Młodzież w Europie

projekt Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu

„Młodzież w Europie” to projekt przygotowany przez Fundację Art Transparent na zamówienie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.

Biorą w nim udział wybrani uczniowie trzech dolnośląskich szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie, Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie oraz Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie.

Od października 2016 do stycznia 2017 w szkołach przeprowadzane są warsztaty, których uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę m.in. na temat Unii Europejskiej, migracji w kontekście praw człowieka czy wolności wypowiedzi artystycznej. Poznają także podstawy tworzenia reportaży radiowych. Każda grupa ma za zadanie przygotować własny reportaż związany z tematyką migracji i wielokulturowości.

“Młodzież w Europie” jest to kolejny projekt z zakresu edukacji rozwojowej przeprowadzony przez Fundację Art Transparent, w ramach którego Fundacja realizuje swoje cele statutowe, które odnoszą się nie tylko do promocji najnowszej sztuki, ale także edukacji obywatelskiej.

Więcej informacji: mlodziez_w_europie_folder_promocja

28 listopada 2016 roku (poniedziałek) w Barbarze (Infopunkcie Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016) odbędzie się spotkanie w ramach projektu „Młodzież w Europie”, prowadzonego na zamówienie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu przez Fundację Art Transparent.

W spotkaniu wezmą udział zarówno uczniowie trzech dolnośląskich szkół uczestniczących w projekcie „Młodzież w Europie” (I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie, Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie oraz Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie), a także wrocławskie szkoły biorące udział w programie „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego”.

Wydarzenie to da młodzieży możliwość poznania się, wymiany poglądów oraz nawiązania kontaktów. Będzie także okazją, by spotkać się z Lidią Geringer de Oedenberg (Posłanką do Parlamentu Europejskiego) czy Łukaszem Kemparą (dyrektorem Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu). Pozwoli ugruntować wiedzę z zakresu struktury Unii Europejskiej, zaprezentować możliwości stwarzane przez instytucje unijne oraz zachęcić młodych ludzi do działań wykraczających poza ramy samego projektu „Młodzież w Europie”.

Wyjątkową część stanowić będzie wystąpienie włoskiej artystki Alessandry Ferrini (uczestniczki Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016) oraz producenta radiowego Marca Stefanelli. Alessandra Ferrini, zajmująca się także edukacją artystyczną, poprowadziła w październiku i listopadzie warsztaty dla uczniów biorących udział w projekcie „Młodzież w Europie”. Wraz z Markiem Stefanelli opowie o zaangażowanym społecznie projekcie artystycznym „Ghetto Relay”, w którym Ferrini oddała głos nielegalnym imigrantom, zmuszonym przez mafię do pracy na plantacjach pomidorów w południowych Włoszech.

Koordynatorka A-i-R Wro Berenika Nikodemska opowie natomiast o przykładach sztuki zaangażowanej społecznie, przedstawiając projekty artystów, którzy uczestniczyli w Programie Rezydencji Artystycznych we Wrocławiu.

Ponadto spotkaniu towarzyszyć będzie projekcja filmu „Mediterranea” (reż. Jonas Carpignano), nominowanego do nagrody filmowej Parlamentu Europejskiego LUX w 2015 roku. Opowiada on o dwóch mężczyznach, którzy wyruszają w niebezpieczną podróż z Afryki do Włoch, aby odnaleźć lepsze życie. Z jednej strony będzie to zatem głos w dyskusji, do której Ferrini zaprasza poprzez swój projekt, a z drugiej – znakomity przykład działań Parlamentu Europejskiego, który dzięki Nagrodzie LUX wyróżnia filmy opowiadające o wartościach bliskich wszystkim Europejczykom oraz poruszające istotne dla nich kwestie, takie jak na migracja.

projekt graficzny: Karolina Dzimira-Zarzycka

plakat w wersji pdf: mlodziez_w_europie_spotkanie_28-11-16-_plakat

 

 

Podczas warsztatów, przeprowadzonych od października 2016 do stycznia 2017 w ramach działania “Młodzież w Europie”, uczestnicy projektu mieli okazję pogłębić swoją wiedzę m.in. na temat Unii Europejskiej, migracji w kontekście praw człowieka czy wolności wypowiedzi artystycznej a także poznali podstawy tworzenia reportaży radiowych. Każda grupa miała za zadanie przygotować własny reportaż związany z tematyką migracji i wielokulturowości. 

Zapraszamy do dosłuchania efektów pracy młodzieży z Dzierżoniowa, Wołowa i Żmigrodu!

 

materiały przygotowane przez młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie:

“Skąd Państwo pochodzą?”


“Syberia”

“Pochodzenie”

 

materiały przygotowane przez młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie:

“Co sądzisz o uchodźcach?”

“Sonda”

 

materiały przygotowane przez młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie:

“Każdy ma swoją historię”

“Reemigracja”