The Big Green

The Big Green to zaplanowany na cztery lata projekt, który w ramach jednej inicjatywy łączy osoby i grupy artystyczne zaangażowane w ochronę środowiska oraz eksperymentuje z innowacyjnymi sposobami wykorzystania sztuki w celu promowania zrównoważonego rozwoju. Wraz z 14 innymi organizacjami partnerskimi staramy się zwrócić uwagę na możliwość wspólnej pracy przedstawicieli i przedstawicielek sektora kreatywnego i kulturalnego z korzyścią dla środowiska.

dyskusja Zrównoważony rozwój i kultura w perspektywie międzykontynentalnej: cele, praktyki i konteksty, prowadzenie: dr Kamila Kamińska (Uniwersytet Wrocławski), uczestniczki: dr Małgorzata Miśniakiewicz (Art Transparent), Lilian Hipolyte i Firdaus Mbogho (Nafasi Art Center), Samba Yonga i Natasha Omokhodion-Kalulu Banda (Muzeum Historii Kobiet): 25.06.2023 – szczegóły

open call Ciężar powietrza: 4–31.07.2023 – szczegóły

 

Projekt “The Big Green” jest dofinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 

 

/ Na zdjęciu performens 4:0 Grupy Łuhuu! (Survival X), fot. Justyna Fedec