The Illusion of Return

projekt artystyczno-edukacyjny

“The Illusion of Return” to projekt animacyjno – artystyczny organizowany przez organizację Arts Territory, który porusza temat kulturowej i narodowej tożsamości oraz zakłada współpracę z artystami polskiego pochodzenia na stałe mieszkającymi w Wielkiej Brytanii. Projekt poddaje refleksji i reinterpretacji pojęcie narodowej tożsamości oraz obywatelstwa, bada znaczenie kolektywnej przynależności kulturowej i społecznej, poprzez indywidualne historie i refleksje artystów od lat mieszkających za granicą. W ramach projektu 4 artystki polskiego pochodzenia, które aktualnie mieszkają w Wielkiej Brytanii, odbędą rezydencję artystyczną w Polsce. Po wielu latach pobytu za granicą projekt proponuje artystkom aby wróciły do „domu”. Stworzona dla artystów swoista iluzja powrotu, odwraca proces migracji i inspiruje do refleksji nad podróżą, którą zdecydowali się odbyć.

Projekt składa się z części kuratorsko/artystycznej – serii rezydencji artystycznych i prezentacji powstałych prac oraz z części edukacyjnej: serii intensywnych, interaktywnych działań. Część artystyczna i współpraca z artystami, posłuży do wykreowania działań edukacyjnych, wspomagających świadomość własnej kultury i tożsamości.

Kuratorka: Katarzyna Sobucka

Organizator: Arts Territory

Partnerzy: Art Transparent

Artystki: Ania Dąbrowska, Alicja Rogalska, Joanna Rajkowska, Katarzyna Perlak

Katarzyna Perlak, Niolam Ja Se Kochaneczke, 2016, Video still Next

 

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków:

 

10.11.2017, godz. 21.00
galeria Studio BWA Wrocław, ul. Ruska 46

Performatywna impreza weselna Katarzyny Perlak to rodzaj zbiorowego performansu, do udziału w którym zapraszamy wszystkich. Wesele – wydarzenie – spektakl, sympatyczny, paradny, pełen zabawy, w trakcie którego manifestują się różne tożsamości, stroje i poglądy nie pozbawiony jest napięć, ludyczności i społecznych konwenansów. Odwołując się do ludowych konotacji, migracyjnych doświadczeń oraz tradycji celebrowania radości, “na nowej drodze życia” zapraszamy wszystkich na ucztę weselną. Świętujemy zaślubiny Pań Młodych: Andżeli i Bogumiły, a wodzirejem będzie niezastąpiony Kuba Jankowski.

Obowiązują stroje wieczorowe: Dress to impress! Bling- bling, queer glam, hard femme,soft butch, the shiner the louder the better! Sky is the limit!
W napitek prosimy się zaopatrzyć, oferujemy jedynie toast za szczęście młodej pary.

21:00 Drag queen performansy, wystąpią: Rita Ute i Niesforna Grażyna.
22:00 dancing – DJ Khazza

Polskie Wesele Bez Cenzury odbywa się w ramach projektu The Illusion of Return oraz rezydencji artystycznej organizowanej przez Arts Territory przy wsparciu BWA Wroclaw i Art Transparent.

fot. Katarzyna Perlak