O Art Transparent

Fundacja Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT powstała w 2005 roku we Wrocławiu. Tworzy ją grupa specjalistów wielu dziedzin: artystów i wykładowców związanych z wrocławską ASP, psychologów i specjalistów w obszarze nauk społecznych. Fundacja realizuje swoje cele, związane ze współczesną sztuką i tematyką społeczną, poprzez projekty lokalne i ogólnopolskie oraz oddolne inicjatywy i próby konsolidacji artystycznego i intelektualnego środowiska wokół bieżących problemów społeczno-artystycznych.

Najważniejszym z kierunków naszych działań jest ciągły udział w budowaniu świadomości dotyczącej przeznaczenia i sposobu użytkowania przestrzeni publicznej. Ponadto pragniemy stale przyczyniać się do szerokiego promowania współczesnej sztuki. Wśród odbiorców chcemy wzbudzać postawy otwartości i wzmożonej refleksyjności. Pośród artystów – chęć konfrontacji z widzem, potrzebę dialogu i zaangażowania w działania o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Niezwykle istotne wydaje się nam podkreślanie szczególnej roli, jaką ma do spełnienia współczesna sztuka w procesie społecznego rozwoju, stąd kolejne inicjatywy o charakterze edukacyjnym,  anty-dyskryminacyjnym, a także mierzące się z tematem pamięci i traumą trudnej przeszłości (w ujęciu historycznym, społecznym i indywidualnym).

Od 2005 roku ART TRANSPARENT organizuje Przegląd Sztuki SURVIVAL /www.survival.art.pl/, a od 2007 prowadzi Galerię Sztuki Współczesnej w dawnej pracowni profesora Eugeniusza Gepperta i Hanny Krzetuskiej – Mieszkanie Gepperta. Ponadto Fundacja prowadzi działalność wydawniczą i edukacyjną, w szczególności w zakresie tematyki wykluczenia społecznego, inności i antydyskryminacji.

Fundację tworzą

 • KAROLINA BIENIEK

  Doktor nauk społecznych, specjalistka w zakresie polityki zagranicznej, w tym polityki kulturalnej, animatorka kultury, trenerka w obszarze edukacji rozwojowej i działań antydyskryminacyjnych. Posiada umiejętności z zakresu organizacji pracy i zarządzania w projektach o wartości 100 000Euro+. Prowadziła kilkadziesiąt projektów kulturalno-społecznych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Współorganizowała wydarzenia w ramach Europejskiego Kongresu Kultury, współautorka aplikacji Wrocławia w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Autorka szeregu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Wolontariuszka Ministerstwa Spraw Zagranicznych w komponencie Polska Pomoc. Odpowiedzialna za kwestie związane z rozwojem Fundacji ART TRANSPARENT. Współpracuje przy projektach: Przegląd Sztuki SURVIVAL, galeria sztuki współczesnej Mieszkanie Gepperta, „Sztuka po przejściach” i innych. Obecnie realizuje projekt „Innominate Spaces” w ramach międzynarodowego projektu wymiany menadżerów kultury „Tandem” (European Culture Foundation (Amsterdam) i MitOst (Berlin) wraz z grupą artystyczną Input/Output z Turcji).

 • MICHAŁ BIENIEK

  Artysta i kurator, prezes Zarządu Fundacji Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT. Jest twórcą i kuratorem generalnym Przeglądu Sztuki SURVIVAL, a także szefem galerii sztuki współczesnej Mieszkanie Gepperta. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2006 i w 2010 roku oraz laureat nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego w 2004 roku. W 2010 roku otrzymał nagrodę Gazety Wyborczej WARTO. Od 2010 roku pracuje nad doktoratem na wydziale Curating Contemporary Art w Royal College of Art w Londynie. Laureat nagrody „Młoda Polska” w 2011 roku. We wrześniu 2011 roku ukończył pracę nad polską edycją formatu Emergency Room Thierry Geoffroy’a w ramach Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu. W 2012 roku kurator wystawy i sympozjum „Aktywna poezja. Sztuka w przestrzeni publicznej w Polsce” w Shoreditch Town Hall oraz w Courtauld Institute of Art w Londynie. Od maja 2013 roku główny kurator w zakresie sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

