Konkurs na realizacje artystyczne: 14. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL

KONKURS: 14. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL
24 – 28 czerwca 2016
hala Fabryki Automatów Tokarskich (FAT HACO), ul. Grabiszyńska 281, Wrocław
Czas trwania konkursu: do 31 marca 2016
zgłoszenia: survival.konkurs@gmail.com

Przegląd Sztuki SURVIVAL jest realizowanym od 14 lat interdyscyplinarnym wydarzeniem artystycznym, prezentującym sztukę współczesną w nietypowych przestrzeniach Wrocławia.
W 2016 roku Przegląd Sztuki SURVIVAL odbędzie się pod hasłem „Warsztat pracy” w jednej z zabytkowych hal Fabryki Automatów Tokarskich (FAT), wybudowanej w 1934 roku. W tym roku mamy więc do czynienia z sytuacją nietypową – SURVIVAL, który przez ostatnie lata odbywał się w opuszczonych miejscach, w tym roku wkracza w przestrzeń aktywną, podporządkowaną trybowi pracy i regulaminom BHP. Mimo że wybrana hala została wyłączona z użytku, znajduje się w centrum działającej fabryki automatów tokarskich, w otoczeniu czynnych i tętniących życiem hal produkcyjnych.
Idea 14. edycji SURVIVALU będzie związana z tematem szeroko rozumianej pracy, a także z towarzyszącymi temu pojęciu zagadnieniami, takimi jak przemysł, produkcja czy technologia. Hasło tegorocznej edycji – związek frazeologiczny „warsztat pracy” – może odnosić się zarówno do miejsca wykonywania pracy, jak i do specyficznych technik i narzędzi używanych w danym zawodzie. Dlatego tematyka tegorocznego Przeglądu krążyć będzie wokół haseł, takich jak: metodyka pracy, rzemiosło, dyscyplina, jakość, precyzja, proces, czy też warsztat i jego tajniki.
Fabryczny charakter przestrzeni FATU stanowić będzie inspirację zarówno dla artystów, jak i kuratorów Przeglądu, a także umożliwi zapoczątkowanie debaty m.in. na temat zmian zachodzących w przemyśle na przestrzeni wieków i wpływu tych zmian na społeczeństwo oraz rozwoju kultury i sztuki w erze poprzemysłowej.
Podczas SURVIVALU pogłębione zostaną także wątki związane z produkcją seryjną, (masową) czy powtarzalnością w odniesieniu zarówno do życia codziennego, jak i do sfery sztuki i współczesnej kultury. Ważnym będzie także temat architektonicznego dziedzictwa industrialnego, jego rewitalizacji i współczesnych zastosowań.
Wreszcie, kontekst 14. edycji SURVIVALU będzie stanowił okazję do zastanowienia się nad tym, jak we współczesnym społeczeństwie postrzegany jest zawód artysty.

Fundacja ART TRANSPARENT zaprasza artystów do przesyłania prac, które będą się odwoływać do hasła konkursowego 14. edycji SURVIVALU, do zaproponowanej przez kuratorów Przeglądu tematyki oraz do specyfiki miejsca.
Szczególnie zachęcane do udziału w konkursie są grupy artystyczne, które zaproponują realizacje artystyczne wykonywane zespołowo, w nawiązaniu do tematu produkcji taśmowej.
Artyści mają czas na składanie swoich propozycji do 31 marca 2016 roku na adres: survival.konkurs@gmail.com. Po tym terminie kuratorzy SURVIVALU wybiorą projekty do realizacji w zaproponowanej przestrzeni.

projekt: Łukasz Paluch / anoMalia art studio