Fundację tworzą

KAROLINA BIENIEK

Doktor nauk społecznych, specjalistka w zakresie polityki zagranicznej, w tym polityki kulturalnej, animatorka kultury, trenerka w obszarze edukacji rozwojowej i działań antydyskryminacyjnych. Posiada umiejętności z zakresu organizacji pracy i zarządzania w projektach o wartości 100 000Euro+. Prowadziła kilkadziesiąt projektów kulturalno-społecznych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Współorganizowała wydarzenia w ramach Europejskiego Kongresu Kultury, współautorka aplikacji Wrocławia w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Autorka szeregu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Wolontariuszka Ministerstwa Spraw Zagranicznych w komponencie Polska Pomoc. Odpowiedzialna za kwestie związane z rozwojem Fundacji ART TRANSPARENT. Współpracuje przy projektach: Przegląd Sztuki SURVIVAL, galeria sztuki współczesnej Mieszkanie Gepperta, „Sztuka po przejściach” i innych. Obecnie realizuje projekt „Innominate Spaces” w ramach międzynarodowego projektu wymiany menadżerów kultury „Tandem” (European Culture Foundation (Amsterdam) i MitOst (Berlin) wraz z grupą artystyczną Input/Output z Turcji).

MICHAŁ BIENIEK

Artysta i kurator, prezes Zarządu Fundacji Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT. Jest twórcą i kuratorem generalnym Przeglądu Sztuki SURVIVAL, a także szefem galerii sztuki współczesnej Mieszkanie Gepperta. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2006 i w 2010 roku oraz laureat nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego w 2004 roku. W 2010 roku otrzymał nagrodę Gazety Wyborczej WARTO. Od 2010 roku pracuje nad doktoratem na wydziale Curating Contemporary Art w Royal College of Art w Londynie. Laureat nagrody „Młoda Polska” w 2011 roku. We wrześniu 2011 roku ukończył pracę nad polską edycją formatu Emergency Room Thierry Geoffroy’a w ramach Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu. W 2012 roku kurator wystawy i sympozjum „Aktywna poezja. Sztuka w przestrzeni publicznej w Polsce” w Shoreditch Town Hall oraz w Courtauld Institute of Art w Londynie. Od maja 2013 roku główny kurator w zakresie sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

ANNA KOŁODZIEJCZYK

Doktor w dziedzinie sztuk plastycznych, kuratorka Przeglądu Sztuki SURVIVAL, ukończyła studia na Wydziale Malarstwa i Rzeźby krakowskiej i wrocławskiej ASP. Laureatka wielu nagród: m.in. Grand Prix Samsung Art Master 2004, nagrody Prezydenta Wrocławia w Krajowym Konkursie Malarstwa im. Eugeniusza Gepperta 2007. Zdobywczyni III miejsca w konkursie Samsung Art Master 2005, stypendystka Marszałka Województwa Dolnośląskiego w dziedzinie Kultury i Sztuki 2005. Laureatka nagrody Gazety Wyborczej WARTO 2010. Od 2005 r. pracuje jako asystentka na Wydziale Malarstwa wrocławskiej ASP. Współorganizatorka jubileuszowej wystawy 60-lecia wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych „Wieżowce Wrocławia” w Muzeum Narodowym w 2006 roku. Od wielu lat związana z Fundacją ART TRANSPARENT. Wielokrotnie koordynowała program wydarzeń i spotkań w galerii sztuki współczesnej Mieszkanie Gepperta. Kuratorka 5, 6, 7, 8 , 9 , 10 i 11 edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL.  We współpracy z dyrektorem i koordynatorem Przeglądu dokonuje wyboru artystów w naborze konkursowym oraz pozakonkursowym i negocjuje z nimi ostateczny kształt prac; czuwa nad ostatecznym kształtem ekspozycji; współpracuje przy redakcji katalogów i przygotowuje część kuratorskich omówień prezentowanych realizacji artystycznych.

