (2007). Stypendystka programu Kultura Polska na Świecie Instytutu Adama Mickiewicza (2017).

  W 2012 roku obroniła pracę doktorską pt. Obraz zniszczeń, którą poświęciła zagadnieniu zniszczenia jako kategorii estetycznej. Swoje prace realizuje głównie w technice malarstwa olejnego i akrylowego, od 2010 roku pracuje z tematem architektonicznej ruiny, zwłaszcza w kontekście upadku idei klasycznej europejskiej architektury z przełomu XIX i XX wieku. Pracuje także jako kuratorka sztuki od 2008 roku współtworząc Przegląd Sztuki SURVIVAL. Zrealizowała kilkanaście wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt zbiorowych w Polsce i za granicą. Jednym z ważniejszych, ostatnich osiągnięć, był pobyt rezydencyjny w 333Arts Chiyoda w Tokio w Japonii (2022). Obecnie pracuje m. in. nad polsko – japońskim projektem artystyczno – badawczym poświęconym sylwetce Bronisława Piłsudskiego, wybitnego etnografa i badacza kultury Ajnów w Japonii.

 • MAŁGORZATA MIŚNIAKIEWICZ

  Doktora. Jest kuratorką i historyczką sztuki, której badania nad społeczno-politycznymi kontekstami sztuki współczesnej i powojennej awangardy środkowo-wschodniej Europy skupiają się na inter-lokalnych perspektywach. Absolwentka historii sztuki na Courtauld Institute of Art w Londynie (MA Global Conceptualism z prof. Sarah Wilson i prof. Borisa Groysa, 2011; PhD z dr Klarą Kemp-Welch, 2018), jej praca doktorska dotyczyła usieciowionej sztuki lat 70. – na przykładzie polskiego mail artu – wobec idei opozycji demokratycznej oraz społecznych i geopolitycznych przemian. W działalności kuratorskiej pracuje głównie ze sztuką współczesną i neo-awangardową skupiając się na video i fotografii. Pełniła rolę Kuratorki Kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław (2017-2019), realizuje projekty kuratorskie i badawcze współpracując z organizacjami w Polsce i zagranicą, jest autorką tekstów i redaktorką, łączy działalność kuratorską i badawczą współorganizując konferencje naukowe. Dwukrotna stypendystka Arts and Humanities Research Council. Ukończyła Podyplomowe Studia dla Managerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2014).

 • EWA PLUTA

  Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktywnie działa na rzecz upowszechniania historii i sztuki współczesnej wśród osób w wieku senioralnym oraz osób z niepelnosparnościami. Od 2009 roku rzeczniczka prasowa Muzeum Miejskiego Wrocławia, od 2020 roku także koordynatorka ds. dostępności MMW. W trakcie swojej pracy kuratorowała wystawy sztuki współczesnej oraz dawnej. Od 2018 stałe współpracuje z Fundacją Art Transparent, od 2020 kuratorka Przeglądu Sztuki SURVIVAL oraz prowadząca historyczne i dostępnościowe spacery w ramach tego wydarzenia. W Fundacji zajmuje się także prowadzeniem spacerów z cyklu SAW (Senior Art Walk), badaniem biografii Hanny Krzetuskiej oraz dostępnością sztuki współczesnej. Opowiadacza historii jako autorka i prowadząca liczne spacery, również herstoryczne i queerstoryczne po Wrocławiu, także z audiodeeskrypcja oraz tłumaczeniem na Polski Język Migowy. Stale współpracuje z Fundacją na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka. Audiodeskryptorka sztuki współczesnej oraz dawnej, obiektów muzealnych i wydarzeń performatywnych. Prowadzi oprowadzania po wystawach sztuki współczesnej i dawnej z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na PJM. Autorka licznych tekstów o historii i herstorii Wrocławia oraz pierwszej w dziejach Wrocławia książki poświęconej tylko kobietom: “Wrocławianki. Książka herstoryczno – artystyczna” (rok wydania 2022). W orbicie jej zainteresowań jest dostępność sztuki współczesnej oraz herstoria i queerstoria Wrocławia. Bada również dzieje ruchu emancypacji osób z niepełnosprawnościami.

 • PAWEŁ ROGOWSKI

  Zawodowo zajmuje się produkcją wydarzeń artystycznych i kulturalnych realizowanych dla firm, organizacji pozarządowych i instytucji kultury; absolwent studiów magisterskich na UWr (politologia, specjalizacja marketing polityczny) oraz studiów podyplomowych na UE (zarządzanie kadrami). Od 2012 roku zajmuje się produkcją wykonawczą wydarzeń w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu. W latach 2016 – 2021 pracował w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, gdzie w Muzeum Pana Tadeusza kierował najpierw Działem Obsługi Widowni, a następnie Działem Organizacji Wydarzeń. Odpowiadał również za produkcję Przeglądu Sztuki SURVIVAL (2012, 2013, 2014, 2021, 2022), administrację w anglojęzycznym radiu internetowym RadioWroclove.com (2009-2010); produkcję wystawy „Aktywna poezja. Sztuka w przestrzeni publicznej w Polsce”, Londyn, Shoreditch Town Hall oraz wystawy “Dispossession” (Wydarzenie Towarzyszące 56. Biennale w Wenecji, wystawa organizowana przez Wrocław ESK 2016); produkcję wystaw w ramach Triennale Rysunku 2019 we Wrocław (dla ASP we Wrocławiu).

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności