Mit Geistern leben

Niebo nad Wrocławiem

Mit Geistern leben. Niebo nad Wrocławiem
Monika Konieczna, Zofia Gebhard

W 2016 roku Monika Konieczna i Magda Franczak rozpoczęły artystyczno-badawczy projekt pt. „Mit Geistern leben. Wydeptywanie wydeptanych ścieżek”, którego celem było prześledzenie historii mieszkania przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 1/2 oraz jego dawnych właścicieli – Eugeniusza Gepperta i Hanny Krzetuskiej – słynnej pary malarzy, którzy po wojnie odegrali znaczącą rolę w tworzeniu się wrocławskiego środowiska artystycznego. Przez czas trwania projektu artystki spotykały się z osobami, które znały i pamiętały Geppertów. Wynikiem tych spotkań było 20-minutowe nagranie – zapis wspomnień dotyczących pary artystów i miejsca, w których żyli i pracowali – obecnej galerii sztuki współczesnej Mieszkanie Gepperta.

Projekt „Mit Geistern leben. Niebo nad Wrocławiem” wynika z potrzeby kontynuowania rozpoczętych w 2016 roku poszukiwań i pogłębienia wiedzy nt. powojennego środowiska artystycznego Wrocławia oraz genius loci miejsca – Mieszkania Gepperta.
W 2017 roku przyjrzymy się bliżej działaniom Grupy Wrocławskiej (z której wywodzi się wielu znakomitych wrocławskich artystów) oraz tradycji słynnych spotkań grupy w mieszkaniu przy ulicy Ofiar Oświęcimskich.
Zastanowimy się czy owa tradycja miała swoich kontynuatorów i w jaki sposób działalność grupy mogła inspirować młodszych artystów. Postaramy się zderzyć postawy artystyczne przedstawicieli różnych pokoleń, by wspólnie zastanowić się, jakie znaczenia miała Grupa Wrocławska dla lokalnej sceny artystycznej, jak rozwijało się jej życie towarzyskie w powojennym Wrocławiu oraz jakie formy przybierała aktywność wrocławskich artystów na przestrzeni kolejnych dekad.

„Mit Geistern leben. Niebo nad Wrocławiem” to kolejny etap w procesie poznawania historii miejsca oraz związanych z nim wyjątkowych postaci, który w przyszłości pozwoli na zbudowanie archiwum galerii Mieszkanie Gepperta.

 

kuratorka: Anna Stec

prezentacja zebranych podczas projektu materiałów
30.10 – 3.11.2017
galeria czynna we wtorki, czwartki i piątki od godziny 16 do 19

Mieszkanie Gepperta
Ofiar Oświęcimskich 1/2, Wrocław

Mieszkanie Gepperta

ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2,

50- 069 Wrocław

domofon od podwórza