Akademia DemArt

Wieloelementowy projekt edukacyjny wspierający kadry kultury na Dolnym Śląsku, w którego skład wchodzą wykłady i zajęcia otwarte, seminaria oraz warsztaty.

Fundacja Art Transparent oraz międzynarodowe konsorcjum organizacji pod nazwą Międzynarodowy Instytut Wspólnotowego Mecenatu Sztuki (ang. IICCA) zapraszają osoby z potwierdzonym doświadczeniem w organizacji wydarzeń kulturalno-artystycznych z terenów Dolnego Śląska do zgłoszenia udziału w projekcie AKADEMIA DEMART, która potrwa od 21.10.2023 do 30.06.2024.

Czym jest Akademia DemArt?

Akademia DemArt to wieloelementowy projekt edukacyjny, w którego skład wchodzą wykłady i zajęcia otwarte, seminaria oraz warsztaty wspierające kadry kultury na Dolnym Śląsku.

Jaki jest cel projektu?

Projekt poświęcony jest nowym podejściom do realizacji prac artystycznych w przestrzeni publicznej i skupia się na demokratyzacji procesu ich zamawiania i tworzenia. Celem projektu jest propagowanie wiedzy na temat sztuki w przestrzeni publicznej wśród szerokiego grona dorosłych odbiorców. Zależy nam, by osoby uczestniczące w Akademii DemArt zdobyły zarówno praktyczne wskazówki związane z produkcją realizacji artystycznych, jak i merytoryczne przygotowanie pozwalające lepiej zrozumieć ich konteksty i znaczenia. 

Do kogo skierowany jest program Akademii?

Akademia DemArt skierowana jest do osób, które chcą posiąść lub poszerzyć wiedzę o realizowaniu dzieł sztuki w przestrzeni publicznej, a szczególnie tym, które mają doświadczenie pracy w instytucjach kultury.

Weź udział w Akademii DemArt, jeśli chcesz:

 • poznać tajniki wspólnotowego zamawiania sztuki;
 • spotkać ciekawych ekspertów i ekspertki w tym zakresie;
 • przenieść zdobytą wiedzę na grunt swojej społeczności

Co oferujemy?

 • Udział w międzynarodowym projekcie realizowanym przez fundację z osiemnastoletnim doświadczeniem w zamawianiu dzieł sztuki do przestrzeni publicznych z myślą o jej użytkownikach.
 • Kontakt z doświadczonymi szkoleniowcami i szkoleniowczyniami.
 • Przekazanie praktycznej wiedzy.
 • Uczestnikom spoza Wrocławia zapewniamy zwrot kosztów przejazdu.

Kto może wziąć udział w Akademii?

Do udziału w Akademii DemArt zapraszamy osoby z Dolnego Śląska (szczególnie zachęcamy do uczestnictwa kadry kultury z miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców), które zadeklarują udział we wszystkich spotkaniach (4 spotkania jednodniowe we Wrocławiu i jedno online).

Terminy spotkań we Wrocławiu: 18.11.2023, 10.02.2024, 13.04.2024 i 22.06.2024

Wykład inauguracyjny online: 21.10.2023

Jak się zgłosić?

Wystarczy, że do 15 września 2023 roku wypełnisz formularz: forms.gle/UF9SykvkfMkohvwv7

Informację o osobach zakwalifikowanych do Akademii przedstawimy do 2 października 2023.

Jaki jest zakres tematyczny Akademii DemArt?

Zakres tematyczny: wspólnotowe zamawianie sztuki, praca w lokalnej społeczności, praca z artystami, przygotowanie i przeprowadzenie otwartych naborów, dostępność, inkluzywność, produkcja wydarzeń kulturalnych, promocja.

Kto poprowadzi zajęcia?

Osoby, które potwierdziły swój udział w prelekcjach i warsztatach: Daniel Valtueña, Iza Rutkowska, Michał Bieniek, Małgorzata Miśniakiewicz, Ewa Pluta, Paweł Rogowski. Kolejnych szkoleniowców i wykładowczynie będziemy ogłaszać wkrótce.

Co muszę wiedzieć?

Aplikując potwierdzasz zobowiązanie do udziału we wszystkich zjazdach, które odbędą się:

 • 18.11.2023
 • 10.02.2024
 • 13.04.2024
 • 22.06.2024

oraz wykładzie inauguracyjnym online, który odbędzie się 21.10.2023.

Osobom, które przyjadą do nas spoza Wrocławia pokryjemy koszty przejazdu.

Finalnym rezultatem projektu DemArt (w ramach którego odbywa się Akademia) będzie dzieło sztuki w przestrzeni publicznej zlecone i wykuratorowane przez wybranych uczestników zadania przy wsparciu organizatorów.

Polska odsłona projektu Akademii DemArt realizowana jest przy wsparciu Programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa oraz współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Projekt ICCA powstaje we współpracy z partnerami z Węgier i Łotwy; zakłada wymianę wiedzy, doświadczeń oraz wypracowanie replikowalnej metodologii, a także realizację pracy artystycznej w przestrzeni publicznej Brochowa.

Celem programu DemArt IICCA jest demokratyzacja praktyk finansowania i zamawiania dzieł sztuki przez jednostki samorządu lokalnego i inne organizacje odpowiedzialne za kulturę, a także uwzględnienie w tym procesie roli społeczności lokalnych i ich potrzeb w zakresie kultury.

Wierzymy, że opracowanie powtarzalnego procesu partycypacyjnego dla samorządów lokalnych pozwoli zaangażować obywateli w podejmowanie decyzji kulturalnych i zamawianie dzieł sztuki. Projekt zwiększy zdolność europejskich sektorów kultury i sektora kreatywnego do wprowadzania innowacji w zakresie nowych, bardziej dostępnych, integracyjnych i przejrzystych sposobów finansowania kultury.

 

Z przyjemnością informujemy, że ze względu na bardzo wysoki poziom zgłoszeń zdecydowaliśmy o przyjęciu jednej dodatkowej osoby aplikującej.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie Akademia DemArt:
Ines Minkiewicz
Kamila Grabka-Levin
Barbara Krupa-Kapuśniak
Maria Jarmużek
Marta Przetakiewicz
Anna Tomaszewska
Ewa Drankowska

Dodatkowo na liście rezerwowej znalazły się:

Agnieszka Jamroszczak
Lilianna Leń
Olga Czopińska

Gratulujemy!

Terminy spotkań:
zjazdy: 18.11.2023, 10.02.2024, 13.04.2024 i 22.06.2024
spotkanie online: 21.10.2023

Projekt jest realizowany we współpracy z Art Transparent, New Theatre Institute of Latvia, Bethlen Theater, Pro Progressione.

Projekt „Democratising art commissioning by involving local communities” (DemArt) jest dofinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 

Zadanie pt. „DemArt Dolny Śląsk – społeczne zamawianie sztuki w lokalnej przestrzeni publicznej” jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

/ fot. J. Wypych