Jurkiewicz | Pintal | Tagowska | Michałowska, „Układ współrzędnych”

Nowa wystawa w galerii Mieszkanie Gepperta i galerii Szewska w ramach cyklu „15% abstrakcji”.

29.10-09.12.2021 r.
Galeria Mieszkanie Gepperta
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, 50-069 Wrocław

godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek 15:00-18:00
otwarcie wystawy:
29.10 (piątek) 14:00-18:30
kontakt: fundacja@arttransparent.org

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną obowiązują zapisy: zapisy@arttransparent.org.

Galeria Szewska
Szewska 27, 50-139 Wrocław
godziny otwarcia: całodobowo

Układ współrzędnych
Zdzisław Jurkiewicz | Przemek Pintal | Daniela Tagowska | Maria Michałowska

Wystawa Układ współrzędnych kontynuuje realizowany od kilku lat w Mieszkaniu Gepperta cykl pokazów konfrontujących twórczość artystów wrocławskiej awangardy z dziełami współczesnych twórców. Realizacje Danieli Tagowskiej i Przemka Pintala wchodzą w dialog z wybranymi dziełami nieżyjących już artystów, Zdzisława Jurkiewicza i Marii Michałowskiej. Oś ekspozycji stanowią archiwalne fotokolaże Jurkiewicza, a także graficzny motyw nawiązujący do twórczości Michałowskiej. Całość jest swego rodzaju hołdem złożonym tym dwóm wybitnym osobowościom i ich twórczości. 

fot. Małgorzata Kujda

Wspólnym mianownikiem prezentacji czwórki artystów stają się rysunek i obiekty rysunkowe jako szczególny i często dość intymny rodzaj ekspresji. Rysunek, będący najbardziej intermedialnym, intymnym i adaptacyjnym medium stanowi istotny punkt działalności twórczej, dydaktycznej i kuratorskiej Pintala oraz Tagowskiej. Od 2015 roku koordynują oni działania Międzynarodowego Triennale Rysunku oraz prowadzą zajęcia rysunkowe i intermedialne we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im E. Gepperta

Pintal i Tagowska, tak jak Jurkiewicz i Michałowska, prywatnie tworzą związek, w którym obecność etosu sztuki i potrzeby tworzenia skutkuje ciągłym przenikaniem się tego, co prywatne i zawodowe. Wystawa w Mieszkaniu Gepperta bada więc wzajemne wpływy w twórczości artystów, będących jednocześnie życiowymi partnerami. Najistotniejszą rolę odgrywają tu jednak pewne podobieństwa w naturze poszukiwań artystycznych, a także stosowane środki wyrazu, gdzie chaos szybkich notacji spotyka się z uporządkowanym, klarownym i bliskim sztuce konkretnej myśleniem abstrakcyjnym. 

fot. Małgorzata Kujda

Korespondujące z twórczością Michałowskiej działania Danieli Tagowskiej, mimo pozornie lekkiej, szkicowej formy, charakteryzuje swoisty monumentalizm. Symetryczny niby-herbarz odwołuje się do kultury fizycznej, a także do morderczej, wymagającej niebywałej precyzji pracy sportowca dążącego do osiągnięcia sprawności doskonałej. Metafizyka kultu ciała, obecna w kulturze przez tysiąclecia, niepokojąco zakłóca zwartą, transcendentną i, zdawałoby się, ostateczną formę autorstwa Michałowskiej. 

Podobnie przebiega relacja interwencji Przemka Pintala do postaci i twórczości Jurkiewicza. Pintal, jak sam mówi, odwołuje się nie do Jurkiewicza-artysty, ale do „faceta o wielkim sercu i nieograniczonej wyobraźni, romantyka, urwisa, chłopca, trickstera”. Skupienie na codziennych przedmiotach i czynnościach, bliskość i czułość wobec roślin i zwierząt, wreszcie zainteresowanie tym, co nienamacalne, sporne i pozornie śmieszne (np. historie o UFO), znajdują kulminację w wierszu Nadzieja – tutaj rozsypanym w słowa i litery, nieodczytywalnym.

fot. Małgorzata Kujda

Rozmowa, która toczy się w Układzie współrzędnych, dotyczy więc spraw najmniejszych i rzeczy największych. W napięciu pomiędzy tymi dwoma biegunami próbuje uchwycić i opisać wysiłek nieustająco wkładany w osiąganie rozumianej dosłownie i metaforycznie, a jednak wciąż umykającej – formy.

? 17.11.2021 | 16:00 – BAW! Baby Art Walk – spotkanie z artystami Danielą Tagowską i Przemkiem Pintalem dla rodziców i opiekunów z dziećmi
? 17.11.2021 | 17:00 – SAW! Senior Art Walk – spotkanie z artystami Danielą Tagowską i Przemkiem Pintalem dla seniorek i seniorów

? 26.11.2021 | 15:00-18:00 – oprowadzanie kuratorskie z Michałem Bieńkiem

zapisy@arttransparent.org

Zdzisław Jurkiewicz
ur. w 1931 r. w Wolsztynie – zm. 2012 we Wrocławiu

Naznaczać wszystko: podłogę, stół, płótno, butelkę, powietrze, zegar, ptaka… będą to ślady naszego istnienia jako twórców, sama manifestacja obecności twórczej, obecności uporczywie ingerującej.

