Rok 2021 | podsumowanie

Życzymy wesołych świąt i dziękujemy za obecność w działaniach fundacji.

ART TRANSPARENT jest organizacją pożytku publicznego, która od 16 lat zajmuje się produkcją i promocją sztuki współczesnej we Wrocławiu i w Polsce. Fundacja jest organizatorem najstarszego nieprzerwanie realizowanego festiwalu w przestrzeni publicznej Przeglądu Sztuki SURVIVAL, który w 2021 roku miał swoja 19. edycję. Od 2007 roku prowadzimy społecznie zaangażowaną galerię Mieszkanie Gepperta. Od 2021 prowadzimy także galerię Szewska. Niezmiennie od wielu już lat realizujemy projekty w zakresie współpracy międzynarodowej, których celem jest badanie ważnych problemów współczesności. 

W tym roku w ramach naszej działalności zorganizowaliśmy 19. edycję Przeglądu Sztuki SURVIVAL pod hasłem Nigdzie stąd nie pojedziecie!”, podczas której zaprezentowaliśmy ponad 30 w przeważającej części zupełnie nowych prac artystycznych twórców z Polski i Europy. Przegląd zgromadził liczną publiczność, zarówno podczas wydarzenia, jak również w czasie transmisji realizowanych w Internecie. Kotłownię dawnego PAFAWAGU w ciągu 5 dni trwania festiwalu odwiedziło 6125 widzów. Wystawie towarzyszyły liczne wydarzenia: Forum Dialogu zorganizowane we współpracy z Creative Europe Desk Poland, warsztaty, oprowadzania, oraz program dostępnościowy, składający się z licznych oprowadzań w PJM, z audiodeskrypcją, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, rodzin z noworodkami oraz seniorów. Ta część festiwalu została szczególnie skomplementowana przez publiczność i krytyków.

W ciągu ostatniego roku w galerii Mieszkanie Gepperta odbyły się 4 wystawy. Rok rozpoczęliśmy działaniami wokół projektu “Ścieżki do interpretacji. Suplement”. Cztery związane z Wrocławiem artystki: Barbara Kozłowska, Anna Kołodziejczyk, Alex Urban i Ewa Zwarycz opowiedziały historię o poczuciu wyalienowania i samotności. Na wiosnę zaprezentowaliśmy najnowszy projekt młodego, związanego z Przeglądem Sztuki SURVIVAL artysty Horacego Muszyńskiego, który w kooperacji z naszymi partnerami z holenderskiego Leeuawarden (stowarzyszenie VHDG), wyreżyserował eksperymentalny horror “Rixt”.  Początek lata to pokaz najnowszego projektu niezwykle oryginalnej malarki Zofii Pałuchy pt. Getting Dirty In the Shower”. Subtelny projekt Ewy Zwarycz zaprezentowaliśmy 19. sierpnia. Istotą tej wystawy było odniesienie się do sfery emocji i psychiki, stanu depresji i zmagania się z nią, utraty sił życiowych i witalności, a także związane z tym poczucie osamotnienia i wyobcowania oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Jesienią zaprezentowaliśmy wspólne działanie pary wrocławskich artystów, Danieli Tagowskiej i Przemka Pintala, pt. Układ współrzędnych”, poświęcone twórczości Marii Michałowskiej i Zdzisława Jurkiewicza. Wszystkim wymienionym wydarzeniom towarzyszyły liczne oprowadzania i artist talki

WW styczniu 2021 roku ART TRANSPARENT została operatorem galerii Szewska, czyli 18 witryn wystawienniczych usytuowanych przy ulicy Szewskiej we we Wrocławiu. W minionym roku zrealizowaliśmy tam 12 pokazów prezentując, oprócz twórczości młodych twórców, także mniej znane szerokiej publiczności działania nestorów wrocławskiej kultury i sztuki m.in. Hanny Krzetuskiej-Geppertowej, prof. Leona Podsiadłego, Tadeusza Różewicza.

Mijający rok to także ważne dla nas działania z zakresu współpracy międzynarodowej. Oprócz pracy w międzynarodowych konsorcjach dedykowanych konkretnym tematom, fundacja w partnerstwie z FEPS i Stowarzyszeniem Diversja zrealizowała cykl wywiadów “Wrocław Strategic Survival Hub” w ramach projektu “VAHA/OAZA”, których celem było omówienie tematu przetrwania w czasach licznych niepokojów społecznych. Rok 2021 to także czas intensywnego namysłu nad negatywnymi skutkami działania fake newsów i dezinformacji w ramach międzynarodowego projektu “Artifake. Sztuka przeciwko propagandzie”. W jego ramach zrealizowaliśmy trzy działania site specific autorstwa Pawła Kulczyńskiego, Liliany Zeic oraz duetu Alicja Patanowska i Marcin Sawiński. Przeprowadziliśmy także cykl działań z zakresu edukacji kulturalnej pobudzających kreatywność i zdolność krytycznego myślenia.   

Naszym działaniom wystawienniczym towarzyszyła intensyfikacja przedsięwzięć wydawniczych. W tym roku wydaliśmy dwa katalogi: WASTELAND 18. Przegląd Sztuki SURVIVALoraz „BEL AIR. Leon Podsiadły”. Ten ostatni otrzymał nominację do tytułu najlepszego projektu roku STGU w kategorii forma. Działając na rzecz upowszechnienia twórczości związanych z naszymi działaniami twórców, prowadzimy 2 serwisy internetowe poświęcone aktualnym działaniom fundacji, oraz 2 serwisy archiwalne dokumentujące historię naszych działań oraz historię dawnego mieszkania Hanny i Eugeniusza Geppertów, animatorów życia kulturalnego powojennej sceny plastycznej Wrocławia i współzałożycieli Szkoły Wrocławskiej.

Mijający rok był dla nas bardzo intensywny. Chcielibyśmy podziękować za współpracę wszystkim naszym kolegom i koleżankom, artystom i artystkom, instytucjom wspierającym, mediom i organizacjom partnerskim. Życzymy Wam, aby Wasze marzenia się spełniały! Wszystkiego Najlepszego w 2022 roku!