Scena dźwiękowa 14. edycji Przeglądu Sztuki Survival

W ramach Sceny Dźwiękowej będzie można usłyszeć instalacje dźwiękowe następujących artystów:
Buczek Sebastian / Gęca Konrad / Głuszek Beniamin, Kowalczuk Monika, Witczak Tymoteusz

Będzie również okazja wysłuchania słuchowisk kwadrofonicznych autorstwa:
Cieślak Paweł & Szumacher Joanna / Dunajko Paweł / Friedl Reinhold / Kujawski Bartek / Piotrowicz Robert / Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego / Sikorski Tomasz / Smolenski Konrad

W ramach działań Sceny dźwiękowej w wystawę 14. Przeglądu Sztuki SURVIVAL wkomponowaliśmy trzy prace dźwiękowe stawiające otwarte pytania o możliwe praktyki i gesty współczesnego warsztatu kompozytorskiego. Sebastian Buczek we właściwy sobie przewrotny sposób podchodzi do tematu biomuzyki – zbudował wyjątkowo cielesny instrument, na którym wykona partyturę utworu skomponowanego przez jego ciało zmagające się z chorobą. Konrad Gęca z równie głeboką intuicją i wrażliwością snuje rozważania nad otwartą formą Oskara Hnsena w projekcie fabrycznej przestrzeni wypoczynku dla robotników, przenosząc ją na serię ćwiczeń słuchowych dla widzów odwiedzjących wystawę. Grupa kompozytorsko-badawcza w składzie Beniamin Głuszek, Monika Kowalczuk i Tymoteusz Witczak przygotowała kompozycję na myśli i przeżycia słuchacza, odwracającą relacje słuchacz-utwór muzyczny.

Tegoroczna Scena Dźwiękowa to również kwadrofoniczna przestrzeń zbudowana na dziedzińcu Fabryki Automatów Tokarskich. W ciągu dnia zaprezentujemy tam program kompozycji (Tomasz Sikorski, Reinhold Friedl, Robert Piotrowicz, Konrad Smoleński, Paweł Dunajko) i słuchowisk (Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego, Bartek Kujawski, Joanna Szumacher i Paweł Cieślak) zrealizowanych w technikach dźwięku przestrzennego, a po zmroku wypełnimy wydarzeniami klubowymi. Projekt jest próbą przypomnienia historii współpracy pomiędzy producentem kwadrofonicznych radioodbiorników Diora Cezar i Radiem Wrocław, które z inicjatywy Włodzimierza Rybarczyka w latach 1975-81 produkowało i emitowało raz w tygodniu kwadrofoniczne audycje.

KLUB FESTIWALOWY

24.06 / piątek:
koncert: Iza Smelczyńska
koncert: Dywan Sierpińskiego
live act: VTSS
dj set: Mateusz Kazula

25.06 / sobota:
koncert: Roy Carroll
koncert: The Kurws
hybrid live / dj set: DJ Morgiana
koncert: RSS B0YS
dj set: Rusałka