Wyniki naboru do antologii

Z przyjemnością ogłaszamy listę osób zakwalifikowanych do publikacji „Narratives of Closeness And Distance From Central-Eastern Europe And South-Eastern Africa – a Multicontextual Patchwork”.

Z przyjemnością ogłaszamy listę osób zakwalifikowanych do publikacji „Narratives of Closeness And Distance From Central-Eastern Europe And South-Eastern Africa – a Multicontextual Patchwork”, która powstaje we współpracy z Pro Progressione (Węgry), Women’s History Museum (Zambia) i dzięki wsparciu Nafasi Art Space (Tanzania). Edytorki Natasha Omokhodion-Kalulu Banda i Urszula Markowska-Manista do antologii wybrały następujące osoby autorskie:

Karolina Marcinkowska, Shilika Chisoko, Nyimbili Suzyika, Chiteu Kasongo, Mwaka Siluonde, Klara Wojtkowska.

Publikacja stanowi część projektu Deconfining arts, culture and policies in Europe and Africa, współfinansowanego przez program Kreatywna Europa i zostanie opublikowana dzięki wsparciu osób członkowskich Bosch Alumni Network.

Dziękujemy wszystkim osobom autorskim za przesłane zgłoszenia i gratulujemy tym, które zostały wybrane przez zespół edytorski!

 

Projekt „Deconfining arts, culture and policies in Europe and Africa (DECONFINING)” jest dofinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 

Zadanie pt. „Deconfining – sztuka, kultura, polityka w Europie i Afryce“ dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu Promesa dla Kultury.

  • wartość dofinansowanie: 340 024,56 zł
  • całkowita wartość zadania: 1 111 818,37 zł