Fundacja delegatką EaP CSF

Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego / Eastern Partnership Civil Society Forum na cykl 2024-2026

Z radością informujemy, że fundacja Art Transparent, została wybrana jako delegatka do Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego / Eastern Partnership Civil Society Forum na cykl 2024-2026. Nasza reprezentantka Karolina Bieniek będzie pracować w Grupie Roboczej “Contacts between People”!

Spośród 478 zgłoszeń z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej wybrano 155 organizacji, w tym naszą. To ogromne wyróżnienie i szansa na intensywną współpracę z innymi organizacjami na arenie międzynarodowej.

„W niestabilnych czasach, w jakich przyszło nam żyć i pracować, budowanie relacji między członkiniami społeczeństwa obywatelskiego ma szczególny sens” – Karolina Bieniek

Pierwsze spotkanie naszej grupy roboczej odbędzie się 24 i 25 czerwca. Czekają nas dwa lata pełne możliwości współpracy, wymiany doświadczeń i aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu polityki na poziomie europejskim.

Dziękujemy EaP CSF za zaufanie i możliwość reprezentowania społeczeństwa obywatelskiego w tak ważnym forum.

Eastern Partnership Civil Society Forum (EaP CSF) to największa organizacja parasolowa zrzeszająca NGO z regionu Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, współpracująca z ponad 1000 organizacji. Jej celem jest promocja integracji europejskiej oraz wspieranie reform i przemian demokratycznych w sześciu krajach Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainie. EaP CSF zapewnia aktywny udział społeczeństwa obywatelskiego w planowaniu, monitorowaniu i wdrażaniu polityki Partnerstwa Wschodniego w dialogu z decydentami z UE i EaP. Inicjatywa ta ma na celu zbliżenie sześciu wschodnich sąsiadów do Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat polityki Partnerstwa Wschodniego można znaleźć tutaj.