Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu

Protokół z dn. 8.07.2020 r.

W dniu 8.07.2020 odbyło się posiedzenie Jury w składzie:

  1. Michał Bieniek – Fundacja Art Transparent 2. Piotr Górajec – Zastępca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 3. Dr Marcin Hamkało – Wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 4. Dr Adolf Juzwenko – Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (przewodniczący) 5. Ewa Pluta – Muzeum Miejskie Wrocławia 6. Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia

W skład grupy ekspertów weszli:

Dominika Mroczkowska-Rusiniak (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), Magdalena Musiał (Muzeum Pana Tadeusza), Michał Duda (Muzeum Architektury we Wrocławiu), oraz Fundacja Polska Bez Barier.

Przyznano 3 nagrody. 1. Nagroda 30 000, 2. 2 x 15 000pln

 

1 ) 412196 

1 Nagroda

30 000 PLN

STUDIO 1:1 SPÓŁKA Z O.O., Spółka Komandytowa

Skład zespołu autorskiego:

Autorzy: Beata Szymańska, Jarosław Szymański; 

Współautorzy: Krzysztof Orlof-Kowalski, Renata Piołunkowska, Beata Weselska, Dmytro Kalinichenko

Spójna koncepcja wystawiennicza wykorzystująca potencjał przestrzeni muzeum. Wyodrębnienie przedsionka, skarbca i gabinetu prac na papierze nawiązuje do historycznego muzeum lwowskiego, ale jednocześnie współgra z pozostałymi salami i projektem architektonicznym budynku. Swoboda poruszania się i duża przestrzeń pozostałych gabinetów sprzyjają kontemplacji muzealiów. Obudowa Panoramy Dawnego Lwowa interesująca. Pozostałe multimedia prezentowane skromniej w poszczególnych salach nie zaburzają całości koncepcji wystawy, a są jej uzupełnieniem. Kolorystyka koresponduje z bryłą budynku nadając muzeum spójną całość.  Wyodrębnienie przestrzeni w galerii obrazu sprzyja przeprowadzeniu lekcji muzealnych, spotkań a także odpoczynku podczas zwiedzania. Projekt daje możliwość adaptacji pomieszczeń przy wymianach obiektów. 

Kontynuacja prac projektowych wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie dostępności.

 

2 ) 075193

2 Nagroda równorzędna

15 000 PLN

ONTO Kaja Nosal

Skład zespołu autorskiego: Kaja Nosal, Anna Wręga, Natalia Kozieł

Docenić należy dużą dbałość projektantów o elementy związane z dostępnością wystawy – zarówno jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, jak i dzieci i seniorów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami wszystkie nowe wystawy powinny spełniać najwyższe standardy dostępności. Zastosowane przez autorów rozwiązania noszą znamiona standardowych i należy domniemywać, że przynajmniej takie znajdą się w każdym projekcie wybranym do realizacji; „Bezkompromisowa estetyka”, o której piszą autorzy utrudnia percepcje dzieł sztuki i sprawia, że przestrzeń wystawy staje się kakofoniczna i zagmatwana. 

 

3 ) 666250 

  1. Nagroda równorzędna

15 000 PLN

Aleksander Wadas Studio

Perspektywiczny projekt. Aranżacja wystawy stanowi konsekwentnie narysowane tło dla prezentowanych eksponatów, bezwzględny priorytet dzieł sztuki, poprzez uspokojenie tła. Rozwiązania projektowe współgrają z nowoczesną architekturą budynku. Przemyślana gradacja przestrzeni otwartych i kameralnych. Jury dostrzegło umiejętnie i subtelnie wplecione „ślady kontynuacji” – schemat kolorystyczny nawiązuje do pierwotnej kolorystyki lwowskiego muzeum, łuki gablot sugerujące kształt sklepień, forma gablot nawiązuje do dawnych mebli muzealnych. Nienachalne elementy stają się tropami, dzięki którym można odczytać dawną historię. Prostota i elastyczność – zaproponowany system ścian wystawienniczych jest rozwiązaniem najprostszym i najbardziej elastycznym z możliwych, umożliwiającym różnorodne rozmieszczanie eksponatów, z wykorzystaniem pełnej wysokości ścian. 

Sekretarz Konkursu,

Dr Karolina Bieniek