Wystawa Ścieżki do interpretacji w galerii Szewska Pasja – pamiętnik z czasów pandemii

Już 15 czerwca Uliczna Galeria Szewska Pasja wypełni się fotografiami prac trzech współczesnych wrocławskich artystek: Anny Kołodziejczyk, Alex Urban i Ewy Zwarycz. Wystawa Ścieżki do interpretacji nawiązuje do wybitnych twórców: Stanisława Dróżdża i Barbary Kozłowskiej. To także opowieść o osobistym doświadczaniu odosobnienia w czasach pandemii. Zdjęcia prac oglądać będzie można do końca czerwca. 

Ścieżki do interpretacji to projekt Fundacji Art Transparent w ramach szeregu inicjatyw realizowanych przez wrocławskie instytucje i organizacje kultury w związku z przypadającą w 2020 r. 50. rocznicą słynnego Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70.

W 2016 r. Art Transparent, włączając się w obchody Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, przeprowadziła szeroko zakrojony projekt Stanisław Dróżdż. Ścieżki tekstu, poświęcony twórczości słynnego wrocławskiego poety i twórcy konceptualnego. Jego zwieńczeniem była realizacja rzeźbiarskiego dzieła Barbary Kozłowskiej zatytułowanego Interpretacja przestrzenna poezji strukturalnej Stanisława Dróżdża „Samotność”. Zamysł artystki był konsekwencją przestrzennego opracowania w 1970 r. poetyckiego tekstu Dróżdża.

Jak większość propozycji nadesłanych na Sympozjum ’70, Samotność nie doczekała się w tamtym czasie realizacji – aż do roku 2016, kiedy to monumentalna, błękitna rzeźba stanęła we wrocławskim parku Popowickim.

Ścieżki do interpretacji, poprzez fotograficzną dokumentację, przywołują dzieło istniejące w swoistej izolacji odległego od centrum parku. Przypominają tym samym postaci dwojga wybitnych, związanych przez dziesięciolecia z naszym miastem artystów: Stanisława Dróżdża i Barbary Kozłowskiej. Jednocześnie, zważywszy na szczególny czas pandemii i wynikającej stąd konieczności pozostawania w faktycznej izolacji każdego z nas w ostatnich miesiącach, opowiadają o osobistym doświadczaniu odosobnienia w pracach trzech współczesnych wrocławskich artystek: Anny Kołodziejczyk, Alex Urban i Ewy Zwarycz.

Zdjęcia prac będzie można oglądać od 15 do 30 czerwca w Ulicznej Galerii Szewska Pasja we Wrocławiu, zaś ich oryginały zobaczymy jesienią tego roku w ramach wystawy w Mieszkaniu Gepperta.

Ścieżki do interpretacji

Artystki:

Anna Kołodziejczyk #samotność#

Barbara Kozłowska Interpretacja przestrzenna poezji strukturalnej Stanisława Dróżdża „Samotność”

Alex Urban Blue Monday

Ewa Zwarycz Nawarstwienie

Kuratorzy: Karolina Bieniek i Michał Bieniek

Dokumentacja fotograficzna rzeźby Interpretacja przestrzenna poezji strukturalnej Stanisława Dróżdża „Samotność”: Małgorzata Kujda

Opracowanie graficzne: Grupa Projektor

Organizator: Fundacja Art Transparent, Strefa Kultury Wrocław

Wydarzenie: Facebook

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury