Akademia działań na rzecz zmian społecznych przez artywizm

Trwa nabór do czternastodniowego międzynarodowego szkolenia, którego celem jest rozwój umiejętności zawodowych osób pracujących w obszarze edukacji młodzieży, działań społecznych i kreatywnych.

Specjalne zaproszenie dla uczestników z krajów V4 (Czechy, Polska, Węgry, Słowacja) oraz z Serbii. 

Termin zgłoszeń: 29 maja, północ

 • Masz pomysł na realizację artywistycznego programu pilotażowego?
 • Potrzebujesz mentoringu i wsparcia finansowego dla swojego pomysłu?
 • Chcesz dowiedzieć się więcej o artywizmie?
 • Pracujesz w obszarze edukacji społecznej?
 • Pracujesz z grupami defaworyzowanymi?
 • Chcesz nauczyć się od międzynarodowych ekspertów nowych technik w celu doskonalenia swoich umiejętności?

Akademia działań na rzecz zmian społecznych przez artywizm to czternastodniowe międzynarodowe szkolenie, mające na celu rozwój umiejętności zawodowych osób pracujących w obszarze edukacji młodzieży, działań społecznych i kreatywnych.

W czasie warsztatów zostaną zaprezentowane różne metody i techniki, m.in. teatr uciśnionych, proces współtworzenia (devising process), metody teatru wrażliwego społecznie.

Podczas programu uczestnicy zapoznają się z zestawem technik sztuki zaangażowanej, opracowanym przez ekspertów i praktyków w dziedzinie sztuki zaangażowanej.

Program odzwierciedla aktualne zmiany społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Pomoże uczestnikom przepracować swoje uczucia, myśli i doświadczenia związane z tymi obszarami. Artywizm daje narzędzia do wyrażania siebie i bycia aktywnymi, świadomymi uczestnikami zmian.

Program ma cztery główne bloki tematyczne: społeczeństwo inkluzywne, równość płci, ochrona środowiska i sztuka. Tematem przewodnim jest aktywizm, różne sposoby angażowania ludzi w działania związane ze sztuką oraz posługiwanie się sztuką jako narzędziem zmiany społecznej.

Podczas dwutygodniowego programu uczestnicy poznają kameralny format teatru lalkowego, który może być wykorzystywany w małych przestrzeniach, a nawet w pojedynczych pokojach. Dowiedzą się jak korzystać z narzędzi artystycznych w celu pomocy kobietom i młodym dziewczynom, które cierpią z powodu dyskryminacji; jak współpracować ze społecznościami czy instytucjami edukacyjnymi wykorzystując narzędzia teatru edukacji ekologicznej; jak inicjować dialog międzykulturowy i międzysektorowy w społeczeństwie, pobudzając kreatywność młodych ludzi poprzez edukację artystyczną, produkcję treści kulturalnych i poprawę polityk w dziedzinie kultury i rozwoju młodzieży.

Szkolenie da uczestnikom możliwość poznania różnych metodologii artystycznych i pedagogicznych stosowanych przez ekspertów pracujących z grupami defaworyzowanymi. Struktura programu ma charakter warsztatowy, co pozwoli uczestnikom nie tylko poznać teorię, ale także eksperymentować i wypróbować umiejętności i techniki w praktyce.

Dzięki Akademii uczestnicy rozbudują swój zestaw umiejętności zawodowych, a także poznają innych entuzjastów oraz ekspertów, stając się w ten sposób częścią szerokiej sieci zawodowej.

*Jeśli masz pomysł, zgłoś się! W komentarzach prosimy o opisanie zarysu swojego pomysłu, ale ostateczny kształt może on nabrać dopiero podczas szkolenia w Akademii.*

Językiem obowiązującym w Akademii jest język angielski.

Program zostanie zrealizowany w Budapeszcie od 1 do 16 lipca 2023 roku.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: nemethne.molnar.anna@proprogressione.com

Zapisz się przez formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! Przyjmujemy zgłoszenia tylko z krajów kwalifikujących się do programu Erasmus+: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries

Dla uczestników z krajów V4 i Serbii:

Dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego, osoby z krajów V4 – Czech, Polski, Węgier, Słowacji i dodatkowo z Serbii – mają okazję uczestniczyć w programie Akademii i zrealizować swój własny artywistyczny projekt pilotażowy. Więcej szczegółów przedstawimy podczas dnia otwartego, kiedy odbędzie się spotkanie online z ekspertem ds. artywizmu, a następnie warsztaty z naszymi partnerami z krajów V4. Spośród zgłoszonych pomysłów pilotażowych wybierzemy projekty – po jednym z każdego kraju – które zostaną zrealizowane przez uczestników po odbyciu szkolenia w Akademii, przy wsparciu mentorskim organizacji partnerskich oraz dzięki pomocy finansowej Funduszu Wyszehradzkiego. Projekt zakończy się konferencją, na której realizatorzy pomysłów zaprezentują swoje prace.

Zapisz się przez formularz zgłoszeniowy

Organizator: Pro Progressione (HU)

Lider artystyczny: Uros Mladenovic (SR)

Partnerzy projektu w obszarze artywizmu:

 • Art Transparent (PL)
 • Teatr Lalek Dafa (CZ)
 • Creative Industry Kosice (SK)
 • Teatr Teleport i Stowarzyszenie Kulturanova (SB)

Profesjonalni partnerzy projektu:

 • Sztuka i kultura na rzecz inkluzji społecznej – Teatr Lalek Dafa (CZ)
 • Sztuka i kultura na rzecz równości płci – Raíces de Corriander (ES)
 • Sztuka i kultura na rzecz świadomości ekologicznej – Companhia Teatro de Gato Escaldado (PT)

Finansowanie: Program Unii Europejskiej Erasmus+, Fundacja Publiczna Tempus, Fundusz Małych Projektów Dunajskich, Fundusz Wyszehradzki

 

/ fot. Andrzej Sieńkowski