Międzynarodowy Instytut Wspólnotowego Mecenatu Sztuki

DemArt

Międzynarodowy Instytut Wspólnotowego Mecenatu Sztuki (IICCA), założony przez BETHLEN THEATER (HU), Art Transparent (PL) i New Theater Institute of Latvia (LV) poszukuje osób chcących dołączyć do grona komisareki komisarzy artystycznych IICCA. 

Pełnienie funkcji komisarki artystycznej / komisarza artystycznego będzie wiązać się z dwuletnim (2023–2025) zaangażowaniem w międzynarodowy projekt. Jego celem jest przyznanie środków dla artystów, którzy stworzą realizacje artystyczne specjalnie dla Brochowa. Wyboru artystów oraz finalnego, przeznaczonego do realizacji dzieła dokonają wybrane osoby, którzy zgłoszą się w tym naborze. IICCA zapewni niezbędne szkolenia i budżet, a także profesjonalne wskazówki w trakcie całego procesu. 

Celem programu DemArt IICCA jest demokratyzacja praktyk finansowania i zamawiania dzieł sztuki przez jednostki samorządu lokalnego i inne organizacje odpowiedzialne za kulturę, a także uwzględnienie w tym procesie roli społeczności lokalnych i ich potrzeb w zakresie kultury.

Z przyjemnością informujemy, że do udziału w projekcie „Democratising art commissioning by involving local communities” (DemArt) w charakterze komisarzy i komisarek zostali wybrani/ zostały wybrane: 

Arleta Gosławska – fotografka, artystka intermedialna. Na co dzień działa we Wrocławiu. Współtworzy grupę MIGAWKA na Przedmieściu Oławskim. Ukończyła studia na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na kierunku Fotografia Intermedialna. Swoją sztukę tworzy bazując na codzienności. Jej projekty charakteryzuje konceptualizm oraz minimalizm. Tematy, jakie porusza, wiążą się z człowiekiem i naturą, a także istotą bytu. Dzieła Arlety często mają namacalną formę, są to książki, obiekty, instalacje. Głównym punktem wyjścia dla jej prac jest obserwacja i medytacja nad codziennością. W efekcie końcowym artystka oddaje hołd temu co małe.

Małgorzata (Gosza) Tutko – wokalistka, song-writerka, nauczycielka muzyki, doula. Na co dzień prowadzi zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci wg metody prof. E.E.Gordona, prowadzi zespoły i warsztaty wokalne dla dorosłych, przygotowuje kobiety do porodu podczas zajęć „Twórcze Narodziny”, pracuje z kobietami jako doula oraz śpiewa na różnych koncertach i wydarzeniach artystycznych. Prywatnie mama dwóch synów i żona.

Hubert Sulima – dramaturg, twórca teatralny, pedagog. Pochodzi z robotniczej rodziny z Bielawy w Górach Sowich. Absolwent Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie. Współtwórca kilkunastu spektakli zrealizowanych m.in. w TR Warszawa, Starym Teatrze w Krakowie czy Teatrze Polskim w Bydgoszczy.  Laureat stypendium Nowego Teatru w Warszawie dla „wybitnie utalentowanych młodych artystów”. Dwukrotnie nominowany wraz z reżyserem Jędrzejem Piaskowskim do „Paszportów Polityki” w kategorii „teatr”.

Prowadzi zajęcia dramaturgiczne na Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, gdzie mieszka.

 

 

 

 

 • znajomość społeczności i okolicy
 • chęć wywarcia wpływu na społeczność i okolicę
 • pasja do realizacji projektu
 • chęć wniesienia własnej perspektywy
 • gotowość zaangażowania podczas trwania projektu
 • robocza znajomość języka angielskiego, zweryfikowana podczas rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami

IICCA poszukuje trzech członków / członkiń lokalnej społeczności, które wezmą udział w szkoleniach zawodowych oraz warsztatach z zakresu budowania społeczności w Polsce i za granicą. Celem szkoleń będzie przygotowanie komisarek/komisarzy do przeprowadzenia zamówienia realizacji artystycznej, która przyniesie korzyści mieszkańcom osiedla Brochów we Wrocławiu.

Komisarski / komisarze biorący udział w procesie zamawiania dzieła rozpoczną szkolenie we wrześniu 2023 roku i zakończą je konferencją podsumowującą projekt na początku 2025 roku. W tym okresie wspólnie wybiorą jednego artystę, który otrzyma maksymalnie 10 000 euro na realizację projektu. Do udziału w programie szczególnie zachęcamy miłośniczki/ów kultury, osoby, które chcą by nowe dzieło sztuki pojawiło się na Brochowie i/lub aktywne członkinie / członków społeczności lokalnej, którzy chcą działać na rzecz swojego środowiska.

