Komunikat o miejscu i czasie ogłoszenia wyników

Konkursu na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu

Informujemy, iż publiczne ogłoszenie wyników Konkursu na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu odbędzie się dnia 8. lipca 2020 roku o godzinie 15:30.

W związku z utrzymującym się stanem pandemii i związanym z tym reżimem sanitarnym informujemy, iż ogłoszenie wyników odbędzie się bez udziału publiczności, a będzie transmitowane na żywo w Internecie na fanpage’u Organizatora Konkursu: https://www.facebook.com/FundacjaArtTransparent

Ogłoszenie wyników będzie tłumaczone na PJM.