BARTEK LIS

Doktor socjologii, badacz społeczny, kurator, animator kultury.  Od 2012 roku pracuje jako kurator programu naukowego w Muzeum Współczesnym Wrocław. „Latający Socjolog” w programie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Nauczyciel metod i technik animacji społeczno-kulturowej w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu. W 2004 roku laureat ogólnopolskiej nagrody “Johnnie Walker Keep Walking Award”. Od listopada 2009 roku współpracuje z Fundacją Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT (kurator debat podczas czterech edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL, pomysłodawca i kurator cyklu wykładów i debat pt. „DYSK Gepperta”).

PAULINA MALOY

Ur. 1981, absolwenta stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po studiach wyjechała na Bałkany, gdzie spędziła rok pomagając rodzinom ofiar wojny. Kolejne lata spędziła w Berlinie, skąd w 2008 roku przyjechała do Wrocławia. Od tej pory współpracowała z wieloma instytucjami i organizacjami, m. in. kierowała Działem Programowym Domu Edyty Stein, koordynowała projekty dla Fundacji Krzyżowa, współorganizowała liczne międzynarodowe projekty kulturalne, edukacyjne i historyczne (głównie z Niemcami, Białorusią i Ukrainą). Pracuje jako niezależna trenerka. Z Fundacją Art Transparent związana od 2011 roku. Za swój cel postawiła sobie dalszy rozwój współpracy międzynarodowej i zdobywanie nowych odbiorców działań Fundacji. Prywatnie zajmuje się głównie kuchnią wegetariańską i planowaniem kolejnych podróży.

KATARZYNA MŁYŃCZAK-SACHS

Doktor nauk politycznych, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Filologii Niderlandzkiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka wielu międzynarodowych programów naukowych i badawczych. Zawodowo zajmuje się działaniami promującymi kulturę oraz zarządzaniem wydarzeniami artystycznymi; przez wiele lat prowadziła szkolenia z dziedziny demokracji i praw człowieka (m.in. dla Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Akademii Europejskiej w Berlinie, Instytutu Studiów Niemieckich Uniwersytetu w Amsterdamie). Obecnie współpracuje z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich w obszarze promocji oraz przygotowywania wydarzeń kulturalnych. Od wielu lat związana jest z Fundacją ART TRANSPARENT, jako specjalista ds. promocji oraz członek zarządu. Należy do zespołu PR Fundacji ART TRANSPARENT, brała udział w stworzenie planu i strategii promocji Przeglądu Sztuki. Zajmuje się: media relations, plasowaniem publikacji medialnych, kontaktem z patronami medialnymi, rzecznictwem prasowym, negocjowaniem współpracy z mediami i firmami outdoorowymi, inicjowaniem wywiadów, budowaniem widoczności wydarzenia.

PAULINA POPIÓŁ

Absolwentka politologii oraz dziennikarstwa, doktorantka w Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalistka ds. Public Relations. Naukowo zajmuje się badaniami nad pismami wyznaniowymi i językiem mediów. Pełniła funkcję kierowniczą w wydawnictwie książkowym, była związana z Brilliant Agency i pracowała w agencji Highlite PR. Obecnie pracuje w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego w dziale zajmującym się programem i promocją, gdzie odpowiada za kontakt z mediami oraz social media. Brała udział w szkoleniach z zakresu PR w organizacjach pozarządowych. Od początku roku 2011 współpracuje z Fundacją Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT, w której koordynuje działania zespołu PR zarówno w przypadku galerii sztuki współczesnej Mieszkanie Gepperta, jak i Przeglądu Sztuki SURVIVAL. Tworzy strategie PR, odpowiada za nawiązywanie współpracy patronackiej, koordynuje współpracę z mediami, kontakt z firmami outdoorowymi.

