Polityka prywatności portalu www.arttransparent.org

Poniższy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz dostępu do informacji gromadzonych za pomocą plików Cookies, w celu realizacji zobowiązań i usług świadczonych Użytkownikowi drogą elektroniczną przez Fundację ART TRANSPARENT, 59-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2.

I. Definicje

Administrator – Fundacja ART TRANSPARENT, 59-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, jako właściciel i operator portalu www.arttransparent.org.

Cookies (tzw. ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Portalu.

Cookies Administratora – Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez Administratora usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu.

Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez partnerów  Administratora (np. Google, Facebook), za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Logi serwera – pliki umieszczone na serwerze, gromadzące informacje o działaniu serwera, np. żądania wysłane przez przeglądarkę lub błędy działania aplikacji.

Portal – strona www.arttransparent.org, za pośrednictwem której Administrator prowadzi działalność w Internecie.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu.

Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej – osobie, której dane dotyczą; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczenia się.

II. Źródła pozyskiwania danych

1. Portal pozyskuje dane, w tym dane osobowe o Użytkowniku i jego zachowaniu poprzez:

2. Dobrowolne wprowadzenie przez Użytkownika danych do formularza.

3. Zapisywanie na Urządzeniu plików Cookies.

4. Gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

III. Rodzaj pozyskiwanych danych

1. W procesie wypełniania formularza kontaktu, Użytkownik podaje następujące informacje:

a. adres e-mail (wymagane).

2. W procesie wypełniania formularza kontaktu, Użytkownik podaje następujące informacje:

a. adres e-mail (wymagane).

b. imię (wymagane).

c. nazwisko (wymagane).

3. Portal może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą też podlegać:

a. czas nadejścia zapytania;

b. czas wysłania odpowiedzi;

c. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Portalu nastąpiło przez odnośnik;

f. informacje o przeglądarce użytkownika;

g. informacje o adresie IP.

IV. Cel przetwarzania danych

Dane, w tym dane osobowe udostępnione przez Użytkownika podczas zapisywania się na newsletter, wykorzystywane są w celu przesłania informacji o wystawach, wydarzeniach programowych i innych wiadomości dotyczących działalności Fundacji ART TRANSPARENT.

V. Cel przetwarzania danych w plikach cookie

1. Serwis korzysta z plików Cookies.

2. Pliki Cookies przechowywane są w Urządzeniu do czasu opuszczenia przez Użytkownika strony internetowej, wyłączenia przez niego przeglądarki internetowej lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.

3. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Danych.

4. Cookies Administratora wykorzystywane są w następujących celu:

a. tworzenia statystyk dotyczących sposobów korzystania przez użytkowników Portalu ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

5. Cookies Zewnętrzne wykorzystywane są w następujących celach:

a. zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w USA).

b. popularyzacja Portalu za pomocą interaktywnych funkcji serwisu społecznościowego Facebook.com  (administrator Cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

6. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

7. Administrator Danych zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności firm Google i Facebook, która określa zasady korzystania z plików Cookies używanych do tworzenia statystyk.

8. Użytkownik może przeglądać i edytować informacje zawarte w gromadzonych przez sieć reklamową Google plikach Cookies przy pomocy:google.com/ads/preferences/.

9. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w Urządzeniu. Użytkownik może usunąć zgromadzone tam pliki Cookies oraz zablokować ich dalsze zbieranie, zmieniając ustawienia w wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej.

VI. Cel przetwarzania danych w logach serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają rejestracji na serwerze Administratora, na którym znajduje się Portal. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Portalem oraz ww. serwerem.

2. Dane zbierane przez logi serwera nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika.

VII. Udostępnienie i przetwarzanie danych

1. Dane podane przez Użytkownika w którymkolwiek formularzu nie są udostępniane stronom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.

2. Dane podane przez Użytkownika nie są udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem firm informatycznych, które umożliwiają Fundacji ART TRANSPARENT realizację odpowiednich usług i z którymi podpisane zostały umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

3. Administrator Danych ma obowiązek udzielania informacji zebranych przez Portal upoważnionym organom, na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VIII. Okres przetwarzania danych

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

2. Co do zasady, dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez 10 lat. Po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

IX. Podstawa prawna przetwarzania danych podanych w formularzu

Dane osobowe z formularza przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli zgody osoby, której dane dotyczą.

X. Podstawa prawna przetwarzania danych w plikach cookie i logach

Dane osobowe zawarte w plikach cookie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli zgody osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (analityka internetowa / statystyki dotyczące wykorzystania Portalu przez Użytkowników).

XI. Uprawnienia użytkownika

1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000),

XII. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki publikowana jest w Portalu i obowiązuje od daty jej opublikowania.