Wasteland: Kultura dla klimatu / Kultur für das Klima

Prezentujemy broszurę stanowiącą zapis refleksji panelistów i panelistek, którzy wzięli udział w debatach.

?? Przegląd Sztuki SURVIVAL jest wydarzeniem nomadycznym, każdego roku odbywa się w innym miejscu we Wrocławiu. Składa się z wystawy głównej i wydarzeń towarzyszących, tak zwanej sceny społecznej – serii debat, spotkań i warsztatów. Każdego roku wydarzenie przyciąga 5000-8000 odwiedzających.

Tematem przewodnim edycji w 2020 roku jest Wasteland, który odwołuje się do poematu T.S. Eliota [The Waste Land (1922)]. Decydując się na temat Ziemi jałowej, chcieliśmy zachęcić artystów do ekspresji i dyskusji na temat ekologii, marnowania zasobów, braku systemowych rozwiązań w obliczu nadchodzącej katastrofy klimatycznej.  

fot. Małgorzata Kujda

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19, scena społeczna, w formie projektu współfinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej pod tytułem Wasteland: Kultura dla Klimatu / Kultur für das Klima, odbyła się online w postaci trzech debat. Była to przestrzeń spotkania ludzi sztuki, kultury i edukacji z Polski i Niemiec, reprezentujących różne poglądy związane ze zmianą klimatu, aby wymienić doświadczenia, spojrzenia, a także sprowokować krytyczną debatę i zainspirować do działania.

Celem debat było sprowokowanie krytycznego myślenia wśród odbiorców Przeglądu i uczestników online, podważenie status quo i zakwestionowanie opinii na kwestie społeczne, polityczne, i ekonomiczne, związane ze zmianą klimatu, poprzez uczestnictwo i konfrontację z ekspertami, aktywistami i praktykami z Polski i Niemiec. 

Broszura stanowi zapis refleksji panelistów i panelistek, którzy wzięli udział w debatach —>

? E-PUBLIKACJA: KULTURA DLA KLIMATU / KULTUR FÜR DAS KLIMA

fot. Małgorzata Kujda

?? Die SURVIVAL Art Review ist eine nomadische Veranstaltung, die jedes Jahr an einem anderen Ort in Wrocław (Breslau) stattfindet. Sie besteht aus einer Hauptausstellung und Begleitveranstaltungen, die sich zu der sogenannten sozialen Szene zusammenfügen. Diese umfasst Diskussionsreihen, Treffen und Workshops. Jedes Jahr zieht das Event fünf bis acht Tausend Besucher:innen an.

Das Leitmotiv der Ausgabe 2020 war Wasteland, eine Anspielung auf das Gedicht von T. S. Eliot [The Waste Land (1922)]. Mit dem thematischen Schwerpunkt Das wüste Land wollten wir Künstler:innen ermutigen, die Themen Ökologie, Ressourcenverschwendung und fehlender nachhaltiger Lösungsansätze angesichts der bevorstehenden Klimakatastrophe zum Ausdruck zu bringen und diese zu diskutieren

fot. Małgorzata Kujda

?? Aufgrund der COVID-19-Pandemie verlagerte sich die soziale Szene ins Internet, wo sie in drei von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit geförderten Fachgesprächen zum Thema Wasteland: Kultura dla Klimatu / Kultur für das Klima realisiert werden konnte. So entstand ein virtueller Raum, in dem Menschen aus den Bereichen der Kunst, Kultur und Bildung zusammenkamen, um sich über ihre unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Ansichten zum Themenkomplex Klimawandel auszutauschen, kontrovers zu diskutieren und zum Handeln anzuregen. Die Konfrontation mit den Expert:innen, Aktivist:innen und Praktiker:innen aus Polen und Deutschland hatte zum Ziel, das Festivalpublikum und die Online-Teilnehmer:innen zum kritischen Denken und zur Hinterfragung des Status quo bei gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Fragen des Klimawandels zu motivieren.

Die Broschüre präsentiert Überlegungen der Panelteilnehmer:innen, die an den Debatten / Fachgesprächen teilgenommen haben —> 

wydawca / Herausgeberin

Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej
Ofiar Oświęcimskich 1/2, 50-069 Wrocław
fundacja@arttransparent.org
www.arttransparent.org

redakcja / Redaktion
Dorota Mołodyńska-Küntzel

korekta / Lektorat
Aleksandra Zoń

tłumaczenia / Übersetzungen
Iwona Domachowska
Jakub Sawicki
Karol Waniek

projekt graficzny / Grafische Umsetzung
Grupa Projektor

fotografie / Fotos
Małgorzata Kujda

autorzy tekstów / Autor:innen
Tom Albrecht
Alfred Banze
Krzysztof Bielaszka
Karolina Bieniek
Konstanze Meyer
Alicja Patanowska
Katarzyna Roj

koordynacja projektu / Projektkoordination
Dorota Mołodyńska-Küntzel
Małgorzata Sobolewska

streaming sceny społecznej / Technische Umsetzung des Streamings / Soziale Szene
Marcin Jędrzejczak | Wrofoto

Partner projektu / Projektpartner
Berlinerpool

Patronat Honorowy / Schirmherrschaft
Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec – Hans Jörg Neumann

Patronat medialny sceny społecznej / Medienpartner
Halo Radio

Partner strategiczny / Strategischer Partner
MPWIK S.A.

Projekt współfinansowany z przekazywanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec oraz przez Gminę Wrocław.

Das Projekt wurde gefördert durch die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland und die Stadt Wrocław (Breslau).