The End

wystawa Piotra Blajerskiego

PIOTR BLAJERSKI  /// THE END ///
23 listopada 2015, godz. 19.00
Literaturhaus Lettrétage, Mehringdamm 61, 10961 Berlin

Stowarzyszenie berlinerpool oraz Fundacja ART TRANSPARENT mają przyjemność ogłosić pierwszą indywidualną wystawę Piotra Blajerskiego w Berlinie pt. THE END. Artysta (ur. 1980) studiował sztukę mediów na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest przedstawicielem młodego pokolenia artystów sztuki mediów. Jego prace pokazywane były w Muzeum Współczesnym Wrocław oraz na różnych festiwalach sztuki i filmu w Polsce, Berlinie i Paryżu. W tym roku był nominowany do nagrody WARTO, przyznawanej przez Gazetę Wyborczą. Blajerski w swoich pracach wideo, instalacjach multimedialnych i zdjęciach zajmuje się kwestiami związanymi z zachowaniem jednostki w społeczeństwie, np. wpływem religii i kultury na osobiste decyzje człowieka czy też różnymi formami odrzucenia obowiązujących norm i struktur społecznych. Jego artystyczne obserwacje często charakteryzują się podejściem epistemologicznym w duchu sztuki zawłaszczania. Bazując na technice found footage, Blajerski łączy pojedyncze ujęcia ze znanych produkcji filmowych w nowe narracje, eksplorując w ten sposób konkretne kwestie artystyczne. Na swojej berlińskiej wystawie artysta przygląda się czasowym i racjonalnym ograniczeniom ludzkiej świadomości. Za pomocą prostych obrazów i dźwięków konstruuje nowe perspektywy medialne badające paradoks egzystencji człowieka, którego umysł wytwarza fantazje, wizje i obsesje niedające się zweryfikować za pomocą procesów doświadczenia i poznania, a zatem wymykające się doświadczeniu. Wystawa oferuje przedsmak zróżnicowanej sceny artystyczne Wrocławia – miasta, które w przyszłym roku nosić będzie tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

blajerksi the end
Literaturhaus Lettrétage, Mehringdamm 61, 10961 Berlin
Wernisaż: 23 listopada 2015, godz. 19.00
Finisaż: 27 listopada 2015, godz. 19.00
Wystawa otwarta będzie w dniach 24.11.2015 – 27.11.2015, od godz. 11.00 do 17.00.
Kuratorki: Berenika Partum oraz Magdalena Olszewska
Wystawa współorganizowana przez berlinerpool e.V. i Fundację ART TRANSPARENT
Sfinansowano ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Partner projektu: agitPolska – Polnisch-Deutsche Initiative für Kulturkooperation e.V.