Nawiedzają mnie myśli o tym, co zostało

Wystawa Piotra Blajerskiego i Jagody Dobeckiej w galerii SZEWSKA.

Galeria Szewska
Szewska 27, 50-139 Wrocław
2–23.12.2022
godziny otwarcia: całodobowo

Nawiedzają mnie myśli o tym, co zostało Piotra Blajerskiego i Jagody Dobeckiej w galerii Szewska to dokumentacja projektu pod tym samym tytułem zrealizowanego w 2022 roku na wrocławskim Wzgórzu Gajowym. Dramatyczna cykliczność popadania w ruinę i odradza się wpisana jest w historię i krajobraz tego miejsca. Wzgórze zostało usypane tuż po II wojnie światowej z gruzów zniszczonego miasta. Wcześniej w jego miejscu znajdowała się niemiecka fabryka nawozów oraz jeden z pierwszych obozów koncentracyjnych w III Rzeszy. Współcześnie opanowało je pulsujące życie, toczące się nieskrępowanie w obecności ludzkich gości.

Projekt opowiada o rzeczywistości naznaczonej katastrofą i radykalnie przerwanej ciągłości. W świecie, w którym dotychczasowe zdobycze technologiczne utraciły swoje funkcje, odradza się w sposób przypadkowy nowa kultura, lokująca się na styku cywilizacji i dzikiego świata przyrody. Obiekty przez nią pozostawione są równie enigmatyczne dla przedstawicieli obecnych czasów, jak i dla przyszłych cywilizacji – w skali setek tysięcy lat. To lustro, które odbija absurdalność przywiązania do racjonalizujących narracji o świecie. 

Wystawa realizowana w Galerii Szewska jest dofinansowana przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia.

www.wroclaw.pl