W latach 1950—1956 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Po ukończeniu studiów pracował jako wykładowca w Katedrze Architektury, Malarstwa i Rzeźby w macierzystej uczelni. W 1996 roku uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych. Był członkiem Grupy Wrocławskiej. Brał udział m.in. w Biennale w São Paulo (1974) oraz reprezentował Polskę na wystawie w Centre Pompidou w Paryżu (1983).

Zajmował się architekturą, malarstwem, rysunkiem, fotografią. Była także teoretykiem sztuki i poetą, uznawany jest za jednego z najbardziej interesujących przedstawicieli polskiej sztuki konceptualnej, choć jego twórczość znacznie wykraczała poza ramy definicji nurtów w sztuce. Jego prace w dużej mierze opierały się na zagadnieniu kształtu traktowanego jako przedmiot nieostateczny, podlegający ciągłej zmianie. Twórczość Zdzisława Jurkiewicza jest również odzwierciedleniem wielu zainteresowań artysty – matematyką, kosmologią, muzyką jazzową, poezją, hodowlą unikatowych roślin i gryzoni.

Maria Michałowska
ur. 1925 r. w Brzeżanach (obecnie Ukraina) – zm. 2018 r. we Wrocławiu

W latach 1951—1957 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów pracowała jako wykładowczyni w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W 1991 roku uzyskała tytuł profesorki. Była członkinią Grupy Wrocławskiej. Brała udział m.in. w Sympozjum Plastycznym Wrocław ’70 oraz w wystawie Multimedia w São Paulo (1974).

Zajmowała się malarstwem, rysunkiem, fotografią. Tworzyła obiekty przestrzenne i instalacje oraz akcje artystyczne. Była także autorką tekstów o sztuce. Uważana za jedną z pierwszych przedstawicielek sztuki konceptualnej w Polsce. Wnikliwa obserwatorka codziennych wydarzeń, które poddane indywidualnej syntezie, stawały się inspiracją dla jej sztuki. W swoich pracach eksponowała sam proces tworzenia oraz zagadnienia czasu i przestrzeni. Jako malarka tworzyła głównie w nurcie abstrakcji geometrycznej.

Przemek Pintal
ur. 1965 we Wrocławiu

Artysta intermedialny, malarz, rysownik. Interesuje się badaniem relacji pomiędzy opozycyjnymi wobec siebie zjawiskami, na wielu poziomach rzeczywistości. Profesor uczelniany i Kierownik Katedry Rysunku wrocławskiej ASP; prowadzi Pracownię Rysunku, Pracownię Działań Intermedialnych oraz Pracownię Multimediów;

kurator wystaw i przeglądów, od 7 lat dyrektor programowy Triennale Rysunku Wrocław. Bywał stałym gościem w pracowni Zdzisława Jurkiewicza, chętnie dostarczając mu materiały paradokumentalne i flimowe o UFO. Artysta pełnił rolę  recenzenta w przewodzie habilitacyjnym Przemka Pintala.  

Ostatnie projekty badawcze prowadzi głównie w ramach współpracy między artystami polskimi i japońskimi. Razem z Danielą Tagowską zrealizował m.in. projekty i wystawy: Double line, Limited Vision, Power Games oraz polską edycję międzynarodowego projektu TURN zorganizowaną we współpracy z Tokyo University of Arts GEIDAI.

www.przemekpintal.pl

Daniela Tagowska
ur. 1985 we Wrocławiu

Artystka intermedialna działająca na styku słowa i obrazu. Na wielkoformatowych płótnach posługuje się minimalistycznym znakiem. Równie często stosuje efemeryczne notacje rysunkowe. Od kilku lat w centrum jej zainteresowań twórczych znajdują się zjawiska zwiazane z mitologizacją sportu. Prezentowała prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. w Niemczech, Japonii, 

Wielkiej Brytanii, Estonii). Kuratorka wystaw i przedsięwzięć artystycznych. W duecie z Fumihiko Sumitomo przygotowała polsko-japońską wystawę Two Sticks w ramach Międzynarodowego Triennale Rysunku we Wrocławiu (2015). Wraz z Przemkiem Pintalem zrealizowała szereg projektów posko-japońskich, mających swoją odsłonę w Tokio i we Wrocławiu (m.in. Double line, Limited Vision, Power Games). 

Wykładowczyni na międzywydziałowych, interdyscyplinarnych studiach MFA na ASP we Wrocławiu. Prowadzi przedmioty Rysunek Intermedialny oraz Coaching i facylitacja procesów twórczych. Certyfikowana trenerka (PCC ICF) i facylitatorka procesów twórczych, specjalizująca się w pracy z rozwojem około artystycznych kompetencji twórców oraz w badaniach nad kompetencyjnym potencjałem sztuki. Twórczyni pracowni Submarine – pokładu dla interdyscyplinarnych projektów i warsztatów.

instagram: @dy_tagowska

Zadanie publiczne pt. „PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ „OTWARTA PRACOWNIA GEPPERTA” – Otwarta Pracownia Gepperta 2021” jest współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław www.wroclaw.pl