Widzenia / Kamil I

wystawa z sekcji “Debiuty” w ramach TIFF Festival

5 — 13.09.2015

KAMIL I „WIDZENIA”
TIFF FESTIVAL / sekcja Debiuty

Zjawisko widzenia fascynuje ludzi od wieków – to, jak widzimy oraz to, w jaki sposób postrzegamy. Przejaw tego stanu można zauważyć zarówno w mowie, jak i w tekstach, ale przede wszystkim w samym wytwarzaniu kolejnych obrazów. Film, zdjęcia czy rysunek pozwalają nam przedstawić i wyjaśnić to, w jaki sposób rozumiemy, to co postrzegamy. Jako społeczeństwo wytwarzamy wspólne motywy/symbole, co świadczy o tym, iż sposób owego przedstawienia jest w znaczny sposób skodyfikowany i wtórny. Równolegle do tego, wszyscy budujemy swój własny słownik obrazów. Jest on w pewnym stopniu indywidualny, ale też niedostępny, gdyż wiąże się z naszym własnymi przeżyciami. Z drugiej strony zaś jest on ograniczony, gdyż to nasze, prywatne doświadczenie jest w rzeczywistości kontrolowane przez różne instrumenty władzy. Fotograficzny wątek „Widzenia” autorstwa Kamila I jest zatem próbą ingerencji, czy wręcz swoistej dekonstrukcji owego słownika. Artysta poszukuje nowych terminów, alternatywnych definicji. Próbuje redefiniować, a nawet tworzyć nowe „słowa”. Aby tego dokonać – jak sam pisze – porusza gałkami, kuca i wchodzi na drzewa, dachy…, zamyka oczy, staje na głowie, daje się oślepić światłem…podczas, gdy fotografia staje się jedynie wypadkową owych działań.

Kamil I
Rocznik 1987. Studiuje Antropologię Kulturową we Wrocławiu. W 2012 r. uczestniczył akcji fotograficznej Omega Projekt 2012 Wrocław. W sierpniu 2013 r. zainicjował powstanie niezależnego wydawnictwa albumowego Zwykła Maps. Już rok później Zwykła Maps wydała pierwszą wielonakładową mapę „Countenance Map” zawierającą 30 prac fotografów z całego świata

TIFF FESTIVAL: tiff.wroc.pl
Opieka kuratorska: Maciej Bujko

Mieszkanie Gepperta
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, Wrocław
galeria czynna we wtorki, czwartki i piątki od 16 do 19