.

wystawa Piotra Sakowskiego

Piotr Sakowski    ” . “
21.03 — 12.04.2013

Wernisaż: 21 marca (czwartek) 2013 roku o godzinie 18:00 / Mieszkanie Gepperta


Piotr Sakowski w swej twórczości dokonuje maksymalnego uproszczenia tradycyjnych metod prezentacji sztuki – ogranicza się do pokazania jedynie podpisów swych prac, de facto nieobecnych
w pomieszczeniu galerii. Minimalne ingerencje Sakowskiego w przestrzeń wystawienniczą, nawiązując do tradycji sztuki konceptualnej, wskazują na potencjał słowa, które jest w stanie wytworzyć energię i przestrzeń wraz z całym ładunkiem emocji i wrażeń, jakie powstają na linii artysta / dzieło sztuki / odbiorca. Poprzez wykluczenie pośrednictwa obiektu o namacalnej formie i fizycznych właściwościach, działania Sakowskiego zmuszają zwiedzającego do zastanowienia się nad mechanizmami odbioru sztuki współczesnej oraz sposobami jej wartościowania.

W jakim stopniu sztuka polega dziś na wyobraźni odbiorcy i jego zdolności do abstrakcyjnego myślenia? Jak daleko może posunąć się artysta w ograniczeniu formalnych środków wyrazu i „uwolnieniu dzieła od
zmysłowej materializacji”1? Prace Piotra Sakowskiego rodzą szereg pytań wokół tematu obecności, widzialności czy peryferyjności, a także wokół szeroko rozumianych granic: przestrzeni, wyobraźni, ludzkiego umysłu, a co za tym idzie – wokół granic sztuki współczesnej.

Wystawa Sakowskiego postawi też pytanie o aktualność konceptualnych działań współcześnie. Pytanie to zyskuje szczególne znaczenie zwłaszcza w kontekście wrocławskim i w odniesieniu do wystawy, która odbyła się niedawno w Muzeum Współczesnym Wrocław pt. „Gdzie jest Permafo”, będącej podsumowaniem działań artystów konceptualnych we Wrocławiu w latach 70-tych.

Podczas wernisażu, o godzinie 18:30, odbędzie się dyskusja z udziałem artysty. Spotkanie poprowadzi Małgorzata Misniakiewicz.

kurator: Anna Stec

1 Grzegorz Dziamski, „Spór o sztukę konceptualną w Polsce”.

Piotr Sakowski (ur. 1983)

W pracy twórczej posługuje się różnymi mediami. Jego projekty łączą tradycję sztuki konceptualnej, minimalnych działań efemerycznych z refleksją na temat postprodukcji. Prezentował prace m.in. w Otwartej Pracowni (Kraków); Austriackim Forum Kultury (Warszawa); Galerii Foksal (Warszawa); Galerii KONT (Lublin); Galerii Leto (Warszawa); Galerii xx1 (Warszawa); Zachęcie Narodowej Galerii
Sztuki (Warszawa); podczas Miesiąca Fotografii (Kraków); w Galerii Aspekt (ASP, Warszawa); w Fundacji Bęc Zmiana (Warszawa).


fot. Olga Jasnowska

 

Mieszkanie Gepperta

ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, Wrocław

domofon od podwórza