DemArt w galerii SZEWSKA

Na Brochowie powstanie mural i fundacja Art Transparent przesyła życzenia

W ramach projektu DemArt IICCA w galerii Szewska prezentujemy wystawę popularyzującą praktykę demokratycznego zamawiania sztuki oraz wybrane działania fundacji Art Transparent, które prezentują sposoby na włączanie lokalnych społeczności do praktyk kulturalnych.

Celem programu DemArt IICCA jest demokratyzacja praktyk finansowania i zamawiania dzieł sztuki poprzez włączenie do tego procesu lokalnych społeczności z ich potrzebami w zakresie kultury. Projekt ma zwrócić uwagę jednostek samorządów lokalnych i innych organizacji odpowiedzialnych za kulturę na potrzeby społeczności, w której funkcjonują.

Przy tym projekcie z Art Transparent współpracowały trzy osoby komisarskie wybrane z otwartego naboru. One z kolei na podstawie artystycznego otwartego naboru wytypowały do dalszej pracy trzy projekty. Spośród tych trzech propozycji dzieł zaprojektowanych specjalnie dla Brochowa i po odbyciu konsultacji z osobami tam mieszkającymi, zespół komisarski wybrał do realizacji zwycięską koncepcję.

Organizator: Międzynarodowy Instytut Wspólnotowego Mecenatu Sztuki

Projekt jest realizowany we współpracy Art Transparent, New Theatre Institute of Latvia, Bethlen Theater.

Projekt „Democratising art commissioning by involving local communities” (DemArt) jest dofinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 

Zadanie pt. „DemArt Dolny Śląsk – społeczne zamawianie sztuki w lokalnej przestrzeni publicznej” jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.