Sztuka po przejściach

projekt w przestrzeni publicznej Wrocławia

16 listopada – 18 grudnia 2009
Festiwal „Sztuka po przejściach”

Wystawy + debaty + prezentacje
artyści: Sophia Tabatadze, Stefan Rusu, Karolina Freino, Dusica Drazic
miejsca: Galeria Mieszkanie Gepperta, Plac Nowy Targ, Pawilon Czterech Kopuł WWF

plakat
proj. graf.: Łukasz Paluch /www.anomalia.pl/

Festiwal Sztuka po przejściach jest szeroko zakrojonym projektem kulturalnym, którego celem jest przybliżenie polskim odbiorcom sztuki dawnego bloku wschodniego – w pewien sposób powiązanej ze sobą, chociażby z powodu podobnych doświadczeń polityczno-społecznych, a jednak odrębnej i zmierzającej w różnych kierunkach. Celem działań jest zarysowanie poszczególnych tendencji w sztuce po 1989 roku.

Zapraszamy na pierwszą edycję festiwalu, którego tytuł stanie się pretekstem dla artystów z Gruzji, Mołdowy, Polski i Serbii do podjęcia tematów dotyczących czasu transformacji – politycznej, społecznej, światopoglądowej. Ich projekty nie będą miały charakteru rozliczeniowego. Zamierzeniem jest raczej opowiedzenie o indywidualnym miejscu w świecie, osobistych wyborach i piętnie, jakie na twórczości odciskają warunki, w których ona powstaje. Ważnymi punktami odniesienia dla zaproszonych artystów będą więc: określenie przestrzeni, w której przychodzi działać artyście oraz jego stosunek do współczesności, wreszcie realia twórcze dziś – sytuacja życiowa, stereotypy, tematy, które determinują współczesnych artystów i ostatecznie dominują nad ich twórczością. Może, w konsekwencji, uda się podjąć próbę zdekonstruowania narodowych stereotypów?

Michał Bieniek (Fundacja Art Transparent), Joanna Synowiec (Fundacja Projekt Caracol)miejsca: Galeria Mieszkanie Gepperta, Plac Nowy Targ, Pawilon Czterech Kopuł WWF.
artyści: Sophia Tabatadze /Gruzja/, Stefan Rusu /Mołdowa/, Karolina Freino /Polska/, Dusica Drazic /Serbia/

20 listopada 2009 (piątek), godz. 19:00
Wernisaż wystawy

21 listopada 2009 (sobota), godz. 18:00
Dyskusja: Sztuka po przejściach, czyli jak wygląda artystyczna mapa byłego bloku wschodniego? Z udziałem Dusicy Drazić i Karoliny Freino. Prowadzenie Michał Bieniek

22 listopada 2009 (niedziela), godz. 18.00
Spotkanie: Sztuka post-jugosłowiańska. Doświadczenie podzielenia. Z udziałem Dusicy Drazic

26 listopada 2009 (czwartek), godz. 18.30
Dyskusja: Czy przestrzeń publiczna jest dziś przestrzenią dla wszystkich? Udział wezmą Paweł Kowzan i Marcin Szczelina.
Prowadzenie Tomasz Zaborowski

27 listopada 2009 (piątek), godzina: 18.30
Dyskusja: Sztuka krytyczna artystów Europy Środkowej i Wschodniej – doświadczenia i teorie. Z udziałem Jolanty Bielańskiej i Anny Mituś.
Prowadzenie: Katarzyna Roj

29 listopada 2009 (niedziela), godz. 17.30
Otwarty wykład Kuby Szredera w ramach interdyscyplinarnych warsztatów badawczo-projektowych “Przestrzeń dla ludzi, ludzie dla przestrzeni. Publiczne-prywatne”.

29 listopada – 6 grudnia 2009
Zamknięte interdyscyplinarne warsztaty badawczo-projektowe “Przestrzeń dla ludzi, ludzie dla przestrzeni. Publiczne-prywatne”.

3 grudnia 2009 (czwartek), godz. 18.30
Dyskusja: Przestrzeń prywatna. Bloki z wielkiej płyty kontra zamknięte osiedla. Udział wezmą: Ewa Rewers, Anna Rumińska, Jakub Szczęsny. Prowadzenie: Paweł Krzaczkowski

18 grudnia 2009 (piątek), godz. 19.00
Finisaż projektu i prezentacja wyników warsztatów badawczo-projektowych oraz dokumentacji działań artystów w przestrzeni publicznej Wrocławia.

