UNLEARNING – 20 lat sztuki na rzecz zmiany społecznej w regionie V4

Pomysły na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

UNLEARNING – 20 years of art for social change in the V4 region

W ramach projektu poruszymy temat roli sztuki w kontekście zmiany społecznej i rozwoju w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Odwołując się do hasła „Oduczanie”, zaczerpniętego z cytatu Alvina Tofflera „Analfabetami XXI w. nie będą ci, którzy nie potrafią czytać ani pisać, ale ci, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i uczyć na nowo”, wraz z organizacjami partnerskimi zorganizujemy szereg prezentacji i wystaw towarzyszących 20. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL – jednego z największych festiwali sztuki w przestrzeni publicznej w Europie Środkowej.

/ As part of this project, we will discuss the topic of art for social change and its role in the development of the V4 region. We propose to focus on the slogan “Unlearning” taken from the quote The illiterate of the 21st century are not those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and learn anew” by Alvin Toffler. Thus, together with partner organizations, through a series of presentations and exhibitions, we will celebrate the 20th edition of the SURVIVAL Art Review, one of the largest public art festivals in Central Europe.

www.visegradfund.org
https://www.survival.art.pl

Partnerzy / Partners
Pro Progressione / www.pro-cult.com
Cultural Center Řehlovice / Kulturní Centrum Řehlovice / www.kcrehlo.cz
Creative Industry Kosice (CIKE) / www.cike.sk

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

/ The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.