 • ANNA KOŁODZIEJCZYK

  Doktor w dziedzinie sztuk plastycznych, kuratorka Przeglądu Sztuki SURVIVAL, ukończyła studia na Wydziale Malarstwa i Rzeźby krakowskiej i wrocławskiej ASP. Laureatka wielu nagród: m.in. Grand Prix Samsung Art Master 2004, nagrody Prezydenta Wrocławia w Krajowym Konkursie Malarstwa im. Eugeniusza Gepperta 2007. Zdobywczyni III miejsca w konkursie Samsung Art Master 2005, stypendystka Marszałka Województwa Dolnośląskiego w dziedzinie Kultury i Sztuki 2005. Laureatka nagrody Gazety Wyborczej WARTO 2010. Od 2005 r. pracuje jako asystentka na Wydziale Malarstwa wrocławskiej ASP. Współorganizatorka jubileuszowej wystawy 60-lecia wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych „Wieżowce Wrocławia” w Muzeum Narodowym w 2006 roku. Od wielu lat związana z Fundacją ART TRANSPARENT. Wielokrotnie koordynowała program wydarzeń i spotkań w galerii sztuki współczesnej Mieszkanie Gepperta. Kuratorka 5, 6, 7, 8 , 9 , 10 i 11 edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL. We współpracy z dyrektorem i koordynatorem Przeglądu dokonuje wyboru artystów w naborze konkursowym oraz pozakonkursowym i negocjuje z nimi ostateczny kształt prac; czuwa nad ostatecznym kształtem ekspozycji; współpracuje przy redakcji katalogów i przygotowuje część kuratorskich omówień prezentowanych realizacji artystycznych.

 • PAULINA MALOY

  Ur. 1981, absolwenta stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po studiach wyjechała na Bałkany, gdzie spędziła rok pomagając rodzinom ofiar wojny. Kolejne lata spędziła w Berlinie, skąd w 2008 roku przyjechała do Wrocławia. Od tej pory współpracowała z wieloma instytucjami i organizacjami, m. in. kierowała Działem Programowym Domu Edyty Stein, koordynowała projekty dla Fundacji Krzyżowa, współorganizowała liczne międzynarodowe projekty kulturalne, edukacyjne i historyczne (głównie z Niemcami, Białorusią i Ukrainą). Pracuje jako niezależna trenerka. Z Fundacją Art Transparent związana od 2011 roku. Za swój cel postawiła sobie dalszy rozwój współpracy międzynarodowej i zdobywanie nowych odbiorców działań Fundacji. Prywatnie zajmuje się głównie kuchnią wegetariańską i planowaniem kolejnych podróży.

 • TADEUSZ MINCER

  Ukończył studia filozoficzne i kulturoznawcze na Uniwersytecie Wrocławskim. Studiował również w Rotterdamie oraz w Greensboro. Obecnie przygotowuje pracę doktorską we wrocławskim kulturoznawstwie. Z Fundacją związany od 12 edycji Survivalu. Lubi koty, yerbę, sushi i czekoladę.

