No Water on the Other Edge

wystawa: Luis Plácido Costa i Andreia Santana

26.06. – 05.07.2013
Wernisaż wystawy „No water on the other edge”, Luis Plácido Costa, Andreia Santana
wystawa otwarta: 26.06 – 5.07, we wtorki, czwartki i piątki od 16:00 do 19:00

W ramach tegorocznej edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL portugalski duet (Luís Plácido Costa i Andreia Santana) przygotuje dwie instalacje site specific, będące dla siebie wzajemnym uzupełnieniem i kontynuacją jednej myśli. Jedna z prac („Borda d’Agua/ Water’s Edge”) powstanie w ścisłym obszarze Przeglądu, w sąsiedztwie Placu Polskiego. Druga („No Water on the Other Edge”) – w galerii Mieszkanie Gepperta.
W swej tworczości Luís Plácido Costa i Andreia Santana, bazując na zastanych materiałach lub dodając nowe, dokonują przekształceń otoczenia na różną skalę, zaburzając znany zwiedzającemu porządek i wprowadzając poczucie dezorientacji.
Obydwie prace przygotowywane dla SURVIVALu dotyczyć będą tematu warstw (rozumianych dosłownie – jako konstrukcji podtrzumującej, jak i filozoficznie – jako bazy dla wszelkiej ludzkiej działalności i ludzkiej egzystencji), a także procesu ich odsłaniania, nakładania się na siebie czy przemieszczania. Obydwie prace dotyczą też tematu materii – jej przekształceń i przesunięć pomiędzy róznymi warstwami, zarówno poprzez działanie natury (a więc np. na skutek działania wody, poprzez wypłukiwanie, wymywanie) jak i poprzez działalność ludzką.
O ile praca przygotowywana w otwartej przestrzeni Bulwaru X. Dunikowskiego bazuje na naturalnych, zastanych w danym miejscu materiałach, zaburzając ich pierwotne ułożenie, o tyle instalacja w Mieszkaniu Gepperta wykorzystuje materialy obce dla danego miejsca. Artyści dokonują w tym wypadku przemieszczenia materii, nie w obrębie jednej warstwy, ale pomiędzy dwoma odelgłymi poziomami – pomiędzy światem natury a przestrzenią ludzkiej działalności – architektury. Z jednej strony, nadają formę architektonicznej konstrukcji naturalnej materii w obszarze bulwaru. Z drugiej – w obrębie architektury (w pomieszczeniu galerii) wprowadzją naturalny element (ziemia i trawa), sugerując zbliżenie ku naturalnemu podłożu.


fot. Justyna Fedec

Mieszkanie Gepperta

ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, Wrocław

domofon od podwórza