Linki

linki

Geppertowie

geppertowie

Eugeniusz Geppert z żoną Hanną Krzetuską w mieszkaniu

Mieszkanie przy ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2 było przez szereg lat domem i pracownią Eugeniusza Gepperta oraz jego żony, Hanny Krzetuskiej – artystów, którzy na trwałe wpisali się w kulturalną historię Wrocławia.

Prof. Eugeniusz Geppert, założyciel i pierwszy Rektor wrocławskiej PWSSP, zgromadził w powojennym Wrocławiu kadrę twórców i pedagogów, inicjując w ten sposób powstanie aktywnego środowiska artystycznego. Koncentrował się jednocześnie na własnej pracy twórczej i organizowaniu grupy artystycznej znanej jako Szkoła Wrocławska. Do końca życia pozostał mistrzem i przyjacielem dla studentów i współpracowników – przyjmował ich w swojej pracowni, dyskutował, radził, dzielił się doświadczeniem. Poczucie humoru i żywiołowość Profesora na zawsze zapisały się w pamięci wielu osób.

Malarka Hanna Krzetuska-Geppertowa znana jest przede wszystkim dzięki zainicjowaniu ogólnopolskiego Konkursu im. Eugeniusza Gepperta.