Narratives of Closeness and Distance from Central‐Eastern Europe and South‐Eastern Africa

– a Multicontextual Patchwork

Czytaj e-publikację

W ramach projektu “Deconfining Arts, Culture and Politics in Europe and Africa”, Fundacja ART TRANSPARENT, PRO PROGRESSIONE i Muzeum Historii Kobiet w Zambii mają przyjemność ogłosić długo oczekiwaną e-publikację:

NARRATIVES OF CLOSENESS AND DISTANCE FROM CENTRAL-EASTERN EUROPE AND SOUTH-EASTERN AFRICA – A MULTICONTEXTUAL PATCHWORK

redakcja: Urszula Markowska-Manista i Natasha Omokhodion-Kalulu Banda.

Przez połączenie artystów, naukowców i praktyków kultury, badając wspólne punkty i powiązania w międzykontynentalnej historii, pamięci, sztuce, nauce oraz pięknej literaturze, publikacja poszukuje innowacyjnych sposobów spojrzenia na to, co bliskie i odległe, jednocześnie eksplorując świat Europy Środkowo-Wschodniej oraz Afryki Południowo-Wschodniej.


Autorzy: Karolina Bieniek, Paulina Brelińska-Garsztka, Shilika Chisoko, Chiteu Kasongo, Kamil Kawalec, Urszula Markowska-Manista, Karolina Marcinkowska, Mwaka Siluonde, Nyimbili Suzyika, Klara Wojtkowska
Wydawczyni: Art Transparent
Współwydawca: Pro Progressione Kft.
Korekta: Ian Maloy
Tłumaczenie: Karol Waniek
Projekt graficzny: Oleg Šuran

https://www.youtube.com/watch?v=O8cv6n5O218&ab_channel=ArtTransparent

Zapraszamy na festiwal AfryKamery, w ramach którego odbędzie się premierowe spotkanie dotyczące najnowszej publikacji “Narratives of Closeness and Distance from Central-Eastern Europe and South-Eatern Africa – a Multicontextual Patchwork”.

W wydarzeniu wezmą udział redaktorki i autorx tekstów zamieszczonych w e-publikacji. 

Spotkanie poprzedzi rozmowa z kuratorką Małgorzatą Miśniakiewicz, która opowie o doświadczeniach osób biorących udział w rezydencji artystycznej w Tanzanii, zakończonej w lutym tego roku.

Spotkanie poprowadzą: dr Karolina Bieniek, dr Urszula Markowska-Manista

link do wydarzenia

Spotkanie premierowe
obejrzyj dokumentację

 

Projekt „Deconfining arts, culture and policies in Europe and Africa (DECONFINING)” jest dofinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Zadanie pt. „Deconfining – sztuka, kultura, polityka w Europie i Afryce“ dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu Promesa dla Kultury.

  • wartość dofinansowanie: 340 024,56 zł
  • całkowita wartość zadania: 1 111 818,37 zł