ANNA STEC

Absolwentka Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, kuratorka, autorka tekstów o sztuce. Od 2011 roku związana z Fundacją ART TRANSPARENT. Współpracuje przy lokalnych projektach cyklicznych a także przy projektach międzynarodowych. W Fundacji wspomaga działania z zakresu PR, szczególnie w zakresie social media. Od 2013 do 2017 roku współtworzyła i współkoordynowała program galerii sztuki współczesnej Mieszkanie Gepperta, gdzie m.in. sprawowała opiekę kuratorską nad wystawami. W latach 2014 – 2017 pracowała w zespole kuratorskim Przeglądu Sztuki Survival. Publikuje teksty o sztuce w magazynach poświęconych kulturze oraz w katalogach wystaw.

DORA MOŁODYŃSKA-KÜNTZEL

Absolwentka kulturoznawstwa i Italianistyki, wykładowczyni Intercultural Communication na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 15 lat związana z sektorem pozarządowym jako koordynatorka projektów i trenerka w zakresie edukacji o prawach człowieka, antydyskryminacji i edukacji międzykulturowej. Od 2007 roku organizatorka Żywej Biblioteki Wrocław, od 2014 koordynatorka sieci Żywych Bibliotek w Polsce a od 2017 trenerka Human Library Organization na Europę i Afrykę Północną. Prowadzi szkolenia dla policji, urzędników i edukatorów, wdraża projekty z zakresu różnorodności w firmach. W Fundacji Art Transparent zajmuje się koordynacją działań Otwartej Pracowni Gepperta i Przeglądu Sztuki SURVIVAL.

MAGDA KOTOWSKA

Właścicielka agencji FEST PROMO zajmującej się kompleksowym komunikowaniem projektów kulturalnych i społecznych. W branży PR od 2009 roku. Na koncie ma m.in. koordynację działań promocyjnych dla Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 (w tym Weekendu Otwarcia i dwunastu miesięcy z ponad tysiącem zróżnicowanych wydarzeń) oraz kierowanie kilkunastoosobowym działem promocji Biura Festiwalowego Impart. Współpracowała z najciekawszymi inicjatywami w mieście o renomie ogólnopolskiej lub/i międzynarodowej, z różnych dziedzin kultury. Wśród nich są m.in.: Avant Art, T-Mobile Nowe Horyzonty, Brave Festival, Jazz nad Odrą, MFT Dialog-Wrocław, Europejska Noc Literatury, Wrocławskie Targi Dobrych Książek, Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus czy Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius. Jest byłą redaktor naczelną, a zarazem pomysłodawczynią i współautorką wcielenia do miejskiego obiegu Wrocławskiego Niezbędnika Kulturalnego – bezpłatnej polsko-angielskiej gazety kulturalnej, jedynego obecnie informatora kulturalnego w mieście w takiej formule, wydawanego z powodzeniem przez Strefę Kultury Wrocław. Pracowała dla takich marek i projektów jak Medicus, IKEA Wrocław, CH Korona, Arnsvalde VR, Pop Up Pavillon Goethe-Institut, Centrum Stworzone dla Zdrowia czy Dni Kultury Polskiej w Lizbonie.

PAWEŁ ROGOWSKI

Producent i koordynator wydarzeń artystycznych i kulturalnych realizowanych dla firm, organizacji pozarządowych i instytucji kultury; absolwent studiów magisterskich na UWr (politologia, specjalizacja marketing polityczny) oraz studiów podyplomowych na UE (zarządzanie kadrami). Od 2012 roku zajmuje się produkcją wykonawczą wydarzeń w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu. W latach 2016-2021 roku pracował w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich gdzie w Muzeum Pana Tadeusza kierował najpierw Działem Obsługi Widowni, a następnie Działem Organizacji Wydarzeń. Odpowiadał również za produkcję Przeglądu Sztuki Survival (2012, 2013, 2014), administrację w anglojęzycznym radiu internetowym RadioWroclove.com (2009-2010); produkcję wystawy „Aktywna poezja. Szkic do przemian sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce”, Londyn, Shoreditch Town Hall oraz wystawy “Dispossession” (Wydarzenie Towarzyszące 56. Biennale w Wenecji, wystawa organizowana przez Wrocław ESK 2016); produkcję wystaw w ramach Triennale Rysunku 2019 we Wrocław (dla ASP we Wrocławiu).