Pomiędzy Wyspami

projekt kuratorski Michała Bieńka i Anny Kołodziejczyk

“Pomiędzy wyspami”

Wrocław bywa nazywany Wenecją tej części Europy. Dyktat wody przez stulecia wpływał na kształt zagospodarowania przestrzennego miasta, a współczesna urbanistyka „spina” kolejnymi mostami odległe dzielnice. O ile wdrażanie rozwiązań o czysto użytkowym charakterze ma we Wrocławiu swoją dynamikę, o tyle myślenie o zagospodarowaniu przestrzeni wokół wody w kontekście ludzkiej potrzeby przebywania w jej pobliżu i odczucia jej symboliki wydaje się niemal całkowicie ignorowane. Czy żyjemy zatem w mieście pozornej elegancji, w którym nie pojawiają się inicjatywy odważniejsze niż zwyczajowe stawianie parkowych ławek z „widokiem na wodę”?

03_Pomiedzy_wyspami

Sztuka współczesna oferuje zbiór pewnych rozwiązań: kształtowanie miejskiego otoczenia poprzez projekty artystyczne potwierdza jego demokratyczny status. Sztuka w przestrzeni publicznej to w istocie wielopoziomowa inwestycja w integrację, a także, do jakiegoś stopnia, w utopię – skala oddziaływania projektów artystycznych na odbiorców/mieszkańców jest bowiem całkowicie niewymierna.

Projekt „Pomiędzy Wyspami” zwraca miastu utajony fragment otoczenia. Lokuje na wspólnym terytorium instalacje, których sens ujawnia się w zderzeniu z obecnością wody w wielkomiejskiej aglomeracji. Projekty te wprowadzają element rewitalizacji pejzażu i rozprawiają się z jego utraconym pięknem. Część z nich wywodzi się z myślenia o współczesnym miejskim ornamencie i podąża tropem „odzyskiwania świetności”. Inne drwią z potrzeby doszukiwania się we wszystkim sensu, odwołując się do kategorii przyjemności i relaksu. Wszystkie udowadniają, że zaproszenie artystów do rzeczywistego udziału w budowaniu jakości wizualnej miasta jest właściwym posunięciem.

kuratorzy: Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk

Artyści:

Dominika Sobolewska | Spacer po niebie, Most Św. Klary

Dagmara Hoduń | Łaźnia Miejska – Wyspa Słodowa,Turlanki – Fosa przy Wzgórzu Partyzantów

Michał Gdak | RZEKI – Bulwar Xawerego Dunikowskiego

Truth | Bez tytułu – Fosa przy Galerii Dominikańskiej

 

29 czerwca-28 lipca 2008

Wrocław

kuratorzy: Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk