Zwiedzanie Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

oprowadzanie dla artystów zainteresowanych udziałem w konkursie 15. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL

Już 11 marca o godzinie 12 odbędzie się oprowadzanie po budynku Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zapraszamy wszystkich artystów zainteresowanych udziałem w konkursie na realizacje artystyczne 15. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL.

Więcej informacji na temat 15. edycji Przeglądu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźc na www.survival.art.pl

11.03.2017, sobota, godz. 12

Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, Wrocław