Ewa Zwarycz, „Rozbite lustro”

Zapraszamy na wystawę wrocławskiej artystki Ewy Zwarycz w ulicznej galerii Szewska (02.07-20.08) i galerii Mieszkanie Gepperta (15.07-19.08).

 

Istotą projektu Ewy Zwarycz jest sfera emocji i psychiki, stanu depresji i zmagania się z nim, utraty sił życiowych i witalności, związane z tym poczucie osamotnienia i wyobcowania oraz sposobów radzenia sobie z nimi, wreszcie lęk przed brakiem akceptacji społecznej w kreowanym przez media świecie ludzi zdrowych i szczęśliwych.

Rozbite lustro Ewy Zwarycz to cykl prac, w których artystka rozlicza się ze swoją dotychczasową twórczością, a także podejmuje wątek życiowego doświadczenia, rozumianego zarówno jako bagaż, jak i tworzywo.

Obiekt 49 873, styropian, szpilki, wideo

Tworzywo, budulec, materia jako nośnik znaczeń i przedmiot przemian stają się w ujęciu Zwarycz metaforą nieskończonego labiryntu, w którym gubi się, odnajduje i buduje indywidualna tożsamość. Labiryntu pełnego korytarzy, które – gdy spojrzeć z pewnej perspektywy – układają się we wzór sieci, woalki lub kolczugi, a więc czegoś, co z jednej strony chroni, z drugiej zaś – może stać się narzędziem autoopresji. Nie powinno więc dziwić, że budulcem sieci-pancerza, powielanym niemal w nieskończoność, jest szpilka, która kłuje, rani i w swej masie tworzy ogromny ciężar.

Woala, rysunek, wydruk na płótnie, szpilki, 30×40 cm, detal

Autoportret i motyw domu to także figury przemian. Fragmenty starych, nielubianych obrazów układają się w widmowy wizerunek, próbujący uchwycić to, co było, jest i być może będzie. Bryły przywołujące kształt rodzinnego domu artystki, powstałe – ponownie – ze sprasowanych starych i niechcianych płócien, ale także z popiołu, ostatniego stadium zapisanych na papierze wspomnień i ważnych niegdyś przedmiotów, mimo niewielkich rozmiarów stają się ciężkie jak pomniki: rozczarowania, gniewu i nostalgii, wreszcie akceptacji.

obiekt ze starych płócien, klej, 30x17x18 cm

Rozbite lustro to kalejdoskop powidoków, mgnień i niemożliwych całości. Podjętych i niepodjętych wyzwań, pozornie drobnych zranień i żmudnych uświadomień. To także zabieg alchemiczny, w którym wciąż i od nowa wykuwa się z materii codzienności coraz to bardziej szlachetne stany skupienia.

Galeria Szewska:

Projekt dofinansowany przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Na ekspozycję składać się będzie dokumentacja obiektów i rzeźb materiałowych, w których dobór materiału jest najważniejszym budulcem znaczeń.

Galeria Szewska
Szewska 27, 50-139 Wrocław
godziny otwarcia: całodobowo
kontakt: p.rogowski@arttransparent.org

Galeria Mieszkanie Gepperta:

Na ekspozycję składać się będą obiekty, w których dobór materiału jest najważniejszym budulcem znaczeń.

Galeria czynna jest w poniedziałki, środy i czwartki między 15:00 a 18:00. W związku z trwającą sytuacją epidemiczną obowiązują zapisy: zapisy@arttransparent.org.

Galeria Mieszkanie Gepperta
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, 50-069 Wrocław
godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek 15:00-18:00
obowiązują zapisy: zapisy@arttransparent.org
kontakt: fundacja@arttransparent.org

fot. Małgorzata Kujda

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

05.08.2021 | 15:00-18:00 – oprowadzanie kuratorskie z Michałem Bieńkiem

09.08.2021 | 13:00 – BAW! Baby Art Walk – spotkanie z artystką Ewą Zwarycz dla rodziców i opiekunów z dziećmi

09.08.2021 | 15:00 – SAW! Senior Art Walk – spotkanie z artystką Ewą Zwarycz dla seniorek i seniorów

UWAGA! Prosimy o kontakt na adres: zapisy@arttransparent.org

przeczytaj Artist Talk: rozmowa z Ewą Zwarycz

Ewa Zwarycz

Artystka wizualna, malarka, edukatorka.

Porusza się w obszarach różnych mediów: głównie malarstwa, tworzy także ilustracje oraz instalacje i obiekty. Jej zainteresowania artystyczne oscylują wokół zagadnień spychanych na społeczny i kulturowy margines, tego, co odrzucane, wypierane i niewygodne, sfery tabu. Podejmuje tematykę relacji międzyludzkich oraz psychiki człowieka i jego istnienia w świecie, także tym wirtualnym, z naciskiem na social media, reklamę, wizerunek i współczesne kategorie piękna. 

Absolwentka Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2007). Ukończyła także trzyletnie studia zawodowe na Uniwersytecie Opolskim na kierunku Edukacja Artystyczna. (1999-2002). 

Stypendystka Prezydenta Wrocławia (2020), Marszałka Województwa Dolnośląskiego (2008) i Burmistrza Strasburga (Francja, 2006). 

Uczestniczka Rezydencji Artystycznej w Plovdiv w Bułgarii, w ramach programu rezydencyjnego Plovdiv2019 European Capital of Culture (2018), wizyty studyjnej w Rzymie, (Kultura Mobilna, Artist In Residence Program AIR Wro, 2017), Rezydencji Artystycznej w Kulturdrogerie w Wiedniu (2015) oraz wymiany studenckiej Socrates-Erasmus w Ecole Superieure Des Arts Decoratifs De Strasburg, Francja (2006). 

Jest autorką kilku wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, brała także udział w licznych wystawach zbiorowych oraz przeglądach sztuki i sympozjach. 

Od 2018 roku tworzy we Wrocławiu inicjatywę artystyczną Punkt Widzenia, gdzie przygotowuje i prowadzi cykliczne zajęcia i warsztaty, skupiając się głównie na pracy z kobietami.

Projekt współfinansowany ze środków pochodzących ze stypendium Miasta Wrocławia

Zadanie publiczne pt. „PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ „OTWARTA PRACOWNIA GEPPERTA” – Otwarta Pracownia Gepperta 2021” jest współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław | www.wroclaw.pl