Sztuka i fake newsy – scenariusze warsztatów

Scenariusze są pomocą do realizacji warsztatów dotyczących fake newsów oraz tego jak działa umysł w warunkach przebodźcowania.

ARTIFAKE (Art Invades Fakes) to transregionalny projekt realizowany w Polsce, Ukrainie i Armenii, którego celem jest promowanie świadomego odbioru przekazów medialnych i krytycznego podejścia do dezinformacji i fake newsów badając propagandę poprzez sztukę w przestrzeni publicznej.

Scenariusze nawiązują do konkretnych prac artystycznych powstałych w ramach projektu ARTIFAKE. Są również treningiem kreatywnego myślenia. Poprzez działania manualne uczestnicy warsztatów w praktyczny sposób przyswajają wiedzę i utrwalają ją.


Poziom trudności zadań jest dopasowany do odbiorców w różnym wieku. Mechanizm rozprzestrzeniania się fake newsów ilustrują metafory: labiryntu, iluzji, szumu i niezwykłej krainy, w której nic nie jest tym, czym się wydaje. Punktem wyjścia jest świadomość, że opór wobec manipulacji to także umiejętność wyciszenia się, skupienia i uważnego przyglądania otaczającej rzeczywistości.

Większa refleksyjność to mniejsze prawdopodobieństwo kompulsywnego udostępniania nieprawdziwych informacji. Dezinformacja działa skutecznie, kiedy powoduje zamęt i niepokój. Spokój sprzyja racjonalnemu myśleniu. Scenariusze mogą być realizowane samodzielnie lub służyć jako pomoc dydaktyczna rodzicom i nauczycielom.

Szczegóły dot. projektu: tutaj

Projekt ARTIFAKE realizowany jest przez Internews-Ukraina w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Reporterów Audiowizualnych (Armenia) i Fundacją Art Transparent (Polska) przy wsparciu finansowym Programu Kreatywna Europa, International Renaissance Foundation, Konrad-Adenauer-Stiftung, Ukrainian Cultural Foundation, Ambasady Królestwa Niderlandów oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu RP.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Wszystkie materiały edukacyjne udostępniamy bezpłatnie:

SZTUKA I FAKE NEWSY – SCENARIUSZE WARSZTATÓW

MINISTERSTWO INFORMUJE – GRA EDUKACYJNA