Otwieramy wystawę „Ścieżki do interpretacji. Suplement” w Mieszkaniu Gepperta i udostępniamy archiwa Art Transparent

Już 13 listopada w galerii Mieszkanie Gepperta oraz w mediach społecznościowych Fundacji Art Transparent odbędzie się otwarcie wystawy „Ścieżki do interpretacji. Suplement”. To kontynuacja czerwcowej prezentacji fotografii na Szewskiej zorganizowanej w roku obchodów Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70. Tego samego dnia udostępniamy archiwum swojej dotychczasowej działalności. Jeden z działów poświęcony będzie Eugeniuszowi Geppertowi i Hannie Krzetuskiej-Geppert, nestorom sceny plastycznej Wrocławia i niegdysiejszym lokatorom mieszkania, w którym obecnie znajduje się galeria sztuki współczesnej.

Działalność Art Transparent, choć ściśle związana z obszarem sztuki współczesnej, jest niezwykle szeroka. Obejmuje prowadzenie niekomercyjnej galerii sztuki Mieszkanie Gepperta, organizację Przeglądu Sztuki SURVIVAL, realizację wystaw indywidualnych i zbiorowych we Wrocławiu, w kraju i za granicą, jak również działania o charakterze edukacyjnym, warsztatowym, a nawet międzysektorowe sieciowanie dla kultury. Od 13 listopada będzie można oglądać bogate archiwum działalności Fundacji – zarówno online pod adresem www.archiwum.arttransparent.org, jak i na miejscu – w galerii Mieszkanie Gepperta. – Na szczególną uwagę zasługuje dział poświęcony Eugeniuszowi Geppertowi i Hannie Krzetuskiej-Geppert, współtwórcom i nestorom sceny plastycznej Wrocławia i niegdysiejszym lokatorom mieszkania przy ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, a także członkom Szkoły Wrocławskiej – mówi Karolina Bieniek z Fundacji Art Transparent. Archiwum Fundacji gromadzi projekty i aktywności realizowane od momentu jej powstania, tj. od roku 2006, aż do teraz.

Pamiętniki z czasów pandemii w Mieszkaniu Gepperta

Zanim do archiwum trafi kolejna wystawa Fundacji Art Transparent będzie można obejrzeć ją w Mieszkaniu Gepperta – projekt „Ścieżki do interpretacji”, zaprezentowany pierwotnie w czerwcu w galerii ulicznej Szewska Pasja, zyskuje swoją nową odsłonę.Cztery związane z Wrocławiem artystki: Barbara Kozłowska, Anna Kołodziejczyk, Alex Urban i Ewa Zwarycz opowiadają o samotności. Praca Kozłowskiej, zgłoszona do Sympozjum ’70, nie doczekała się realizacji aż do 2016 r., kiedy to monumentalna, błękitna rzeźba stanęła wreszcie we wrocławskim parku Popowickim. Kołodziejczyk, Urban i Zwarycz, zainspirowane tym niezwykłym dziełem, mówią także o osobistym doświadczeniu odosobnienia spowodowanym pandemią koronawirusa – zarówno w ujęciu czysto subiektywnym, emocjonalnym, jak i psychologicznym i filozoficznym. – Monotonny upływ czasu, próby zakotwiczenia w rzeczywistości wirtualnej czy też – po prostu – atak paniki – to rozdziały swoistego pamiętnika czasu pandemii – mówi Michał Bieniek, jeden z kuratorów wystawy.

Prace Kołodziejczyk, Urban i Zwarycz spotkają się z oryginalną koncepcją Kozłowskiej. Spotkanie to uzupełnia nietuzinkowe wideo autorstwa Agaty, Bartka i Piotra Bartosów z 2016 r. – kolejna próba interpretacji (lub też ilustracji) wizualnej poezji Dróżdża. Wystawę będzie można oglądać od 13 listopada br. do 26 lutego 2021 roku w galerii Mieszkanie Gepperta (ul. Ofiar Oświęcimskich ½). Ścieżki do interpretacji” to projekt realizowany w ramach szeregu inicjatyw realizowanych w związku z przypadającą w 2020 r. 50. rocznicą słynnego Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70.

W związku z sytuacją epidemiczną otwarcie wystawy oraz archiwum odbędzie się online – 13 listopada w mediach społecznościowych Fundacji Art Transparent organizatorzy zaprezentują wprowadzenia kuratorskie, a także krótkie opowieści artystów i artystek. Wystawa oraz archiwum w Mieszkaniu Gepperta zostaną otwarte dla zwiedzających w najbliższym możliwym terminie. 

Ścieżki do interpretacji. Suplement

Artystki i artyści:
Anna Kołodziejczyk #samotność#
Barbara Kozłowska Interpretacja przestrzenna poezji strukturalnej Stanisława Dróżdża„Samotność”
Alex Urban Blue Monday
Ewa Zwarycz Nawarstwienie
Agata Bartos, Bartek Bartos, Piotr Bartos, Manifiesta Film  Ścieżki Tekstu

Kuratorzy: Karolina Bieniek i Michał Bieniek
Dokumentacja fotograficzna rzeźby Interpretacja przestrzenna poezji strukturalnej Stanisława Dróżdża „Samotność”: Małgorzata Kujda

Projekt graficzny i scenografia: Grupa Projektor (Joanna Jopkiewicz, Paweł Borkowski)
Organizator: Fundacja Art Transparent, Strefa Kultury Wrocław

Projekt Archiwum został zrealizowany ze środków Gminy Wrocław i we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Projekt „Ścieżki do Interpretacji” został sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.