Wesprzyj fundację Art Transparent

Jak możesz wesprzeć fundację Art Transparent?

  • Przekazując 1,5% podatku rozliczając swój roczny formularz podatkowy PIT (PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38)

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rozliczeniu PIT należy wpisać nr KRS: 0000247340

  • Przekazując darowiznę na rzecz fundacji Art Transparent 

Działania fundacji możesz wspierać przekazując darowiznę na konto:
24 2490 0005 0000 4600 2802 1548

Fundacja Art Transparent
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, 50-069 Wrocław
tytułem: darowizna na realizację celów statutowych fundacji


Wspierając Art Transparent przyczyniasz się do organizacji projektów kulturalnych, w tym również Przeglądu Sztuki SURVIVAL oraz działań fundacji na rzecz promocji sztuki współczesnej. 

W ramach Przeglądu Sztuki SURVIVAL co roku produkujemy średnio 50 nowych prac artystycznych. Organizowaną w ramach Przeglądu wystawę odwiedza każdego roku 8–13 tysięcy osób!

Wstęp na nasze wydarzenia zawsze jest bezpłatny!

Ponadto materiał (zdjęcia, katalogi, treści merytoryczne) ze wszystkich zrealizowanych dotychczas edycji SURVIVALU udostępniamy naszej publiczności za pośrednictwem archiwów online: http://archiwum.arttransparent.org i http://archiwum.survival.art.pl/

Wspierając nas dołączysz do grupy, której celem jest dokumentowanie historii Wrocławia; miasta, które ulega szybkim, licznym i momentami nieodwracalnym już metamorfozom.

Fundacja, jako Organizacja Pożytku Publicznego, działa także na rzecz lokalnego środowiska artystycznego, wspierając twórczość zarówno debiutujących, jak i uznanych już wrocławskich i ogólnopolskich artystów poprzez projekty wystawiennicze i badawcze organizowane w galerii Mieszkanie Gepperta.

Fundacja Art Transparent to także liczne projekty kulturalne o międzynarodowym i lokalnym zasięgu, jak choćby BAW! Baby Art Walk oraz SAW! Senior Art Walk – cykliczne spacery dla rodziców z małymi dziećmi oraz seniorów po wystawach i najciekawszych wrocławskich instytucjach kulturalnych.

Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP