KATALOG 20. Przeglądu Sztuki SURVIVAL

Prezentujemy katalog podsumowujący jubileuszową odsłonę Przeglądu w dawnym szpitalu Betania.

ZOBACZ ONLINE

Piguła jako symbol wyboru i zmiany relacji jednostki wobec otaczającej rzeczywistości sięga co najmniej wieku. W internetowym języku bycie „spigułowanym/spigułowaną” oznacza też polityczne przebudzenie. Ideologia ujęta w farmakologicznej symbolice sugeruje korporealną relację, w której przyjęcie określonego światopoglądu oznacza jego dosłowne wcielenie.

Nie tylko powszechność, ale też systematyczny wzrost liczby osób przyjmujących substancje psychoaktywne bywa rozpoznawany jako symptom i skutek zmian społeczno-politycznych oraz przemian technologicznych i systemowych. Historia legalizacji i kryminalizowania poszczególnych substancji psychoaktywnych stanowi istotne świadectwo przemian kulturowych, społecznych i politycznych.

W swoich niedawnych analizach rave’u McKenzie Wark zaproponowała koncepcję „ketaminowego femunizmu” [ketamine femmunism]. Paradoksalnie więc poszukiwanie przestrzeni radykalnych możliwości i potencjalnych form wspólnotowości wiąże się dziś z substancją, której działanie opiera się na osłabieniu transmisji do mózgu bodźców zewnętrznych. Dysocjacja, wiodąca do depersonalizacji i poczucia odrealnienia, okazuje się tu nie tylko odwróceniem spojrzenia od rzeczywistości. Być może nakreśla to nowy model relacji; być może to tylko kolejny sus w głąb króliczej nory.

ZAMÓW KATALOG

artystki i artyści: Laia Abril, Krystian Truth Czaplicki, Volkan Diyaroglu, Pablo Ramírez González, Maja Janczar, Kamil Kak, Monika Karczmarczyk, Dana Kavelina, Maksym Khodak, Alina Kleytman, Adam Kozicki, Agata Lankamer, Katarzyna Malejka, Magdalena Mądra, Martyna Modzelewska, Horacy Muszyński, Małgorzata Mycek, Adam Nehring, Iwona Ogrodzka, Zofia Pałucha, Valentina Petrova, Przemysław Piniak, Katarzyna Podpora, Martyna Poznańska, Aleksandra Przybysz, Jakub Rokita, Anna Scherbyna, Jarosław Słomski, Aleksander Sovtysik, Kuba Stępień, Kamil Subzda, Tytus Szabelski, Sofia Topi, Daniela Weiss, Katarzyna Wyszkowska, xyckshyt, Rafał Żarski

dyrektor przeglądu | director of the review:
Michał Bieniek
kuratorzy i kuratorki | curators:
Michał Bieniek, Daniel Brożek, Anna Kołodziejczyk,
Małgorzata Miśniakiewicz, Ewa Pluta

wydawca katalogu | publisher of the catalogue: Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, 50-069 Wrocław redakcja | editing: Michał Bieniek
autorzy i autorki tekstów | authors of texts: Michał Bieniek, Daniel Brożek, Anna Kołodziejczyk, Veronika Krülle Kotoučová, Zuzana Kupcová, Małgorzata Miśniakiewicz, Łukasz Moll, Ewa Pluta, Andrea Simon
korekta | proofreading: Anna Gądek
tłumaczenie | translation: Karol Waniek
projekt graficzny | design: Łukasz Paluch, AnoMalia art studio
fotografie | photographs: Małgorzata Kujda
katalog złożony krojem pisma | typeface used in the catalogue: Simplon © Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej 2022 978-83-960088-2-4

Projektowi towarzyszą cztery publikacje mapujące społeczne konteksty praktyk artystycznych i instytucjonalnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej.

dofinansowano ze środków | financed by: Gmina Wrocław | Municipality of Wrocław, www.wroclaw.pl

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w ramach projektu „UNLEARNING — 20 years of art for social change in the V4 region”

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.