O co chodzi?

Chcesz poznać znaczenie pracy, która zaskoczyła całą Polskę? To przeczytaj ten tekst.

Zespół fundacji Art Transparent tworzy kilka osób, które od wtorku mierzą się z groźbami, ubliżaniem, poniżaniem i pomówieniami kierowanymi nie tylko przez media społecznościowe, ale i telefonicznie, mailowo… Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy mają rodziny, dzieci, zwierzęta, prace. A jednak z dnia na dzień odebrano nam spokój i poczucie bezpieczeństwa. Zostaliśmy zaatakowani, mimo że od 20 lat zajmujemy się tym samym – jako profesjonaliści i pasjonaci z refleksją promujemy współczesną sztukę i przybliżamy ją widzom. Działania fundacji Art Transparent są doskonale znane Wrocławianom i Wrocławiankom, którzy chętnie i licznie odwiedzają nasze wystawy, festiwale, uczestniczą w spacerach kuratorskich dla dzieci, młodzieży, seniorów. Znają nas też instytucje krajowe i zagraniczne, dlatego z powodzeniem możemy promować wrocławskich, polskich artystów.

W związku z tym, że naszą misją jest przybliżanie Wam sztuki, postanowiliśmy opisać pracę Krystiana “Trutha” Czaplickiego, który w swojej twórczości odwołuje się do osiągnięć Marcela Duchampa. Nazwisko może Wam nie mówić zbyt wiele, ale z pewnością znacie ten pisuar, na którym Duchamp podpisał się swoim pseudonimem, ustawił go w galerii sztuki i nazwał „Fontanna”. Był to rok 1917 i początek “ready mades”, czyli sztuki tworzonej z gotowych obiektów, opartej na pomyśle. Naukowcy uważają ten moment za początek sztuki współczesnej.

Krystian “Truth” Czaplicki, odwołując się do koncepcji “ready mades”, tworzy abstrakcyjne kolaże z gotowych obiektów. Słowo „abstrakcyjne” oznacza w tym kontekście, że pracom nie jest przypisane żadne znaczenie, są więc otwarte pojęciowo. Natomiast „kolaż” to połączenie kilku przedmiotów, które przez zestawienie ze sobą, zmieniają sens, czyli przestają być po prostu „manekinem”, a stają się tym, co podpowiada nasza wyobraźnia.

Cała Polska zadaje pytanie, co znaczy ta rzeźba prezentowana na plakacie. Wyjaśniamy!

Kompozycja pracy składa się z dwóch manekinów usytuowanych w pozycji pionowej. Większy przypomina kobiecą postać z brodą. Mniejszy, przytwierdzony w talii kobiecej sylwety pasem transportowym, przypomina postać dziecka. Nikt na targowisku, nie byłby zadziwiony tym widokiem, ponieważ spięcie taśmą jest właśnie sposobem transportowania tego rodzaju przedmiotów. Manekiny usytuowane są na metalowej, ażurowej podstawie z abstrakcyjnym motywem.

Dotychczas tę konkretną pracę prezentowano w publicznych instytucjach w Ostrawie (Plato) oraz Warszawie (Piktogram) na wystawach odwiedzanych przez tysiące ludzi. Najczęstszą występującą na obu tych wystawach interpretacją jest:

To wskazanie na problem samotnego macierzyństwa lub tacierzyństwa, gdzie współcześni rodzice muszą być i ojcem, i matką jednocześnie, zmagając się z trudem noszenia odpowiedzialności za dziecko.

Spotkać można się też z taką interpretacją:

Ta praca opowiada o bagażu doświadczeń z dzieciństwa, jaki dorośli ludzie muszą nieść ze sobą przez całe życie. Pozycja mniejszego manekina może wskazywać na sytuację szkolną, czyli związaną z dyscyplinowaniem. Możliwe, że człowiek reprezentowany przez większego manekina dopiero w dorosłym życiu może zacząć o sobie decydować i zastanawiać się, kim naprawdę jest.

lub jeszcze inną:

Metalowy element przypomina rybę atakującą ptaka. Coś bardzo dziwnego, bo z reguły ta sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie. Może to być wskazówka dotycząca odwrócenia standardowych ról, które przyjmujemy w społecznej hierarchii – mężczyzna może więcej niż kobieta, a kobieta więcej niż dziecko. Czyli to mogłoby być pytanie o rolę i podległość człowieka w społecznej hierarchii.

