Program społeczny 14. edycji Przeglądu Sztuki Survival

PROGRAM SPOŁECZNY

Program debat i pokazów filmowych pozwoli odbiorcom spojrzeć na prace artystyczne i poruszaną przez nie problematykę ze znacznie szerszej, interdyscyplinarnej perspektywy.

DEBATY / FILMY

W niedzielę 26 czerwca w ramach programu społecznego o godz. 20:00 odbędzie się dyskusja: „Architektura, budynki, ludzie – pieśni żałobne i chwalebne?“ prowadzona przez Magdę Roszkowską. Uczestnicy: Aneta Szyłak, Magdalena Wach oraz Marta Rusnak postarają się odpowiedzieć na pytani: Architektura industrialna – jakie jest jej dziedzictwo, funkcje, możliwe zastosowania? Jak bardzo możemy się oddalić od tego co stało pierwotnie za ideą powstałych budynków? Czy śmierć człowieka pracy, neoliberalizm, kapitalizm, konsumpcjonizm, muszą niezbędnie dotykać rzeczy (budynków, przedmiotów, architektury)? Czy potrafimy wymyślić, opowiedzieć, przedstawić dobre przykłady, gdzie to architektura, choćby symbolicznie była depozytariuszem dawnej myśli? A może gdzieniegdzie udawało/udaje się by drugie życie budynków było także drugim życiem dla wspólnoty, dla ludzi (robotników i ich rodzin)? Kontrowersje wokół wykorzystania dawnej kopalni w Wałbrzychu, losy stoczniowych żurawi w Stoczni Gdańskiej, postindustrialne budynki we Wrocławiu – na wymarciu?

Po dyskusji, o godz. 22:00 odbędzie się projekcja filmu „Ruhr“ w reżyserii Jamesa Benninga.
Będzie to minimalistyczne kino bez dialogów. Benning pokazuje różne wymiary industrialnych przestrzeni Zagłębia Ruhry: tunel, fabrykę, samoloty, największy meczet w Niemczech, rzeźbę Richarda Serry „Brama dla Zagłębia Ruhry”, ulicę, wieżę koksową.

W poniedziałek 27 czerwca o godz. 20:00 odbędzie się dyskusja prowadzona przez Karolinę Plintę. Uczestnicy: Rafał Jakubowicz, Anka Mituś oraz Gregor Różański podążą za tematem: „Artysta? Robotnik sztuki, demiurg, czy producent luksusowych towarów?“, czyli zastanowią się nad tożsamością współczesnych artystów i artystek. Adam Mazur wprowadzając w zagadnienie, stwierdza: „Znane z historii sztuki modele pracy i artystyczne role nie przystają już do współczesnych realiów. Jednocześnie świat sztuki współczesnej nie wytworzył silnych tożsamości, które zastąpiłyby z powodzeniem przebrzmiałe mitologie. W tym kontekście warto zastanowić się nad obecną w polskim kontekście «świadomością klasową» artystów oraz przyjrzeć rolom w jakie są wpisywani. Sytuacja wydaje się tyleż ciekawa, co beznadziejna z konserwatywnymi akademiami kultywującymi XIX-wieczne stereotypy z jednej strony, z drugiej presja na sukces i karierę, z trzeciej wreszcie zaangażowane w działalność polityczną i związkową organizacje domagające się respektowania praw pracowniczych, walczące o emancypację «robotników sztuki». Czy można te sprzeczności jakoś pogodzić? Jak ma żyć artysta?”

Po dyskusji, o godz. 22:00 odbędzie się pokaz filmów krótkometrażowych, m.in. Wojciecha Wiszniewskiego („Człowiek pracy w PRLu”). W poniedziałkowy wieczór zostanie zaprezentowany specjalny blok filmów przedstawiający sytuację człowieka pracy w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej od socrealistycznego hurraoptymizmu wyrażanego podczas budowy Nowej Huty po obraz byłych pracownic łódzkich zakładów włókniarskich, które po zamknięciu zakładu zostały w wolnej Polsce bez pracy. Lech Moliński: „Dobraliśmy filmy, które pokazują stopniową zmianę w podejściu do realnego socjalizmu, zmieniające się postrzeganie pozycji robotnika i jego relację z zakładem pracy. Staraliśmy się przedstawić historię różnych zawodów i przedstawicieli obojga płci”. Zostaną zaprezentowane filmy: „Kierunek – Nowa Huta!”, reż. Andrzej Munk, „Narodziny statku”, reż. Jan Łomnicki, „Nasze znajome z Łodzi”, reż. Krystyna Gryczełowska, „Stolarz”, reż. Wojciech Wiszniewski, „Dzień za dniem”, reż. Irena Kamieńska, „Ta wspaniała praca”, reż. Piotr Morawski.

