„Nigredo” / wystawa Dy Tagowskiej w galerii Mieszkanie Gepperta

28 kwietnia (czwartek) 2011, godz.18:00 “Nigredo” – wernisaż wystawy malarstwa Dy Tagowskiej.
Wystawę można oglądać od 28 kwietnia do 20 maja, w środy czwartki i piątki w godzinach 16:00-19:00.

plakat


Dy Tagowska odwołuje się w swojej twórczości do mitologii, mistyki i religii. W wystawie „Nigredo” używa motywów zaczerpniętych z wiedzy tajemnej alchemików i przepisuje złożoną symbolikę ich ezoterycznej wiedzy, w której czerń (nigredo) jest barwą Tiamat, pierwotnej nocy i matki świata. Nigredo jest też fazą rozkładu albo rozpuszczenia, czyli procesu niezbędnego na drodze do rozwoju, odkupienia i doskonałości . Tiamat (podobnie jak mroczny Saturn-Kronos) jest więc dla alchemików punktem wyjścia – podstawą i substancją przemiany. 

Tagowska opowiada uniwersalne historie: stara się wyrazić uwikłanie w płeć i w tożsamość oraz zrozumieć zagadkę opozycji i współistnienia tego, co duchowe i tego, co materialne (oraz tego, co męskie i tego, co kobiece). Baśń zatytułowana „Nigredo” to opowieść o początku drogi, o zniszczeniu i rozpuszczeniu – o wszechogarniającej Czerni, bez której nie może narodzić się to, co świetliste. To historia, która rozgrywa się w miejscu intymnym, a więc nie w pełni wyrażalnym. To wreszcie wariant alchemicznego marzenia o doskonałej wiedzy i androgynicznej pełni zawartego w obrazie przeobrażenia pośledniej substancji (ołów) w substancję doskonałą (złoto).

[Michał Bieniek]

——————————

Daniela Tagowska “Nigredo” 28.04 – 20.05
Galeria czynna jest od środy do piątku w godzinach od 16 do 19.
Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach galerii Mieszkanie Gepperta jest bezpłatny.