CIĘŻAR POWIETRZA – open call

Zapraszamy osoby i grupy artystyczne działające we Wrocławiu, Rydze, Ankonie, Faro, Amsterdamie lub w pobliżu tych miast.

Osoby i grupy artystyczne działające we Wrocławiu, Rydze, Ankonie, Faro, Amsterdamie lub w pobliżu tych miast mogą zgłaszać swoje propozycje prac do zrealizowania w ramach open calla Ciężar powietrza /The Weight of Air.

Powietrze jest niemal wszędzie na Ziemi, łatwo więc uznać jego obecność za coś oczywistego. Jest zmienne i nieprzewidywalne, do nikogo nie należy, a jednak wszyscy ponosimy odpowiedzialność za jego stan. Kwestie związane z jakością i składem powietrza, jego dostępnością, zanieczyszczeniami i wpływem na nasze zdrowie są niezwykle złożone. W ramach naboru szukamy osób i grup artystycznych, które podejmą wyzwanie stworzenia pracy poruszającej najbardziej palące kwestie związane z powietrzem w danym miejscu.

W ramach naboru Ciężar powietrza /The Weight of Air wybranych zostanie pięć osób lub grup artystycznych (po jednej w każdym uczestniczącym mieście), które jednocześnie stworzą prace w swoim mieście. W zamierzeniu realizowane dzieła odniosą się do kwestii takich jak „waga” czy „objętość” powietrza, a także wpływ naszego zachowania i przemysłu na nie. 

Prace zostaną wybrane przez pięć organizacji współpracujących w ramach projektu Kreatywnej Europy The Big Green. Dzięki temu prace składające się na Ciężar powietrza /The Weight of Air będą niepowtarzalne, a jednocześnie powiązane. Projekt zakłada możliwość realizacji prac w różnych dyscyplinach, ale ich wybór w danej lokalizacji należy do odpowiedniego Partnera projektu.

O formie współpracy

W ramach projektu osoby i grupy artystyczne otrzymają honorarium oraz budżet produkcyjny, co zostanie ustalone w indywidualnych negocjacjach z wybranymi osobami.

  • Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 lipca 2023. Zgłoszenia otrzymane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenia należy przesyłać przez formularz.
  • Pytania prosimy kierować na: opencall@arttransparent.org.

Wybrane osoby i grupy artystyczne uczestniczące w projekcie będą zobowiązane do współpracy w okresie od października 2023 do lipca 2024 roku. W tym okresie stworzą prace o tematyce związanej ze środowiskiem naturalnym, ekologią i zachodzącymi w nich procesami. Współpraca będzie odbywać się głównie z lokalną organizacją zlecającą (Latvijas Jaunā Teātra Institūts, Fundacja Art Transparent, Marche Teatro, Sciaena lub Collectief Walden), ale odbędzie się również kilka spotkań online i offline ze wszystkimi pięcioma osobami i grupami artystycznymi oraz organizacjami zlecającymi. Na początku projektu, w celu zapewnienia spójności powstających realizacji artystycznych, zostanie wspólnie podjęta decyzja o głównym wątku przewodnim, mogącym wyrażać się poprzez wykorzystanie np. tych samych materiałów, podobnych procesów twórczych itp. 

The Big Green to zaplanowany na cztery lata projekt, który w ramach jednej inicjatywy łączy osoby i grupy artystyczne zaangażowane w ochronę środowiska oraz eksperymentuje z innowacyjnymi sposobami wykorzystania sztuki w celu promowania zrównoważonego rozwoju. Wraz z 14 innymi organizacjami partnerskimi staramy się zwrócić uwagę na możliwość wspólnej pracy przedstawicieli i przedstawicielek sektora kreatywnego i kulturalnego z korzyścią dla środowiska.

Informujemy, że do realizacji artystycznej w ramach open calla „Ciężar powietrza /The Weight of Air” wybrano Karolinę Szymanowską. Gratulujemy! 

Karolina Szymanowska urodziła się we Wrocławiu, Studiowała Rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. Obecnie jest związana z tą uczelnią jako pracowniczka. W okresie od 2014 do 2018 roku pełniła funkcję członkini Akademii Młodych Uczonych i Artystów. W roku 2021 zdobyła stopień doktora za badania nad tematem „Automaty: refleksje o dyscyplinie, pętli, powtórzeniach i zmęczeniu”. Wzięła udział w licznych wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą.

Pisze o sobie: „Choć podstawą mojej twórczości jest rzeźba, pracuję w różnych mediach. Interesuje mnie sztuka osadzona w codzienności. Obserwuję człowieka i jego otoczenie i próbuję wtapiać w ten obraz swoje prace. W swojej strategii artystycznej często posługuję się pojęciami ilustrującymi zbiorowe i indywidualne procesy psychologiczne. Pętla, odbicie, przemieszczenie, to tylko niektóre ze zjawisk, na których opieram swoje działania. Fascynują mnie organiczne procesy adaptacyjne – transformacje i zniekształcenia, które dokonują się na skutek działania abstrakcyjnych sił. W swoich najnowszych realizacjach skupiam się na człowieku zaangażowanym w postęp technologiczny i na kosztach tej jakże skomplikowanej współzależności”.Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 lipca 2023

Zgłoszenia należy przesyłać przez formularz

Pytania prosimy kierować na: opencall@arttransparent.org

Regulamin .pdf

 

 

Projekt “The Big Green” jest dofinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 

/Na zdjęciu instalacja dźwiękowa Przestrzeń wyobraźni dźwiękowej Alicji Patanowskiej (SURVIVAL XVIII), fot. M. Kujda