Pełnienie funkcji komisarski artystycznej / komisarza artystycznego będzie wiązać się z:

 • udziałem w 4-dniowym szkoleniu w Budapeszcie (Węgry) w dniach 30 września – 1 października 2023 roku. Koszty podróży, zakwaterowania i utrzymania zostaną pokryte w ramach programu 
 • przygotowaniem i przeprowadzeniem otwartego naboru dla osób artystycznych, w wyniku którego powstanie realizacja artystyczna na osiedlu Brochów (Wrocław)
 • wyborem trzech osób artystycznych, które otrzymają budżet w wysokości 1 000 euro na przygotowanie propozycji projektu dla Brochowa (Wrocław)
 • ostatecznym wyborem jednej osoby lub grupy artystycznej, która otrzyma maksymalnie 10 000 euro na realizację projektu (kwota obejmuje honorarium osoby artystycznej oraz koszty produkcji dzieła) 
 • uczestnictwem w dyskusjach na temat kultury, sztuki i procesu zamawiania dzieł w społeczności lokalnej. Mogą to być zarówno konsultacje publiczne, jak i nieformalne dzielenie się informacjami o procesie
 • udzielaniem wsparcia i wskazówek wybranej osobie artystycznej podczas tworzenia projektu dla wskazanego obszaru 
 • uczestnictwem w serii dyskusji panelowych w gronie komisarskim mających na celu wybór osoby artystycznej oraz w prezentacjach realizacji powstałych w pozostałych krajach biorących udział w projekcie, w jego trakcie
 • otrzymaniem stypendium w maksymalnej całkowitej wysokości 2 500 euro przez okres półtora roku, począwszy od momentu wyboru na stanowisko, a skończywszy na konferencji podsumowującej w Rydze na początku 2025 roku
 • uczestnictwem w następujących spotkaniach międzynarodowych:
  • Budapeszt (Węgry), 28 września – 1 października 2023 roku: wspólne szkolenie komisarek i komisarzy artystycznych
  • Wrocław (Polska), czerwiec 2024 roku: wizyta w ramach Przeglądu Sztuki Survival
  • Ryga (Łotwa), początek 2025 roku: Konferencja zamykająca

Co oferujemy

 • 2 500 euro jako wynagrodzenie za zaangażowanie w okresie całego projektu
 • trzy podróże międzynarodowe (transport, zakwaterowanie i wyżywienie pokrywane w ramach programu) 
 • szkolenie umożliwiające zdobycie nowych umiejętności w zakresie zamawiania dzieł sztuki oraz mentoring w trakcie całego programu
 • możliwość dołączenia do sieci zaprzyjaźnionych osób współpracujących oraz społeczności
 • udział w demokratyzacji procesu zamawiania dzieł sztuki dla lokalnej społeczności 
 • udział w powstaniu nowego dzieła sztuki dla społeczności Brochowa
 • zdobycie nowych perspektyw, doświadczenia zawodowego i umiejętności

Cechy osoby kandydackiej

 • chęć zaangażowania się w proces tworzenia realizacji artystycznej dla społeczności Brochowa
 • data urodzenia po transformacji ustrojowej (1989 r. – Polska i Węgry; 1991 r. – Łotwa)
 • wiek powyżej 18 lat w momencie aplikowania
 • zaangażowanie w życie społeczności Brochowa we Wrocławiu (np. miejsce zamieszkania, pracy i/lub więź emocjonalna)
 • robocza znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) z uwagi na konieczność komunikacji z osobami związanymi z międzynarodowymi instytucjami partnerskimi w tym języku
 • zamiłowanie do kultury (nie jest wymagane formalne wykształcenie ani doświadczenie zawodowe w tym obszarze)
 • chęć i umiejętność pracy z różnymi ludźmi
 • dyspozycyjność w zakresie spotkań, szkoleń, podróży i pracy zgodnie z harmonogramem podanym poniżej oraz przyszłymi wydarzeniami, których termin nie został jeszcze ustalony 
 • umiejętności organizacyjne

Termin nadsyłania zgłoszeń: czerwiec 2023

Ogłoszenie wyników naboru: lipiec 2023

Wspólne szkolenie komisarek i komisarzy artystycznych w Budapeszcie: 28 września – 1 października 2023

Ogłoszenie otwartego naboru dla artystów: do końca 2023

Proces zamawiania realizacji artystycznych: przez cały 2024

Wizyta na Festiwalu Sztuki Survival w Polsce: czerwiec 2024

Konferencja zamykająca: początek 2025

Organizator: Międzynarodowy Instytut Wspólnotowego Mecenatu Sztuki

Projekt jest realizowany we współpracy z Art Transparent, New Theatre Institute of Latvia, Bethlen Theater.

Projekt „Democratising art commissioning by involving local communities” (DemArt) jest dofinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 

Zadanie pt. „DemArt Dolny Śląsk – społeczne zamawianie sztuki w lokalnej przestrzeni publicznej” jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

/fot. M. Kujda