Wesprzyj fundację Art Transparent

Przekazując darowiznę na rzecz fundacji Art Transparent dołożysz się do organizacji licznych projektów kulturalnych, w tym również Przeglądu Sztuki SURVIVAL, oraz działań fundacji na rzecz promocji sztuki współczesnej,

W ramach Przeglądu Sztuki SURVIVAL co roku produkujemy średnio 50 nowych prac artystycznych. Organizowaną w ramach Przeglądu wystawę odwiedza każdego roku ok. 8 tysięcy osób!


Wstęp na nasze wydarzenia zawsze jest darmowy!

Ponadto bogaty materiał (zdjęcia, katalogi, teksty) ze wszystkich zrealizowanych dotychczas edycji SURVIVALU udostępniamy naszej publiczności za pośrednictwem archiwum online: http://archiwum.arttransparent.org i http://archiwum.survival.art.pl/

Wspierając nas dołączysz do grupy, której celem jest dokumentowanie historii Wrocławia; miasta, które ulega szybkim, licznym i momentami nieodwracalnym już metamorfozom.

Fundacja działa także na rzecz lokalnego środowiska artystycznego, wspierając twórczość zarówno debiutujących, jak i uznanych już wrocławskich i ogólnopolskich artystów poprzez projekty wystawiennicze i badawcze organizowane w galerii Mieszkanie Gepperta.

Fundacja Art Transparent to także liczne projekty kulturalne o międzynarodowym i lokalnym zasięgu, jak choćby BAW! Baby Art Walk oraz SAW! Senior Art Walk – cykliczne spacery dla rodziców z małymi dziećmi oraz seniorów po wystawach i najciekawszych wrocławskich instytucjach kulturalnych.

Działania fundacji możesz wspierać przekazując nam darowiznę na konto: 24 2490 0005 0000 4600 2802 1548

Fundacja Art Transparent
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, 50-069 Wrocław
NIP 915-170-51-92
KRS 0000247340