Młodzież w kulturze

Polsko-węgierski projekt wymiany osób zaangażowanych w rozwój lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych.

W ramach projektu przeprowadzimy kurs dla młodych liderów lokalnych społeczności, mający na celu zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w wydarzeniach kulturalnych. Zakwalifikowani uczestnicy działający w obszarze kultury zdobędą wiedzę w zakresie cyklu organizacji wydarzenia kulturalnego oraz informacje dotyczące wymogów dostępności w tym obszarze. Program warsztatów jest tak skonstruowany, aby uczestnicy uzyskali narzędzia do tworzenia projektów skierowanych do osób ze środowisk wcześniej wykluczonych z kultury lub mających do niej ograniczony dostęp. Zaprosimy ekspertów z Polski i Węgier, którzy poprowadzą dyskusje i warsztaty z zakresu zarządzania projektami, pracy z odbiorcami o specjalnych potrzebach, integracji społecznej poprzez kulturę oraz etycznej pracy na rzecz integracji. Do udziału w warsztatach zaprosimy dwadzieścia osób w wieku 18-30 lat z Polski i Węgier, chcących rozwinąć swoje kompetencje związane z pracę w obszarze kultury i w prospołecznych organizacjach pozarządowych. Rekrutacja odbędzie się na podstawie zgłoszeń internetowych i rozmowy kwalifikacyjnej.

APLIKUJ TERAZ

Partner
Pro Progressione
www.pro-cult.com

https://www.visegradfund.org

Projekt jeswspółfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.