ARTIFAKE takeover – relacje z Ukrainy

Artystki i artyści z Ukrainy przejmują nasze konto na Instagramie w bezpośredniej relacji z różnych miejsc swojego kraju, opowiadając o kontekstach pracy artystycznej w czasie wojny.

Akcja społecznościowa odbywa się w ramach projektu ARTIFAKE. Art Invades Fakes to transregionalny projekt realizowany w Polsce, Ukrainie i Armenii, którego celem jest promowanie świadomego odbioru przekazów medialnych i krytycznego podejścia do dezinformacji i fake newsów badając propagandę poprzez sztukę w przestrzeni publicznej.

Oddajemy kanały społecznościowe @ArtTransparent działającym w Ukrainie artystom i artystkom. W ramach projektu zapraszamy twórczynie i twórców do pokazania na Instagramie, jak wygląda ich codzienność w kraju, prezentacji aktualnych projektów i sposobów działania. W projekcie udział wezmą Yaroslav Futymskyi, Katya Libkind, Mykhailo Melnychenko, Denys Pankratov i Stanislav Turina. Tygodniowe przejęcia kont przez każdą z pięciorga zaproszonych pokażą bezpośrednie relacje z różnych miejsc Ukrainy opowiadając o kontekstach pracy artystycznej w czasie wojny. 

Wielkie podziękowania dla Yuriya Bileya za konsultację.

23.08 – 28.08 Yaroslav Futymskyi

(ur. 1987) jest artystą, którego multidyscyplinarna praktyka wiąże się z wiejskimi i regionalnymi narracjami, starymi metodami tworzenia oraz dążeniem do osiągnięcia tożsamości rozumianej w odniesieniu do zmieniającego się otoczenia i okoliczności. Futymskyi często pracuje z performansem, fotografią, rysunkiem i instalacją, wykorzystując znalezione i odziedziczone materiały. Artysta mieszka i pracuje w wielu miejscach. Obecnie we Lwowie w Ukrainie. Jego prace były prezentowane na licznych międzynarodowych i ukraińskich wystawach, m.in. w Detenpyla Gallery, Galerii Labirynt, Shukhliada i Kunsthalle am Hamburger Platz.

30.08 – 04.09 Denys Pankratov

jest kuratorem i artystą, skupiającym się na archiwach, historii i funkcjonowaniu muzeum jako instytucji publicznej, historii ruchów kobiecych, robotniczych i narodowych Zachodniej Ukrainy na początku XX wieku. W 2013 roku ukończył Kurs Sztuki pod kuratelą Kateryny Badyanowej i Łady Nakonechnej. Od 2015 roku współzałożyciel organizacji artystycznej Method Fund. Od 2019 roku Pankratov mieszka i pracuje we Lwowie, bada historię ruchów kobiecych, robotniczych i narodowych, awangardę artystyczną Zachodniej Ukrainy na początku XX wieku, a także bierze udział w inicjatywach aktywistów społecznych. Od 2021 roku jest współzałożycielem i współkuratorem niezależnej półprywatnej przestrzeni wystawienniczej Miżkimnatnyj prostir. Od marca 2022 roku uczestniczy w inicjatywie Kuchnia i szeregu powiązanych z nią projektów.


06.09 – 11.09 Katya Libkind

jest artystką mieszkającą w Kijowie w Ukrainie. Absolwentka Narodowej Akademii Sztuk Pięknych i Architektury, wydziału scenografii w 2016 roku. Jej praktyka artystyczna angażuje różne media, w tym malarstwo, wideo, instalację, performance i sztukę sceniczną. Katia jest współzałożycielką “Ateliernormalno” (“projektu artystów z lub bez zespołu Downa”) oraz członkinią grupy artystycznej “Montage”. Jako główna artystka Ukho wystawiała opery Gervasoniego, Cella, Sciarrino dla Narodowej Opery Ukrainy. Jej obiekty i filmy wideo często powstają w wyniku procesu bardzo uważnej obserwacji siebie i swojego najbliższego otoczenia. W wielu przypadkach albo dokumentują działanie performatywne, albo zawierają w sobie potencjał interakcji z widzem. Bazując na procesualności, granicznej szczerości oraz intuicyjnym, bezpośrednim emocjonalnym doświadczaniu rzeczywistości, prace Katii dotykają kwestii granic osobistych, warunkowości percepcji, samej idei normy czy piękna.


13.09 – 18.09 Mykhailo Melnychenko

urodził się w 1985 roku w rodzinie wojskowego Mychajło Mychajłowycza Melniczenko, w mieście Błagowieszczeńsk, obwód amurski, a od 1990 roku mieszka w Ukrainie. W 2005 roku poszedł do pracy jako administrator systemu w zakładzie położonym na granicy z Unią Europejską. Od 2009 roku zaczął aktywnie interesować się współczesną sztuką wizualną, ma też długą praktykę jako VJ, a także fotoreporter. Melnychenko jest organizatorem festiwalu DOCUDAYS z pokazami filmów dokumentalnych o prawach ludzi w mieście Użgorod. Organizuje również wystawy fotograficzne w galerii Ilko. Był uczestnikiem grupowych wystaw sztuki współczesnej organizowanych w Użgorodzie, miał osobistą wystawę w projekcie Peryskop UA. Był jednym z organizatorów niezależnego festiwalu postgraffiti. Równolegle zajmuje się fotoreportażem, a po 24.02.2022 r. rozpoczął swój osobisty wczesny konceptualny projekt fotografii dokumentalnej.


20.09 – 25.09 Stanislav Turina

urodził się w 1988 roku w Makiivka, obwód doniecki, Ukraina. Dorastał w Mukaczewie, obwód zakarpacki. Ukończył Lwowską Narodową Akademię Sztuk Pięknych. W 2019 roku otrzymał stypendium Program Gaude Polonia w Lublinie. Pracuje w mediach grafiki, rzeźby, haftu i tekstu. Współzałożycielka i członkini Festiwalu Czarny Krąg, galerii Detenpyla, Grupy Otwartej oraz ateliernormalno. Od 2018 roku pracuje jako kurator i współkurator w ateliernormalno, pracowni dla artystów z i bez zespołu Downa. Mieszka i pracuje w Kijowie na Ukrainie, gdzie pracuje jako wolontariusz i pomaga osobom z niepełnosprawnościami

https://www.instagram.com/fundacja_arttransparent

Po więcej informacji o projekcie ARTIFAKE zapraszamy tutaj lub na https://artifake.org.

Projekt ARTIFAKE realizowany jest przez Internews-Ukraina w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Reporterów Audiowizualnych (Armenia) i Fundacją Art Transparent (Polska) przy wsparciu finansowym Programu Kreatywna Europa, International Renaissance Foundation, Konrad-Adenauer-Stiftung, Ukrainian Cultural Foundation, Ambasady Królestwa Niderlandów oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu RP.