Przywołaliśmy te interpretacje, chociaż może być ich znacznie więcej, po prostu tyle, ile ich wymyślimy.

Czy ta praca mogła znaleźć się w przestrzeni publicznej? Tak i dlatego ją tam zaprezentowaliśmy. Czy może powodować dyskusję? Tak. Czy można mieć na ten temat odmienną opinię? Tak. Czy istnieje prawo, które pozwala na wolność artystyczną? Tak. Wychodzenie ze sztuką do publiczności i przestrzeni publicznych oraz pomaganie w jej zrozumieniu jest misją fundacji Art Transparent.

Zespół fundacji Art Transparent
Obejrzyj wystawy w wersji online: arttransparent.org/event/iron-man/
  • 14.05.2024 –Wywiad Magdy Podsiadły z Krystianem “Truthem” Czaplickim i Michałem Bieńkiem

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,142076,30950495,wystawa-zaatakowana-jako-promocja-pedofilii-autor-mocno-mnie.html

  • 4.05.2024 – List poparcia dla Art Transparent i artysty wystosowany przez Sekcję Polską Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA

Kraków-Warszawa-Poznań, 4 maja 2024

List poparcia dla Fundacji Art Transparent

Zarząd Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA wyraża kategoryczne potępienie dla sprawców wydarzeń, jakie w ostatnich dniach dotknęły pracowników Fundacji Art Transparent we Wrocławiu, współpracujących z nią artystów oraz dzieła na wystawie „Iron Man”, eksponowane na ulicy Szewskiej. Jednocześnie deklarujemy pełne poparcie dla działań Fundacji, która mierzy się z konsekwencjami bezwzględnej instrumentalizacji sztuki przez lokalnych działaczy politycznych, w tym z niszczeniem prac pokazanych w trakcie wspomnianego wydarzenia.

Fundacja Art Transparent, działając od dwudziestu lat, konsekwentnie wprowadza sztukę współczesną w pejzaż Wrocławia, kontynuując zaszczytne tradycje tego miasta, w tym te związane z działalnością Jerzego Ludwińskiego i neoawangardowych artystów. Głównym wydarzeniem tworzonym przez Fundację jest przegląd sztuki “Survival”, odbywający się co roku w innej wrocławskiej dzielnicy. Zaproszone artystki i artyści odnoszą się w nim do zasadniczych problemów ogniskujących refleksję o transformacji po 1989 roku w wielu polskich miastach, takich jak neoliberalne zarządzanie, postępowanie z dziedzictwem poniemieckim, koncepcje przestrzeni publicznej czy zjawisko tzw. patodeweloperki. Obok festiwalu Fundacja prowadzi także działalność całoroczną – prowadzi galerię i organizuje wiele wydarzeń artystyczno-edukacyjnych.

Dzisiaj Art Transparent spotyka się z mową nienawiści i hejtem, które osiągnęły taki stopień, że zakłócają wręcz poczucie osobistego bezpieczeństwa jej członków i pracowników. Prace Krystiana „Truth” Czaplickiego, eksponowane na wystawie „Iron Man”, w Galerii Szewska we Wrocławiu, zostały wykorzystane wbrew woli organizatorów i twórców w samorządowej kampanii wyborczej. Na wspomniane osoby i dzieła wylał się bezprzykładny internetowy hejt, następnie zaś zniszczono prace ustawione na ulicy Szewskiej. Naruszono sześć z dziewięciu nośników, na których znajdowały się fotograficzne prace Czaplickiego.

Oświadczamy, że nie ma naszej zgody na instrumentalne wykorzystywanie sztuki do celów politycznych. W Polsce stało się to już właściwie złą tradycją, że sztuka współczesna jest wykorzystywano jako cel ataków i prób wzbudzania niepokoju społecznego. Tymczasem wolność wypowiedzi artystycznej powinna stać się przedmiotem naszej wytężonej troski, ma bowiem zasadnicze znaczenie dla stanu naszej demokracji. Podobnie przestrzeń publiczna nie może stać się miejscem, gdzie fizycznie atakowane są opinie, z którymi nie zgadzają się zwolennicy niektórych opcji politycznych.

Wyrażamy solidarność z osobami tworzącymi Fundację i autorami wystawy „Iron Man”.

