Najqueerowsza potrzeba zabawy

wystawa w galerii Szewska

Wystawa skomponowana z materiałów stworzonych w trakcie warsztatów przeprowadzonych na rzecz współpracy ze społecznością queerową w Szczecinie.

“Najqueerowsza potrzeba zabawy” to wytwór wyobraźni. Publikacja dokumentuje potrzeby queerowej młodzieży, które nie wynikają z frustracji, które nie są smutnymi westchnieniami jakie życie mogłoby być. To wynikający z realnej potrzeby odczuwania przyjemności poemat o pojmowaniu świata, odbieraniu go we wszystkich jego kolorach, fantazjowaniu o nim i smakowaniu go na własnych zasadach. O byciu z innymi, spędzaniu wspólnie czasu, śmianiu się i dzieleniu doświadczeń. Tego nam właśnie potrzeba. Najbardziej potrzebujemy zabawy.

Więcej o projekcie i działaniach Piotra Michalskiego:
tutajWystawa czynna całodobowo
01.03-22.03
Galeria Szewska
ul. Szewska 27, 50-139 Wrocław

 

Zin: “Najqueerowsza potrzeba zabawy”
(wersja elektroniczna)

Redakcja: Piotr Michalski

 

Projekt jeswspółfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

/

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

 

 

 

 

Wystawa „Najqueerowsza potrzeba zabawy” realizowana w Galerii Szewska jest dofinansowana przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia. www.wroclaw.pl