 • KATARZYNA MŁYŃCZAK-SACHS

  Doktor nauk politycznych, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Filologii Niderlandzkiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka wielu międzynarodowych programów naukowych i badawczych. Zawodowo zajmuje się działaniami promującymi kulturę oraz zarządzaniem wydarzeniami artystycznymi; przez wiele lat prowadziła szkolenia z dziedziny demokracji i praw człowieka (m.in. dla Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Akademii Europejskiej w Berlinie, Instytutu Studiów Niemieckich Uniwersytetu w Amsterdamie). Obecnie współpracuje z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich w obszarze promocji oraz przygotowywania wydarzeń kulturalnych. Od wielu lat związana jest z Fundacją ART TRANSPARENT, jako specjalista ds. promocji oraz członek zarządu. Należy do zespołu PR Fundacji ART TRANSPARENT, brała udział w stworzenie planu i strategii promocji Przeglądu Sztuki. Zajmuje się: media relations, plasowaniem publikacji medialnych, kontaktem z patronami medialnymi, rzecznictwem prasowym, negocjowaniem współpracy z mediami i firmami outdoorowymi, inicjowaniem wywiadów, budowaniem widoczności wydarzenia.

 • PAULINA POPIÓŁ

  Absolwentka politologii oraz dziennikarstwa, doktorantka w Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalistka ds. Public Relations. Naukowo zajmuje się badaniami nad pismami wyznaniowymi i językiem mediów. Pełniła funkcję kierowniczą w wydawnictwie książkowym, była związana z Brilliant Agency i pracowała w agencji Highlite PR. Obecnie pracuje w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego w dziale zajmującym się programem i promocją, gdzie odpowiada za kontakt z mediami oraz social media. Brała udział w szkoleniach z zakresu PR w organizacjach pozarządowych. Od początku roku 2011 współpracuje z Fundacją Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT, w której koordynuje działania zespołu PR zarówno w przypadku galerii sztuki współczesnej Mieszkanie Gepperta, jak i Przeglądu Sztuki SURVIVAL. Tworzy strategie PR, odpowiada za nawiązywanie współpracy patronackiej, koordynuje współpracę z mediami, kontakt z firmami outdoorowymi.

 • ANNA STEC

  Absolwentka Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych “Branding – nowoczesne zarządzanie marką”. Od 2011 roku współpracuje z Fundacją przy projektach lokalnych i międzynarodowych. Od 2013 roku współtworzy i współkoordynuje program galerii sztuki współczesnej Mieszkanie Gepperta, gdzie m.in. sprawuje opiekę kuratorską nad wystawami. Od 2014 roku pracuje w zespole kuratorskim Przeglądu Sztuki SURVIVAL. W Fundacji wspomaga działania z zakresu PR, szczególnie w zakresie social media. Autorka tekstów o sztuce (publikacje m.in. na portalu Obieg.pl, O.pl, w magazynie Format, Monogram oraz w katalogach wystaw).

 • MAŁGORZATA SOBOLEWSKA

  Filmoznawca, absolwentka Instytutu Sztuk Audiowizualnych, UJ; kuratorka i koordynatorka projektów z zakresu sztuk wizualnych; producent wystaw, festiwali i innych wydarzeń artystycznych. W latach 2007-2011 związana z Fundacją WRO Centrum Sztuki Mediów, 2012-2014 kierownik działu wystaw w Muzeum Współczesnym Wrocław. Od 2015 do 2016 roku była szefową działu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

 • JULIA JANOWSKA

  Julia Janowska, absolwentka filologii polskiej (specjalność dziennikarstwo) na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2010 roku organizatorka Ulicznej Galerii Szewska Pasja, od 2015 roku współpracuje z Fundacją w zakresie koordynacji i produkcji projektów artystycznych i edukacyjnych. Interesuje się żeglarstwem, podróżuje, wychowuje córkę, ma dwa psy.

 • MARTA DZIEDZINIEWICZ

  Absolwentka filologii hiszpańskiej, studentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Współprowadzi wrocławską Galerię M i Galerię M Odwach, pracuje z artystami, organizuje wystawy, zajmuje się sprzedażą sztuki współczesnej. Z Fundacją Art Transparent związana od 2014 roku. W ramach Przeglądu Sztuki SURVIVAL realizuje zadania z zakresu PR oraz  produkcji, wspiera także zespół kuratorski. Kuratorka wystaw realizowanych we współpracy Fundacji Art Transparent z Programem Rezydencji Artystycznych AIR Wro.