Zarząd Sekcji Polskiej AICA

  • 3.05.2024 – Karolina Plinta rozmawiała Michałem Bieńkiem i Alicją Patanowską w podcaście Godzina Szumu
  • 17.04.2024 – Karolina Bieniek i Krystian “Truth” Czaplicki opowiadają w TOKfm, co się dzieje
  • 25.04.2024 – Oświadczenie Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Rolą Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dalej jako WRDPP) jest opiniowanie działań dotyczących pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.
W związku z tym sprzeciwiamy się wobec działań, które dotknęły wrocławską organizację pozarządową – Fundację Art Transparent. 15 kwietnia 2024 wystawa “Iron Man” organizowana w Galerii na Szewskiej została zniszczona, a jej organizatorzy stali się ofiarami hejtu oraz pogróżek.
Odmienne gusta estetyczne lub światopogląd nigdy nie mogą być usprawiedliwieniem przemocy.
Protestujemy też przeciwko manipulacjom w mediach na temat działalności organizacji pozarządowych i organizacji kulturalnych, które nie tylko usprawiedliwiały przemoc, ale wręcz zachęcały do niej.
Sprzeciwiamy się również oczekiwaniu by władze samorządowe wpływały na działalność organizacji pozarządowych. Organizacje te wypełniają swoją misję między innymi realizując zadania publiczne. Zadania te są finansowane ze środków publicznych i służą całej społeczności. Organizacje pozarządową są niezależnymi podmiotami i mają prawo realizować te zadania zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem.
WRDPP wyraża wsparcie dla zespołu Fundacji Art Transparent, który w ostatnich dniach stał się obiektem nieakceptowalnych ataków.

  • 19.04.2024 – Mint Magazine komentuje z perspektywy wystawienniczej
  • 18.04.2024 – artykuł w “Gazecie Wyborczej Wrocław”, głosu udzieliła Karolina Bieniek
  • 17.04.2024 – Michał Bieniek i Krystian “Truth” Czaplicki rozmawiają z radiem 357, do audycji zaproszono też Aleksandra Chudzika z Mint Magazine oraz politologa

16.04.2024, 17:19

W związku z dewastacją galerii SZEWSKA i akcją hejterską, której jesteśmy ofiarą oraz obawą przed eskalacją sytuacji, w której wystawa „Iron man” traktowana jest bezrefleksyjnie i jako narzędzie, postanowiliśmy na czas trwającej kampanii zdemontować zdjęcia z galerii SZEWSKA.
W naszym odczuciu rolą sztuki nie jest uczestniczenie w politycznych zagrywkach. Do dyskusji o sztuce i sztuce w przestrzeni publicznej z chęcią wrócimy po wyborach.
W związku z obawą o życie i zdrowie osób z Zespołu fundacji Art Transparent, postanowiliśmy do odwołania zamknąć nasze galerie.

 

16.04.2024, 10:08

Chcieliśmy zaprosić Was dziś, abyście wracając z pracy obejrzeli i obejrzały zdjęcia prac Pawła Jacha i Krystiana Trutha Czaplickiego w galerii SZEWSKA. Niestety padliśmy ofiarą aktu wandalizmu po wczorajszej populistycznej i hejterskiej akcji na X. O której nie dowiedzielibyśmy się, gdyby nie wiadomość z Urzędu Miasta.

Nie jest to pierwszy raz, gdy galeria SZEWSKA została zdewastowana. Jest to jednak pierwszy, gdy wydarzyło się to w takiej skali – poważnie zniszczonych jest 6 z 9 nośników. Jesteśmy w trakcie odrywania się od naszych codziennych obowiązków, by udokumentować ten akt oraz zgłosić sprawę na Policję. Postaramy się naprawić nośniki, abyście znów mogli i mogły zobaczyć wystawę, obawiamy się jednak, że będzie to kosztowne i zajmie wiele dni.
Pragniemy też stanowczo powiedzieć, że poszanowanie strefy publicznej i wolności artystycznej jest chronione prawem. Nie zgadzamy się na niszczenie prac artystycznych, nie zgadzamy się na niszczenie miejsc publicznych. Obiekcje, uwagi, wątpliwości można wyjaśnić kulturalną debatą.
O czym opowiada prezentowana w galeriach wystawa „Iron Man”, pisała nasza znakomita kuratorka, malarka, profesor we wrocławskiej ASP Anna Kołodziejczyk. Tekst jest dostępny w formie planszy w galerii SZEWSKA oraz na naszej stronie: www.arttransparent.org/event/iron-man/