WARSZTATY

Pierwszy warsztat podczas tegorocznej edycji SURVIVALU poprowadzi Magdalena Skowrońska, kuratorka programu edukacyjnego Muzeum Współczesnego Wrocław. W sobotę 25 czerwca w godz. 12:00–16:00 oraz w niedzielę 26 czerwca w godz. 12:00–15:00
zdiagnozowana zostanie kondycja estetyczna otoczenia. Uczestnicy warsztatów będą obserwować i badać teren wystawy. „Skorzystamy z tego, co  odczuwalne i na podstawie zebranego materiału zaplanujemy, i w miarę możliwości zrealizujemy, konkretne interwencje mające na celu poprawienie kondycji wizualnej otoczenia FATu lub uwypuklenie jej zasobów” – tłumaczy Magdalena Skowrońska. Publiczna prezentacja wyników warsztatów odbędzie się o godz. 16:00 w niedzielę 26 czerwca.

W niedzielę 26 czerwca odbędzie się również warsztat Zofii Reznik „Zbłądzenia odkrywcze. Ćwiczenie z psychogeografii sztuki“. Pomiędzy 17:00 a 19:30 wraz z prowadzącą będzie można przyjrzeć się wybranym pracom przedstawionym w ramach 14. edycji Survivalu oraz stworzyć własną krytyczną interpretację. Zofia Reznik zachęca: „Rekwizytami dla budowania narracji będą poprzemysłowe artefakty, kontekst fabrycznej hali oraz tematy opracowane przez artystów. Zapraszamy do tego by posłuchać i porównać swoje przemyślenia na temat wystawy”.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem survival.warsztat@gmail.com. W treści maila organizatorzy proszą o podanie nazwiska prowadzącej.

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.
—–

PROGRAM SPOŁECZNY

SOBOTA (25.06.2016)
godz. 12:00-16:00 – warsztat (prowadzenie: Magdalena Skowrońska)/obowiązują wcześniejsze zapisy

NIEDZIELA (26.06.2016)
godz. 12:00–15:00 – warsztat (prowadzenie: Magdalena Skowrońska)/obowiązują wcześniejsze zapisy
godz. 16:00 – publiczna prezentacja wyników warsztatów (prowadzenie: Magdalena Skowrońska)/dyskusja
godz. 17:00–19:30 – warsztat: „Zbłądzenia odkrywcze. Ćwiczenie z psychogeografii sztuki“ (prowadzenie: Zofia Reznik)/przestrzeń wystawy/obowiązują wcześniejsze zapisy
godz. 20:00 – dyskusja: „Architektura, budynki, ludzie – pieśni żałobne i chwalebne?“ uczestnicy: Aneta Szyłak, Magdalena Wach, Marta Rusnak
prowadzenie: Magda Roszkowska
godz. 22:00 – film: „Ruhr“, reż. James Benning, 2009, 120 min.

PONIEDZIAŁEK (27.06.2016)
godz. 20:00 – dyskusja: „Artysta? Robotnik sztuki, demiurg, czy producent luksusowych towarów?“
uczestnicy: Rafał Jakubowicz, Anka Mituś, Gregor Różański
prowadzenie: Karolina Plinta
godz. 22:00 – film: krótkie metraże (dokumenty), m.in. Wojciecha Wiszniewskiego („Człowiek pracy w PRLu”)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kurator programu społecznego 14. Przeglądu Sztuki Survival – Bartek Lis (Fundacja ART TRANSPARENT, Muzeum Współczesne Wrocław)
koordynator sceny filmowej – Lech Moliński (Wrocławska Fundacja Filmowa)