Zapraszamy na stronę projektu:
www.sztukapoprzejsciach.org

17 listopada –  17 grudnia 2010
Festiwal „Sztuka po przejściach 2010”

SPP_ulotka_www
Festiwal “Sztuka po przejściach” jest drugą edycją szeroko zakrojonego projektu kulturalnego, którego celem jest przybliżenie polskim odbiorcom sztuki dawnego bloku wschodniego – w pewien sposób powiązanej ze sobą, chociażby z powodu podobnych doświadczeń polityczno-społecznych, a jednak odrębnej i zmierzającej w różnych kierunkach. Celem działań jest zarysowanie poszczególnych tendencji w sztuce po 1989 roku.

Tytuł tegorocznej wystawy w ramach „Sztuki po przejściach” jest jednocześnie tytułem jednej z prezentowanych prac. “Communism Never Happened” Cipriana Muresana to napis (obwieszczenie), którego poszczególne litery zostały wycięte ze starych płyt analogowych. W tym roku artyści: Mare Tralla z Estonii, Ciprian Muresan z Rumunii, Adam Vackar z Czech, Piotr Kmita z Polski oraz Zilvinas Landzbergas z Litwy podejmują bardzo różne wątki związane z tematem przemian społeczno-politycznych 1989 roku i ich konsekwencjami. Inteligentny i niemal okrutny w swojej prostocie komentarz Muresana do wolności wyboru sprowadzonej do możliwości „wybierania” między Pepsi i Coca-Colą splata się tutaj z ogólną refleksją Vackara na temat umowności systemów reprezentowanych przez skodyfikowane i pozornie trwałe systemy znaków, uwagami Mare Tralla o kobiecie i kobiecości poddawanych „ćwiczeniom” i modelunkom przez panujące realia (znowu: społeczno-polityczne) oraz żartobliwymi i trafnymi spostrzeżeniami Piotra Kmity o sytuacji artysty w warunkach „nowego konsumeryzmu”.

Harmonogram wydarzeń:

2010-11-17 godz.19.00
Wernisaż wystawy Sztuka po przejściach / Communism Never Happened / g. 19.00.
Mare Tralla – Estonia, Ciprian Muresan – Rumunia, Adam Vačkař – Republika Czeska, Žilvinas Landzbergas – Litwa, Piotr Kmita – Polska
Wystawa czynna do 03. 12.2010 od wtorku do piątku w godz. 16.00-19.00.

2010-11-19 (piątek) godz. 18.00
Wykład:  Adam Vaćkar „Forms of engagement – art in public space in times of transformation”.

2010-11-29 (poniedziałek) godz. 18.00
Wykład: Joanna Erbel „Czy miejscy planiści potrzebują sztuki?”.

2010-12-03 (piątek)
Dyskusja: „Seksualność (nienormatywna) w przestrzeni miejskiej Europy Środkowej i Wschodniej.” Prowadzenie: Maja Sokal, udział wezmą: Julie Land, Zvonko Dimoski, Wojtek Szot, Bartek Lis. G. 18.00.

2010-12-06 (poniedziałek) godz.18.00
Wykład: Małgorzata Lisiewicz „Pokonać dystans: refleksje wokół estońskiej sztuki ciała”.

2010-12-09 (czwartek) godz. 18.00
Wykład: Goran Injanc „Dead in Trbovlje albo zamknięty krąg trzeciej awangardy”.

2010-12-15 (środa) godz. 17.30
Dyskusja: „Pół prywatnie czy pół publicznie – współczesne przestrzenie miejskie w Europie Środkowej i Wschodniej.” Prowadzenie: Katarzyna Kajdanek z udziałem Agaty Gabiś, Jacka Gądeckiego oraz Elżbiety Sekuły. .

2010-12-17 (piątek) godz. 19.00
Finisaż projektu   – prezentacja projektu Żilvinasa Landzbergasa (Litwa) i prezentacja katalogu podsumowującego dwie edycje festiwalu Sztuka po przejściach, 2009 i 2010.