Projekty rezydencyjne Europa–Tanzania

Na 22. Przeglądzie Sztuki SURVIVAL

Fundacja Art Transparent (Wrocław) i Nafasi Art Space (Dar es Salaam, Tanzania) – w ramach czteroletniego projektu „Deconfining” finansowanego przez Unię Europejską – zorganizowały rezydencje badawcze dla osób artystycznych z Polski i Afryki, specjalizujących się w sztuce wideo. Celem rezydencji jest wspieranie relacji między twórcami i praktykami sztuki i kultury w obu regionach. W niedzielę 23 czerwca od godziny 15:00 do 18:00 w Klubie Festiwalowym będzie można zapoznać się z projektami rezydencyjnymi.

Czeska osoba artystyczna Lindi Dedek, angażując badania artystyczne site-specific, skupia się na temacie drzewa Mpingo, wykorzystywanego między innymi do tworzenia rzeźb Makonde, czy w medycynie naturalnej. Można je spotkać pod inną nazwą – Dalbergia, czarnodrzew. Obecnie przez nadmierną eksploatację Dalbergia jest gatunkiem zagrożonym. Drzewo Mpingo staje się dla artystki punktem wyjścia do rozwijania nowych metodologii twórczych pozwalających uwzględnić ekologiczne i ekonomiczne perspektywy postkolonialne w sposób wrażliwy i krytyczny.

Pochodząca z Kenii Naitiemu Nyanjom będzie podążać za śladami tradycji i rytuałów, ujawniając, jak elementy takie jak taniec, muzyka, sztuka, jedzenie i symbolika przekraczają granice geograficzne. Zestawiając sceny z polskich tradycji, ceremonii, potraw, architektury i przyrody z tymi z afrykańskich plemion, w szczególności ludu Masajów, bada możliwości międzykulturowego zrozumienia i jedności, zarazem celebrując unikalne przejawy obu kultur.

Naitiemu Nyanjom, fot. Adrian Jankowiak

Pochodzący z Polski Jan Moss od 2018 roku większość swojej kreatywnej energii i wysiłków wkłada w promowanie współczesnej kultury afrykańskiej w Polsce i innych krajach europejskich. Regularnie współpracuje z ugandyjską wytwórnią Nyege Nyege Tapes. W ramach projektu Deconfining współpracować będzie z tanzańskimi artystami singeli. W swojej pracy stara się pomagać w dekonstrukcji szkodliwych stereotypów, udowadniać, że wyimaginowane różnice między kulturami i gospodarkami są mocno przesadzone i często nierealne.

Egalitarność tańca jest głównym tematem pracy pochodzącego z Ugandy Mosesa “Teflona” Kizzy. Współpracując z poruszającym się o kulach tancerzem i inspirując historią swojego brata, “Teflon” stara się odpowiedzieć na fundamentalne pytania dotyczące tańca – o prawo do oceny, rolę społeczną i kulturową oraz funkcję w życiu każdego człowieka.

W swojej praktyce artystyczno-badawczej Michalina Musielak (Polska) poszukuje alternatywnej produkcji wiedzy poprzez interakcję z lokalnymi osobami bohaterskimi, artystycznymi i badackimi. Eksperymentalny film dokumentalny Musielak dotyczy budowy ośrodka opieki dziennej (DCC) w Dakawie w Tanzanii jako przykładu wielowarstwowych form solidarności, skupia się na perspektywie opieki/troski.

Kora lecznicza prezentowana przez tradycyjnego uzdrowiciela Maasai, dzięki uprzejmości Naitiemu Nyanjom
Kora lecznicza prezentowana przez tradycyjnego uzdrowiciela Maasai, dzięki uprzejmości Naitiemu Nyanjom

Pochodząca z Tanzanii Josephine Kiaga w swoim projekcie koncentruje się na ubóstwie menstruacyjnym. Jej projekt polega na wypełnieniu luki między kulturami, która pozwala na przecięcie się, rozkwit nowego zrozumienia siebie nawzajem, doceniając zarówno nasze różnice, jak i podobieństwa. Historia, którą chce opowiedzieć, wykorzystuje metaforyczne obrazy, aby podkreślić uprzedzenia społeczne wobec osób, które miesiączkują.

DECONFINING to czteroletni projekt finansowany przez Unię Europejską, umożliwiający nawiązanie kontaktów praktykom kultury, osobom artystycznym, decydentom oraz odbiorcom sztuki z dwóch kontynentów – Europy i Afryki. Ma na celu lepsze zrozumienie wzorców ograniczeń (społecznych, politycznych i ekonomicznych) w międzykontynentalnej współpracy artystycznej i kulturalnej z różnych punktów widzenia, a także zbadanie i wypracowanie nowych sposobów (polityk) takiej współpracy oraz zapewnienie lepszego dostępu do informacji w obszarze międzykontynentalnej mobilności i współpracy.

 

Projekt „Deconfining arts, culture and policies in Europe and Africa (DECONFINING)” jest dofinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 

Zadanie pt. „Deconfining – sztuka, kultura, polityka w Europie i Afryce“ dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu Promesa dla Kultury.

  • wartość dofinansowanie: 340 024,56 zł
  • całkowita wartość zadania: 1 111 818,37 zł