Debiuty w Mieszkaniu Gepperta w ramach TIFF Festival

TIFF Festival // 24 Hours of Photography

W ramach tegorocznej edycji TIFF Festival, w galerii sztuki współczesnej Mieszkanie Gepperta, zaprezentowane zostaną dwa projekty wyłonione w otwartym konkursie sekcji Debiuty.


„Fotostruktura” to projekt Łukasza Filaka ukazujący formalną stronę fotografii za pomocą instalacji świetlnych. Jest przede wszystkim konceptualną próbą przedstawienia tego medium bez jego obecności. Zmieniony jest sam nośnik obrazu; płaski obraz nie przedstawia widzowi treści, tylko zaprasza do wniknięcia w jego strukturę jeszcze z przed naciśnięcia spustu migawki. Główną rolę pełni tutaj światło – niezbędny składnik obrazu – będący zarazem
spoiwem wiążącym zestawione ze sobą obiekty i instalacje.
Z kolei projekt „Sacred Defense” Wawrzyńca Kolbusza osadzony jest w powojennej rzeczywistości konfliktu Iracko-Irańskiego (1980-1988). Dotyczy społecznej i politycznej przydatności tworzenia symulakrów wojny, oraz ich zastosowania w propagandzie, tak amerykańskiej jak i irańskiej. Seria fotografii pokazuje m.in. miasteczko filmowe wybudowane tylko w celu kręcenia filmów wojennych; a zatem jest przestrzenią, która istnieje jedynie aby stać sie obrazem wojny. Zwiedzamy także muzea, które przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii tworzą całkowitą iluzję warunków wojennych. Spotykamy społeczeństwo, które lecząc wojenne traumy, zmienia swój własny, fizyczny obraz bijąc rekordy świata w ilości operacji plastycznych nosa.

Wernisaż: 05.09.2014, godz. 21.30 / domofon od podwórza
Czas trwania wystaw 05.09- 15.09.2014 / galeria czynna: wtorki, czwartki i piątki od godz. 16 do 19
Więcej informacji o programie festiwalu: tiffcollective.pl

Łukasz Filak urodził się 1989 r. w miejscowości Żory. Wczesne lata dziecięce do ukończenia szkoły podstawowej spędził zgłębiając tajniki muzyki, grając na instrumentach klawiszowych oraz saksofonie. Okres gimnazjalny jest przejawem interesowania się kabaretem i aktorstwem niskich lotów. Dopiero czas licealny pozwolił mu otrząsnąć się z ułudy zwanej “któregoś dnia będę”, kiedy zaczął tworzyć pierwsze fotografie. Zaczął studiować filologię francuską na Uniwersytecie Śląskim. W trakcie trwania studiów kontynuował zaocznie naukę fotografii na Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Po dwóch latach kompilacji edukacji wyższej, zdał sobie sprawę z marności położenia i zdaje w 2011 roku do Łódzkiej Szkoły Filmowej na kierunek: fotografia. Jest to czas, który diametralnie zmienił jego sposób widzenia na rodzaj czucia fotografii.

Łukasz Filak "Fotostruktura"
Łukasz Filak “Fotostruktura”

Wawrzyniec Kolbusz skończył studia na Uniwersytecie Łódzkim na wydziale Ekonomiczno-Slocjologicznym w 2002 r. W 2010 r. skończył podyplomowe studia z Antropologii i Sztuki Afrykańskiej UW, prowadził też samodzielne badania w Rogu Afryki oraz brał udział w wykopaliskach archeologicznych w Sudanie. Ma na koncie Klasę Dokumentalną w kolektywie SPUTNIK PHOTOS, Warszawa (2012 r.) oraz warszawską Akademię Fotografii od 2012 r.

Wawrzyniec Kolbusz "Sacred Defense"
Wawrzyniec Kolbusz “Sacred Defense”

Mieszkanie Gepperta
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2,
galeria czynna we wtorki, czwartki i piątki od 16 do 19