Archiwum fundacji Art Transparent

Od 13 listopada 2020 roku zapraszamy do odkrywania bogatego archiwum działalności fundacji – zarówno online pod adresem www.archiwum.arttransparent.org, jak i na miejscu – w galerii Mieszkanie Gepperta.

Na szczególną uwagę zasługuje dział poświęcony Eugeniuszowi Geppertowi i Hannie Krzetuskiej-Geppert, współtwórcom i nestorom sceny plastycznej Wrocławia i niegdysiejszym lokatorom mieszkania przy ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, a także członkom Szkoły Wrocławskiej.

Archiwum fundacji gromadzi projekty i aktywności realizowane od momentu jej powstania, tj. od roku 2006, aż do teraz.

Działalność Art Transparent obejmuje prowadzenie niekomercyjnej galerii sztuki współczesnej Mieszkanie Gepperta, organizację Przeglądu Sztuki SURVIVAL, realizację wystaw i festiwali, działania o charakterze edukacyjnym, warsztatowym, a nawet międzysektorowe sieciowanie dla kultury.